///////

Hele Folketinget støtter militarisme i stedet for humanitære indsatser 

Og blæser folkeretten en lang march

Danmarks deltagelse i Irak krigen og som besættelsesmagt 2003-2007 er indiskutabelt det ringeste og mest kriminelle stykke udenrigspolitik siden 1945.

Med militærhjælpen til Irak/kurderne, der skal besluttes på onsdag af Folketinget – nu med alle partier bag – fortsættes denne brøler. 

FN’s generalsekretær har advaret mod udelukkende militære handlinger mod ISIS. Der er intet FN-mandat for denne “hjælp”. Operationen strider imod FN-deklarationens Artikel 1 og 33. 

Sverige og Norge bidrager kun humanitært. EU er alt andet end enig. Det er et åbent mandat der sandsynligvis snart vil bredes ud. 

Ved at støtte kurderne, der ønsker en selvstændig stat, bidrager man hermed til at dele Irak.

For få dage siden var der tale om en humanitær last og Udenrigspolitisk Nævns formand, Mette Gjerskov (S), talte hjertevarmt om behovet for humanitær indsats. Hvor blev den idé af? 

Og hvem tog os bevidst ved næsen? Det er ikke teknisk muligt at have først skabe en humanitær mission og 4-5 dage senere siger forsvarsministeren at samme fly er parat til at gå på vingerne med våben.

Dette er en glidebane og ingen i Folketinget – selv ikke Enhedslisten – har lært et suk af Libyen og de andre mislykkede krige Danmark siden 1999 har været med i.

Det er naturligvis kun et spørgsmål om tid før mandatet bliver udviddet – “Martin Lidegaard vil ikke afvise, at Danmark på et tidspunkt øger engagenmentet i Irak, hvis situationen skulle blive yderligere tilspidset” – fortæller Dr.dk og 55 soldater bliver til 100, bliver til…Og missionen udviddes til at omfatte Syrien. Det kaldes mission creep.

Selvom danske F16-fly ikke skal bombe (endnu?) så er man i krig når man bistår USA og én part i en konflikt med våbentransport så de bedre i fællesskab kan smadre en anden part. 

Interesting too?  Tak for "Debatten"

Når alle taler salvelsesfuldt om at dette bestemt ikke er en ny krigsdeltagelse for Danmarks vedkommende og meget anderledes end 2003-2007 så skal man mistænke at det lige netop er hvad de siger det ikke er. 

Trist med et Folketing blottet for moral og nytænkning hvor ikke ét eneste medlem tør gå imod tidens selektive vås om humanistiske krige: Vedr. de største krige som DR Congo – 6 millioner dræbte – og i tilfældet Gaza taler ikke ét folketingsmedlem om danske civile eller militære indsatser. 

Beslutningen bygger ikke på nogen analyse af hvorfor ISIS er dukket op (USAs og Danmarks besættelse – og inkompetente administration – af Irak) men derimod på den meget tvivlsomme tanke at man med militære midler og drab på terrorister kommer terrorismen til livs. 

F16-humanisme er den eneste dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik kender – vi stillede aldrig så meget som en sygeplejerske til rådighed for irakerne, men bidrog gennem sanktioner og besættelse til at dræbe omkring en million uskyldige irakere. En høj pris kan man sige for at blive af med diktatoren Saddam Hussein, der aldrig dræbte så mange.

Fogh Rasmussen – der kan betragtes som ikke-dømt krigsforbryder – kan slippe afsted med at fortælle TV-Avisens seere at vi gav irakerne en mulighed for at skabe et bedre samfund men de tog ikke imod den – og at vestverden er blevet for selvkritisk. Der er jo aldrig noget at komme efter? 

Hvor militarismen går ind går demokratiet ud. Danskere der synes at fredelige midler er bedre end militære og at folkeretten er vigtig har på onsdag – som i tilfældet Libyen – har ikke én folkevalgt, der repræsenterer dem: Partidisciplin, kæft trit og USAs retning. 

Interesting too?  Fransk stats-terrorisme som svar på en syg mands gerning

Danmark er med fire krige siden 1999 blevet en bøllestat. Med samtlige folkevalgtes samtykke. Kyndige mennesker mener at ISIS kan true Europa og USA. Danmark vil i så fald blive ét af ISIS’ mål. 

Vestverden inklusive Danmark har de fjender vi selv skaber. Og i realiteten ingen andre.

