///

Vi har grebet det helt galt an: Regeringens og mediernes medansvar for at Ukraine vil blive smadret

Og hvorfor statsminister Frederiksen synes at have dårlige rådgivere

En tidlig morgensamtale i dag med Radio4 om den ekstremt alvorlige situation, vi befinder os i – som lemminge mod afgrunden.

Jeg sætter pris på at Radio4 stiller spørgsmål ved det uniforme massehysteri, vi lige har set i forbindelse med årsdagen for Ruslands invasion.

At forklare er ikke det samme som at forsvare.

Lyt her – enten til hele programmet eller rul frem til 31:20 hvor samtalen med mig begynder.

Interesting too?  Exempel på Svenska Dagbladet russofobiska propaganda - och okunnighet

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

15 Comments

  • Mange tak for dine venlige ord – og for link. Wagenknecht har som sædvanlig fat i den lange fredsende. Det har Kina også med sit initiativ vedr Ukraine – og sit Global Security Initiative.
   Freden vinder frem, kun ikke i NATO-kredsene.

 1. Tak, Jan! Hvor ville jeg ønske, at du blev inviteret meget oftere til at kommentere i danske mainstream medier (kender godt grunden til, at du ikke bliver det) – ikke mindst for at afbalancere de mange militæranalytikere, vi hele tiden bliver udsat for, – og deres ensidighed skriger jo til himlen. Verden har brug for fredsinitiativer og fokus på fred og dyb forståelse – jo flere, der deltager i debatter med fredsønsker, jo bedre er chancerne. Den kollektive bevidsthed er afgørende!

  • Hjerteligt tak, Bodil. Ikke bare for dette men fordi du har støttet min gerning i så mange år med alle gode kommentarer og opmuntringer 🙂

 2. Så godt det du fik sagt, men det er der jo ikke noget nyt i;-) Intervieweren sagde at verdenssamfundet har bortødslet (mit udtryk forstås) 1.000 milliarder kr på Ukraine, hvoraf ca. halvdelen er gået til våben. Men helt typisk sammenblander han verdenssamfundet og Vesten! Det er Vesten alene (USA+EU), som har bidraget med 128 milliarder EUR (=960 milliarder kr) og det er kun hvad der er tildelt/øremærket indtil januar 2023. Det blinde vanvid fortsætter ufortrødent. Og jeg kan tilføje at den anden halvdel af pengene går til hovedsageligt finansielle formål (meget lidt til humanitære formål). Det er sikkert et udtryk for at den finansielle verden tjener lige så meget på krigen som våbenindustrien. Suk.

  • Jeg synes du lader dem slippe for let. Jeg er med på at der er begrænset tid og sådan, men det virker absurd at skulle sidde og lade dem, der er skyld i folks uvidenhed, sidde og styre showet. De “journalister” skulle smides i kulminerne for deres medvirken til det her.

   Ellers rigtig godt sagt på kort tid. Tak Jan Øberg!!!

  • Mange tak, Peter – og jag, han sammenblandede verden og vestverden, men han korrigerede faktisk sig selv. Ellers havde jeg gjort det da mindt 80% af menneskeheden lever i lande, der ikke støtter Vestens/NATOs politik vis-a-vis Rusland.

  • Mange tak, Jonas. Jeg ser det nok sådan at der endelig var nogle mediefolk, der stillede vigtige spørgsmål også med en vis selvransagelse. Det var også derfor jeg sagde ja til at deltage, da de ringede. Det andet er at jeg altid forsøger at levere lidt folkeoplysende fakta og tolkninger – og dét synes jeg som regel er vigtigere end at mundhugges med dem. Det hér interview med mig vil jeg ikke klage over – nok også fordi jeg har været ude for nok så mange, der kun har haft det formål at “frame” mig. Så alt i alt: Selv tak!!

 3. Traditionsbundne værdier har til alle tider bekræftet menneskelig erfaring, og stået prøven mod tidens tand og historiens tragiske begivenheder. De grundlæggende værdier (overordnet respekt for liv i alle aspekter) findes i traditionerne overalt i verden, i verdensanskuelser, filosofi, religion, i daglige gøremål, mennesker imellem, familie, venner, kolleger – i menneskers hjerter.

  Det er “dårlige tider” – indlysende traditioner og værdier mødes af tiltagende ord- navn- og ansigts-løs hån, spot, latterliggørelse, nedgørelse og uudggrundelig foragt – og manifesterer sig som opildnende ord til frygt, had, fjendtlighed, mistro og målrettede destruktive handlinger.
  Sådan har vekselspillet mellem “gode og dårlige tider” groft sagt forløbet igennem menneskehedens historie. Det “dyrisk” instinktive og adfærdsbiologiske spiller en langt større rolle end de fleste forestiller sig i en såkaldt “civiliseret verden”. Det er et “tabu” der går manges “stolte selvfølelse” nær, hvis de skulle indse begrænsningen af hvad den højtbesungne vilje og andre “dyre holdninger” præsterer i praksis i en presset situation. Mange genkender problemstillingen, også jeg – og derfor har kloge folk, store ånder, kendte eller ukendte, igennem tiderne forsøgt at opmuntre og inspirere deres medmennesker til at håndtere denne sårbare/skrøbelige tilstand, med råd og vejledning – ofte kærligt, konstruktivt og kritisk, i nævnte og prioriterede rækkefølge. Vise folk findes indenfor enhver etnisk- kulturel- og religiøs sammenhæng.

  Efter årtusindskiftet høres med tiltagende hyppighed omskrivninger og “milde” skældsord” som : “pladderhumanisme”, “øllebrødsbarmhjertighed”, “lommefilosofi”, “konspirationsteori”, “tossegod” – disse ord lyder fra de højeste embeder til manden på gaden, velvilligt formidlet af centralt styrede medier. Disse ringeagtende omskrivninger svirrer i æteren og gengives ofte skingert og falsk i folkemunde. Mange eftersnakker per refleks, og smider tankeløst “floskler, vulgaritet, klicheer og platheder” i hovedet på hinanden, også mellem deres nærmeste. Derved siver giften fra mediebårne løgne i æteren ind i almindelige folks hjem, hvorfra den spreder sig til psykisk vold og terror – den klæber sig som en uafvaskelig stank til tanke og folkesjæl – og tilsmudser den sunde og gode forstand, og det gode hjerte, som “stort set” alle er født med.

  Dette kommenterede den talentfulde, morsomme, alvorlige og eftertænksomme Jesper Klein engang – her parafraserer jeg ud fra ånden i hans replikker:
  Hellere “øllebrødsbarmhjertighed”, end slet ingen barmhjertighed – hellere “pladderhumanisme”, end slet ingen humanisme – hellere “lommefilosofi”, end slet ingen filosofi – hellere en læge der udreder patienten for at udelukke dødelig sygdom, end en læge der uden omtanke stikker patienten endnu en pille eller en sprøjte fra sine sponsorer – hellere en bil med kofanger og reservehjul, end en havareret bil uden mulighed for hjælp – hellere en mand i marken eller på gaden der insisterer på mægling som den eneste vej i konflikter, end den der fra det højeste embede udnytter konflikter til at skabe mere krig – hellere den der hjælper et nødstedt menneske på gaden med en beskeden mønt, end den der indsamler midler i skat eller til gustent kalkuleret “velgørenhedsarbejde” (velgørende for hvem ?) og enten stikker de inddrevne midler i lommen og/eller fremstiller flere våben for at skade/myrde flere – hellere konspirationsteorier og de mulige afsløringer af forbrydelser og redning af liv, end konspirationer der skader og slår folk ihjel – hellere “teorætisk fysik”, end ingen “fysik” af imorgen, ingen “biler”, “fly” og andre teknologiske frembringelser – hellere en ny generation der drømmer, og derigennem skaber en større virkelighed, med mere livsudfoldelse, end en ung generation der ikke gør – hellere drømme om en bedre verden og gøre det virkelighed, end at frygte en værre og gøre det til virkelighed – hellere tage på en længere rejse og vinde mere, end en kort med hurtig gevinst – hellere en lang rejse mod et smukt og uudforsket univers med masser af muligheder, masser af plads og energi – både i det nære og fjerne – end en kort, i frit fald, lodret ned i helvede.

  *

  Alle har et indbygget kompas : en sikker fornemmelse af skønhed
  – hvor ser du skønheden ?
  – i naturen ?, – i dit eget liv ?, – i dine nære og andre ? , – i arbejdet ?, – i samfundslivet ? … i fred og fordragelighed … i forskellighed og rummelighed ?eller i krig lidelse og ødelæggelse … i uniform’itet “kæft, trit og retning ? ( … eller i noget helt andet ? )

  *

  verden er som et teater – forestillinger tæller
  – uanset om det er krig eller fred:
  ” comming soon to a theater near you… ”

  *

  Jeg ser rundt omkring mennesker der flygter, gemmer sig – i sig selv – for sig selv, jeg ser folk der reagerer i almagt og afmagt – fra øverst til nederst i samfundet, jeg ser folk der krummer sig foroverbøjet i frygt, smerte eller bøn om “nåde fra oven” – så mange lider, enten af de direkte følger af krig eller indirekte af krigens mange forgreninger helt ind i vores personlige hverdag. Vi har allerede lært så meget igennem generationer om krig og fred og ønsker at bruge det til alles bedste

  – men “derfra” hvor de forrige krige kom, har “man” også lært sig noget (krigens “ophav” er mennesker født med samme hjerte og forstand, de bruger det på en anden og destruktiv/selvdestruktiv måde). De fleste vil øjeblikkeligt gennemskue krigsspillet hvis “man” bare gentager måden at skabe de nye konflikter/kriser/krige på – derfor udvikler krigsspillet sig også (og inkluderer stadig de gamle strukturer, metoder osv) og pga denne udvikling må de, der idag arbejder for fred også være mere sofistikerede – mindst lige så sofistikerede og disciplinerede som inderne sammen med Ghandhi var, da de stod overfor det britiske imperium.

  – idag er det et andet imperium, US-imperiet (ikke at forveksle med det amerikanske folk), som er ligeså dødeligt, teknologisk mere avanceret – på andre måder mere råt og primitivt –

  – derfor skal der fra de fredselskendes side (hvortil jeg henregner mig selv) “helt andre boller på suppen” – og det grubler jeg over. Hvordan gribe til handling ?

  – det er livet igennem en personlig og svær udfordring (udover at jeg kan dække mig ind under officielt anerkendte allibier i mit civile liv og opremse hvad jeg gør, ikke kun for mig selv men også andre – men jeg fører mig selv bag lyset hvis jeg forsøger at bilde mig selv ind at “jeg allerede har taget min del af tjansen”

  – udfordringen er den samme, og er ny hver dag)

  Jeg forsøger at finde trøst og mod i sangen “altid frejdigt når du går” – for skal livet skabes, udvikles, bevares og videreføres så kan det kun lade sig gøre gennem at påtage sig en personlig risiko – ” Kæmp for alt, hvad du har kært, dø, om så det gælder! Da er livet ej så svært, døden ikke heller “, som det hedder i sangen.

  – inderne og Gandhi var parat til at dø for deres frihed for kun 75 år siden – der lever mennesker imellem os, som har oplevet det – i Indien idag er det stadig så levende og dybt nedarvet i familierne, at de er usædvanlig årvågne og historisk bevidste – verdens største demonstration/protest udspandt sig i Indien gennem ca 1,5 år fra 2020-21 – 250 millioner deltog, regeringen bøjede sig for sandhedens og retfærdighedens styrke, ikke fordi regering anerkendte virkeligheden for de 250 mill, eller fordi regeringen havde respekt for traditioner og værdier som “retfærdighed og respekt for alt liv”, men fordi den magtsyge regering ikke havde styrken. Hvad disse 250 mill præsterede på alle planer for at nå så langt foregik på et niveau der gør både almindelige folk og en magtsyg og selvbefamlende elite/magt i vores del af verden til “elever”, der hellere må se at komme igang med studierne, og følge de der mestrer livskunsten, hvis det i vores del af verden skal føre til en tilsvarende konstruktiv udvikling…

  *

  Martin Luther stod over for et andet imperium for 500 år siden – vor tid ligner i mine øjne en gentagelse af middelalderens inkvisitioner, med aflad, straf og tortur, ud fra forvildede og forvrængede forestilllinger om virkeligheden og universet omkring os. Jeg genlæste de 95 sentenser han slog op på kirkedøren i 1517. 20 år før ML´s fødsel indledtes en medierevolution, da Guttenberg opfandt trykketeknikken. Europa var tynget under Vatikanets kirkeskatter, som var i fuld gang med indførelse af ekstra skatter med nye metoder (skærsild/afladsbreve/henrettelse brændt levende på bål – i Nero´stil) – for folk indebar de ekstra skatter sult, sygdom og død – i den situation gennemskuede folk på tværs af klasser og skel i Tyskland at kirkestaten (den daværende romersk-katolske kirke m hovedsæde i Vatikanet/Rom) var problemet. ML opfordrede folk til at erkende at selve den korrupte (kirke-)STAT var problemet – ikke troen og det sociale fællesskab med kirken som omdrejningspunkt i landsbyerne – og han opfordrede folk til IKKE at betale skatter/købe aflad MEN hjælpe hinanden, eller give/bytte/dele pengene med hinanden – DIREKTE – UDEN indblanding fra kirkestaten og dens mellemkommisariater – “slut med skatter og nådegaver/almisser” til/fra den alfaderlige/moderlige/autoritære kirkestat – det lykkedes – folk støttede ML, på tværs af klasser og skel. Sammen blev de stærkere end kirkestaten/imperiet, og protestfænomenet (handling bag ord/værdier) blev til institution – protestantismen.

  ML skulle også have givet udtryk for noget i retning af : ” folk og stater er naturlige rivaler/fjender af hinanden ” … resten er historie …
  ML´s sentenser kræver lidt omarbejdelse for at blive umiddelbart forståelige i nutids’sprog og i forhold til aktuelle begivenheder – men orker man så holder de, prøv selv efter…

  *

  Jeg ved ikke om det er på sin plads med den slags indlæg – men jeg mærker tydeligt det ønske der ligger hos flertallet af verdensbefolkningen om fred og foredragelig sameksistens, hvor forskelligheden opleves som en rigdom vi i fællesskab må værne om – også selv vi ikke taler samme sprog og ikke nødvendigvis forstår hinanden (eller os selv). Dette ønske om fred og fordragelighed udsættes aktuelt for den største krænkelse, på trods af at det repræsenterer de fleste af jordens folk – denne fredselskende majoritet underbelyses bevidst i de troløse mediers tågeslør under herskeres dekreter og bekendtgørelser, mens det sygelige, undtagelsesbetonede og overrumplende, løgnen og volden, grimheden og det umiddelbart frastødende overeksponeres og perverst fremelskes på bekostning af almindelige folk. Det unormale kaldes for “den nye normal” – mens det “normale” kontinuerligt trædes under fode. Istedet for folkestyre (folk, der styrer sig selv) oplever mange “magthavere, der styrer folk – de få der styrer de mange”. De som ødelægger verden idag er egentlig de svage, men puster sig gennem medier op til at fremstå stærke – altimens de som egentlig skaber og opbygger alt i verden er de stærkest og flest, men under kysen af mediernes skræmmekampagner mister troen på sig selv og føler sig “svage” – et psykologisk uhyggeligt spil hvor almagt går hånd i hånd med afgmagt. Ligesom i det gensidige afhængighedsforhold mellem løgn og vold nærer de sig ved hinanden, som en slange der ikke genkender sin egen hale og begynder på fortæringen af sig selv.

  – det tager 250 år at bygge en katedral, men kun en bombe i en “svagpissers” hænder et kort øjeblik at lægge den i ruiner.

  *

  Søg viden udfra kriterierne : er kilden “kærlig” (er der hjerte bag ?), konstruktiv og kritisk (herunder evnen til selv’kritik) – i prioriterede rækkefølge.
  Kontakt med virkelighed belønnes altid med følelsen af at “det er lige til” – kontakt med løgnen afføder altid usikkerhed og tvivl på egen dømmekraft.
  Skønhed – og evnen til at se skønhed – er medfødt og repræsenterer et umiddelbart og effektivt “kompas”. Viden og ærlighed , om hvad man ud fra dette navigationsinstrument oplever, kræver mod.

  Her er mit lille testforsøg, med søgekriterierne:

  forsøgsperson:
  statsminister

  kærlig/hjertelig/ægte ? :
  70% nej, 25% ved ikke, 5% ja, måske – tværtimod har forsøgspersonen flere gange offentligt optrådt truende over for dele, eller hele, befolkningen

  konstruktiv ?
  70% nej, 20% ved ikke, 10% ja

  kritisk/selvkritisk ?
  85% nej, 15% ved ikke

  – herefter besluttede jeg ikke at hente informationer/spilde tid
  på denne kilde:

  forsøgsperson:
  Dronernes Drone, model M2

  kærlig/hjertelig/ægte ? :
  50% nej, 25% ved ikke, 25% ja, måske – tværtimod har forsøgspersonen flere gange offentligt optrådt
  ufølsomt over for egen familie, samt over for dele, eller hele, befolkningen ifm årstaler

  konstruktiv ?
  55% nej, 20% ved ikke, 25% ja

  kritisk/selvkritisk ?
  50% nej, 30% ved ikke, 20% ja

  – herefter besluttede jeg ikke at hente informationer/spilde tid
  på denne kilde:

  generelt:
  observanten tenderer at tolke “ved ikke” for lavt, og “nej” for højt,
  muligvis også “ja” lidt for lavt

  observanten anbefales at identificere og dechifrere “ved ikke”
  begrebet – Sokrates anbefales dagligt.

  forsøgsperson:
  virusbesat pengemand

  kærlig/hjertelig/ægte ? :
  90% nej, 5% ved ikke, 5% ja, måske – tværtimod har forsøgspersonen flere gange offentligt optrådt truende både o.f. egen familie, ansatte, samt over for dele, eller hele, verdensbefolkningen

  konstruktiv ?
  90% nej, 10% ved ikke, 0% ja

  kritisk/selvkritisk ?
  90% nej, 10% ved ikke

  – herefter besluttede jeg ikke at hente informationer/spilde tid
  på denne kilde

  bemærkning : forsøgspersonen er særlig farlig, og bør sættes under skærpet
  bevogtning, isolationsfængsel kan komme på tale for at hindre
  nye forbrydelser, hans dobbeltgængere/håndlangere bør underkastes
  tilsvarende sanktionering/frihedsberøvelse. Da forsøgspersonens karakter
  er opløst i et spil mellem manglende personlig selvopmærksom
  bevidsthed i vekslen med grandiositet – uanset sindstilstand kendetegnes forsøgspersonen af næsten total mangel på empati. Forsøgspersonen har ingen hæmninger – når forsøgspersonen ikke regner sig selv for andet
  end en replacerbar brik i et familiedynasti som adskilligere generationer
  tilbage har udstukket et tvangsbetonet og ufravigeligt stamme/familie/dynasti-adfærdsmønster/koncept, bortfalder den almindelige menneskelige
  reguleringsmekanisme for liv/død-balance og dermed en lang række almenmenneskelige og sociale mekanismer, der normalt opretholder mennesket i et balanceret equillibrium af foranderlige modsætningsforhold.

  Det mest formildende træk ved forsøgspersonen er en generel bevidstløshed
  og mangel på “awareness” o.f. sig selv i forhold til andre – men det bliver destruktivt
  når forsøgspersonen kombinerer det med den medfødte forstand – forsøgspersonen
  bliver derved ekstremt farlig, da denne handler irrationelt i enhver forstand
  – og kommer derved til at stå i en dårligere position end dyr med tilsvarende egenskaber, da dyr næsten pr definition ikke kan handle irrationelt eller bryde naturens højere orden (her mangler observanten at gøre rede for lemmingetræk, der
  medfører uhensigtmæssig massedød for bestanden – det anbefales at udbygge
  adfærdsbiologisk viden med studier og feltstudier, samt ved at søge fremtrædende
  fagkyndige)

  *

  Summen af alle handlinger er den verden vi lever i.
  God rejse
  – mod et bedre liv og en bedre verden, ombord på rumskibet “Jorden”

  husk at fjern sikkerhedsbæltet, eller kan miraklet ikke indfinde sig
  og gribe afgørende ind i livets evolution

  • Hvilket – naturligvis humanistisk og ikke voldeligt 😉 – brag af et indlæg, som jeg ydmygt takker dig af hjertet for. Ikke mindst i denne kolde og kyniske tid.
   Du får jo med din sjældne indsigt og livserfaring gjort mine skrive- og talerier så meget mere meningsfulde end jeg selv kunne ane eller håbe på.
   Og dermed bliver bloggen her til et slags livsfilosofisk – men ikke højtravende eller utilgængeligt – forum for den bedre fremtid, bygget på dialog, som vi begge ønsker så inderligt.
   Tak, Omar – jeg havde nær sagt: Igen. Du synes at øse af en uendelig kilde og til forskel fra mange andre se det som en – kær – pligt at dele til det fælles bedste.
   Jeg vil bare lade det stå til uendelig/tidløs inspiration og (selv)reflektion og sige til de mange, der kommer her hver dag:
   Fortsæt denne eksistentielle samtale!

 4. HOV – jeg glemte nogle af de vigtigste forsøgspersoner :

  forsøgsperson:

  “medmennesket”

  kærlig/hjertelig/ægte ? :
  
20% nej, 25% ved ikke, 55% ja
  konstruktiv ?

  15% nej, 20% ved ikke, 65% ja
  kritisk/selvkritisk ?
  
35% nej, 15% ved ikke, 50% ja

  – herefter besluttede jeg at kilden er god, og benytter den efterfølgende,
  idet kilden bliver gradvist mere troværdig

  forsøgsperson:

  “fagmennesket”

  kærlig/hjertelig/ægte ?
  :
20% nej, 25% ved ikke, 55% ja
  konstruktiv ?
  
15% nej, 20% ved ikke, 65% ja
  kritisk/selvkritisk ?

  35% nej, 15% ved ikke, 50% ja

  – herefter besluttede jeg at kilden er god, og benytter den efterfølgende,
  idet kilden bliver gradvist mere troværdig

  Bemækning : hvis samtalen går på fagmandens faginteresser ændrer tallene sig :

  kærlig/hjertelig/ægte ?:

  10% nej, 15% ved ikke, 75% ja
  konstruktiv ?

  10% nej, 10% ved ikke, 80% ja
  kritisk/selvkritisk ?

  5% nej, 5% ved ikke, 90% ja

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Dronning Margrethe ser Putins kolde øjne: Hukommelsesforskydning, forkølelse eller bare patetisk?

Next Story

Ville Danmark afskaffe en helligdag for noget andet end krig?

Latest from Dansk udenrigspolitik

%d bloggers like this: