Madeleine Albright får Anna Lindh-priset

Öppet brev till Anna Lindhs Minnesfond

Lund, 4 september 2013 – reminder 24 september.
Något svar kom aldrig.

Hej Mona Sahlin

Som freds- och konfliktforskare med 35 års erfarenhet av teoretiskt och praktisk arbete med konfliktlösning – peace with peaceful means enligt FN-stadgans Artikel 1, som är vår stiftelses intellektuella och moraliska grund – kan jag bara förvånas över att du och dina styrelseledamöter överhuvudtagit kan komma på att ge Anna Lindh-priset till Madeleine Albright.

Till din orientering har jag och mina medarbetare arbetat i Irak före kriget, liksom jag har skrivet en bok “Forudsigelig Fiasko” redan 2004 om konflikten. TFF är den svensk-baserade fredsorganisation som jobbat mest i det forna Jugoslavien sedan 1991. Jag är den enda som samtidigt varit rådgivare för dr. Rugova, Kosovo-albanernas ledare och för tre regeringar i Belgrad. TFF utarbetare en treårs plan för en förhandlingslösning som bägge sidor accepterade. Jag vet så att säga “inifrån” vad jag talar om.

Jag har infört detta på min Facebooksida – skarpt ja, men så får det vara för ert beslut är moraliskt förkastligt:

“MADELEINE ALBRIGHT – OR NOT SO BRIGHT –
FÅR ANNA LINDH-PRISET (!)

Minnesfondens styrelse har så beslutat. Priset motiveras såhär: “Anna Lindhs Minnesfond stödjer kvinnor och unga människor som i Anna Lindhs anda har modet att bekämpa likgiltighet, fördomar, förtryck och orättvisor så att människor kan leva ett gott liv i en miljö där de mänskliga rättigheterna efterlevs.”

Madeleine Albright kommer för alltid att förknippas med sitt utlåtande att det var värd det politiska priset att över 500 000 irakier hade dött till följd av västvärldens ekonomiska sanktioner innan kriget påbörjades.

Interesting too?  World Press Photo

Hon kommer också att förknippas  med bombingen av Kosovo-Serbien-Belgrad, den stad som hon själv kom till som flykting undan Hitler.

Väl, Anna Lindh stödde alla USA:s krig i sin ämbetsperiod, så det finns väl en logik – ännu ett offer på socialdemokratins förlorade heder. Tyvärr är det här kvinnor (i huvudsak) som delar ut ett pris till en icke-dömd krigsförbrytare.”

Med vänliga hälsningar

Jan Öberg

Priset motiveras såhär på fondens hemsida.
Brevet skickades till mona.sahlin@annalindhsminnesfond.se, info@annalindhsminnesfond.se samt karin.olsson@annalindhsminnesfond.se

Jag fick aldrig svar.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.