[615 ord]

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

5 Comments

 1. […] Pelle Dragsted – hvis man efter at have bestemt sig for en humanitær indsats konverterer den til at bringe våben i stedet for mad og medicin – hvad bidrager man så til? Vold og død, ikke overlevelse. Det er umoral efter DKs erfaring med og i Irak at involvere sig igen i hvad der tjener til regelret krig. Og i krig bliver folk slået ihjel. Folketingsmedlemmerne, dit eget parti inkluderet, vil stemme for drab i s f humanitær hjælp. I mine to artikler har jeg argumenteret hvorfor dette er at mangle moral. Hvis du er uenig så læs de to artikler og fortæl mig hvad du forstår ved moral. Det er dialog snarere end at du holder op med at høre efter, der vil give resultat. Og jeg kan ikke forstå dig når du bare blir fornærmet uden at uddybe din holdning. Og jeg VIL gerne forstå hvorfor du reagerer som du gør:http://janoberg.wordpress.com/…/hele-folketinget…/ […]

 2. Kære Jan

  Tak for din blog.

  Jeg har meget stor respekt for dig og dit arbejde. Men tillad kg at formidle noget uenighed. For når du skriver at Kosovo krigen i 1999 hører til listen af de mislykkede (Irak, Afghanistan, Libyen), så må jeg rette dig. For jeg var med i 1999, den varme sommer hvor vi omtrent 850 soldater tog derned for at beskytte de civile der havde været udsat for vold og etnisk udrensning. Vi blev der og Danmark er stadigvæk med i Kosovo, som ikke siden 1999 har oplevet organiserede hærafdelinger, jagende civile personer, for at tage livet af dem.

  Genopbygningen af Kosovo har været katastrofal. Her er jeg enig i at missionen er mislykkedes. Men ved vores luftbombardementer samt vores opmarch i Makedonien (STIP) samt indmarch – alle 53.000 soldater, så fik vi de Serbiske udrensningsafdelinger på andre tanker.

  Havde vi ikke bombet, og ja vores bombardementer var ikke militært effektive, så havde Serberne kunne skrue op for udrensningen. Så havde verden oplevet flere nye Srebrenica.

  Kære Jan.
  Havde vi ikke marcheret ind, og ja igen-igen, vores hærafdelinger den danske inklusiv var ikke godt nok forberedt på krig i bjergterræn og dybe dale, men havde vi ikke gjort det, hvem skulle så havde stillet sig mellem de to befolkningsgrupper som den Serbiske hær efterlod sig?

  Fredsaktivister?

  Irak, Afghanistan og Libyen er alle katastrofer. Her er vi enige. Men Kosovo virkede faktisk. jeg ved det, for jeg deltog på det første hold tilbage dengang den varme sommer hvor en ny stor krig truede os alle, fra spændingspunktet Balkan, igen,

  Med respekt
  Michael Nielsen
  Veteran

 3. Kære Michael
  Jeg iler med at takke dig for dit sobre indlæg og velartikulerede uenighed. Vi skal jo ikke være enige. Min baggrund er en anden end din og begge fortjener respekt.
  Den stiftelse, TFF, som jeg er chef for – http://www.transnational.org – og dens medarbejdere under min ledelse arbejde i 4 år på begge sider. Jeg var personlig goodwill, uaflønnet rådgiver for kosovo-albanernes på det tidspunkt ikkevoldelige leder, Dr Ibrahim Rugova samt for tre regeringer i Beograd,inklusive Milosevic.
  ved hjælp af blandt andre amerikanske folkeretseksperter fik vi udviklet et forslag til en tre-årig forhandlingsstruktur, formuleret som en traktat til underskrivelse af begge parter samt FN. Begge sider var endog meget interesserede og begge siders medier gave det betydelig omtale.
  Men CIA og den tyske efterretningstjeneste og formentlig andre oså havde andre planer og bevæbnede de absolut værsste “murky” folk bag ryggen på Rugova – hvad der blev til KLA/UCK.
  Din argumentation er i hovedsagen at ˛vis ikke I havde grebet ind militært og der var blevet bombet ville “serberne”/Milosevic have gennemført flere Srebrenica-lignende massakre for at helt rense Kosovo-provinsen for albanere.
  Det er der hverken bevis eller sandsynlighed i – sådan som jeg ser det. Dels er der aldrig blevet fundet en plan for det – og mange nok havde interesse i at få en sådan plan frem. Hestesko-planen som der blev talt meget om blev produceret som et tænkt scenario af, hvis jeg husker ret, den bulgarske efterretningstjeneste. Dernæst var der i sommeren 1999 flere udenlanske observaører fra regeringsorgnisationer og NGOer en nogensinde – alle efter aftale mellem Holbrooke og Milosevic. AT gennemføre en total rensning på det tidspunkt med så mange øren og øjne på jorden ville være mærkeligt når man kunne have gjort det tidligere med kun få øjne og øren på plads.
  Kosovo handler nok så meget om at få en base – Bondsteel – i Kosovo, der kunne og kan overse transporten af olie og gas til bl a Vlore-havnen i Albanien. Det er den største base USA har bygget udenfor USA siden Vietnam – og har pendanter i nabostaterne. At hele denne affære skulle have at gøre med humanisme er en godhjertet misforståelse. USA var til en begyndelse af den opfattelse af KLA var en terrororganisation.
  Hvis du er skeptisk til denne fremstilling – og jeg kunne sige meget meget mere fordi jeg var vidne til spillet fra 1991 til efter NATOs bombninger – så skal du kigge på spillet og dokumenterne for de såkaldte Rambouillet-forhnaldinger uden for Paris, der fandt sted og hvis sammenbrud – samt den endnu ikke klarlagte massakre i Racak – havde til formål at legitimere bombningerne.
  Jeg har derfor rimeligt stærke grunde til at mene at der kunne være opnået en løsning af forhandlingens vej – en mulighed der blev forpurret af NATOs lande, der under dække af humanitære hensyn, ved hjælpe af interne jugoslaviske konflikter fik opdelt en eksisterende stat og smadrede en republik i denne for siden at vende hovedet væk da det også i Kosovo var serberne der blev udrenset (som i Krajina i Flash og Storm).
  Når dét er sagt skal du vide at jeg ikke har illusioner om at serbiske myndigheder opførte sig ordentligt i Kosovo. Det var en politistatslignende situation, ingen tvivl om det. Mine medarbejdere og jeg har selv oplevet at blive arresteret og flere at få maskinpistoler peget ind i maven fordi vi havde besøgt Rugova & Co. Men det er som bekendt ikke så let at få en selvstændig stat ud af eksisterende stater. Det fine med ksovo-albanerne under Rugova var at de kun brugte politiske, ikke voldelige midler – og derfor havde min private sympati. USA ønskede Rugova hen hvor pebberet gror og satsede i stdet på Thaci, Ceku og andre kriminelle og tilhængere af vold. Det er yderst interessant at de to politikere, der aldrig brugte eller advokerede vold – Rugova og Makedoniens president Gligorov havde nogen støtte fra Vesten. Jeg har haft mange samtaler med Gligorov og ledende makedonske og albanske politikere i dét land. Hvad vi gjorde dér og misbruget på det groveste af Makedonien til at betale risen for vestlig politik er noget, vi engang bør komme tilbage til – som alle de andre uskyldige, der skal betale for amerikanse/vestlige sanktioner, overgreb, misbrug af territorium og militære eventy (og bære 800.000 flygtninge). Og du véd vel hvorfor UNPREDEP blev hastigt nedlagt i Makedonien…

  Alt godt – og tak!
  Jan

 4. […] Pelle Dragsted – hvis man efter at have bestemt sig for en humanitær indsats konverterer den til at bringe våben i stedet for mad og medicin – hvad bidrager man så til? Vold og død, ikke overlevelse.Det er umoral efter DKs erfaring med og i Irak at involvere sig igen i hvad der tjener til regelret krig. Og i krig bliver folk slået ihjel. Folketingsmedlemmerne, dit eget parti inkluderet, vil stemme for drab i s f humanitær hjælp.I mine to artikler har jeg argumenteret hvorfor dette er at mangle moral. Hvis du er uenig så læs de to artikler og fortæl mig hvad du forstår ved moral. Det er dialog snarere end at du holder op med at høre efter, der vil give resultat. Og jeg kan ikke forstå dig når du bare blir fornærmet uden at uddybe din holdning. Og jeg VIL gerne forstå hvorfor du reagerer som du gør:http://janoberg.me/…/hele-folketinget…/ […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

DR må kunne gøre det bedre eller mener de selv at dette er professionelt?

Next Story

☮ ☮ NEW TFF PressInfo: All Danish MPs now turn humanitarian aid into a military mission for Iraq

Latest from Danmark

%d bloggers like this: