///////

Det danske fredsakademi siger sandheden forud for Hiroshima og Nagasaki 75

22. juli 2020

Mens Danmark har mængder af velfinancierede institutter for militære studier samt et forsvarsakademi har det hverken et institut for fredsforskning eller et velfinancieret fredsakademi.

Men Det Danske Fredsakademi findes – et højkvalificeret initiativ, som du formentlig aldrig har hørt om. Det er i årtier blevet drevet af en ildsjæl ved navn Holger Terp, der er uddannet bibliotekar men stærkt synshæmmet og producerer det hele uden løn eller forskningsmidler hjemme i sin lille lejlighed hvor han også passer på sin handikappede hustru.

Sådan er fredskundskabens betingelser i Danmark.

Og sådan har de været siden Copenhagen Peace Research Institute, COPRI, blev nedlagt af Fogh Rasmussen-regeringen – et internationalt respekteret institut med en bred vifte af kompetente og priduktive forskere under ledelse af en af verdens dengang ledende fredseksperter, Håkan Wiberg.

Militærets, krigenes og den tomme magts politik kræver millioner af kroner og flotte bygninger for at stive sig selv af – som kejseren der er nøgen hvad angår intellektualisme og kreativitet.

Intet andet sted i Danmark end i dette lille Fredsakademi findes der en sådan samling af alting, der har med militarisme, fred, ikkevold, nedrustning etc. at gøre – forskning, skønlitteratur, sange, dansk fredsmusik, historiebøger, brevsamlinger, leksikale oplysninger.

Over 99.000 dokumenter, som der står…

Terp er en sjælden vedholdende og systematisk samler. Nej, ikke “sjælden” – han er bogstaveligt enestående.

Hjemmesiden er forvirrende, bygget på og bygget på i årenes løb. Visse afdelinger ikke updateret, der er lænker der ikke fungerer. Hvis der fandtes penge burde den transformeres til et smukt, moderne og let navigérbart hjem for fredsinformation, -tænkning og -aktivisme. Og markedsføres professionelt.

Interesting too?  Russisk og dansk propaganda - statslige og statslige medier...

Men hvor i alverden skulle Fredsakademiet henvende sig for at få penge til dét i dagens Danmark?

Militarismens argumenter er så svage at der ikke skal være penge eller plads til at lade ikke-militaristisk kundskab præge forskning, debat og politik.

Ægte fred er farlig, det meste kontroversielle i vor tid.

For et par dage siden sendte Holger mig sit seneste opus. Det er en faktaspækket historie om atomvåbnene i og med at det den 6. og 9. august er 75 år siden Hiroshima og Nagasaki blev ofre for USAs atomvåben.

Han skriver:

“De to første atombomber blev brugt i sommeren 1945 under anden verdenskrig. Siden da har der været anvendt mange atomvåben over hele kloden, helt frem til nutiden. Siden 1945 er der prøvesprængt over 2000 atomvåben rundt omkring i verden, både i beboede og i ubeboede områder. I atmosfæren – både i den nedre og i den øvre del af atmosfæren. Under havetsoverflade. Og under jordens overflade – de underjordiske.
Flere millioner mennesker er døde som en følge heraf og endnu flere mennesker har fået følgesygdomme. Anvendelsen af atomvåben har ikke kun skadet mennesker, men har også forvoldt skader på klimaet, naturen og miljøet, og dermed også på landbrug, skovbrug og fiskeri…”

Netop! Atomvåbnene er en integreret del af klodens liv, af vore liv – 24/7 også i hvad man eufemisitsk kunne kalder fredstid. Men de fleste fornægter det og snakker om relativt mindre vigtige, ting.

Læs selv hans fremstilling af hvor marginalt atomvåbenspørgsmålet er blevet i Danmark.

Der har aldrig nogensinde været afholdt en folkeafstemning, der kunne give regeringers besiddelse af atomvåben en smule demokratisk legitimitet. Det nævner Holger ikke i sit mail til mig.

Interesting too?  En samtale med Radio 4 om Ukraine, NATO's "defensivitet" - og en del andet

Han nævner heller ikke at mængder af konflikter og krige har drejet sig om atomvåben – om atomvåben brugt som pretext – såsom at beskylde Irak for at have atomvåben for så at invadere det. Og i dag det samme med sanktionerne og deres brutalitet mod Iran, der netop ikke har atomvåben.

Men download nu hans aktuelle skrift og læs selv hans egne ord om atomvåbnenes gru, den ikke-eksisterende forskning i Danmark, om atomvåbnenes illegalitet, nedrustningens nødvendighed og hans program for hvad der må gøres for at udrydde atomvåbnene inden deres – terroristiske – besiddere en dag udrydder os alle.

Jeg håber inderligt at Fredsakademiet og dets bestyrelse i tide drager omsorg fo at hele dette livsværk bliver sikret en fremtid på Det Kgl Bibliotek den dag ildsjælden Holger Terp ikke længere orker at pukle med det længere.

Hvis du fik noget ud af at læse denne artikel, så støt mit arbejde for fred – bare måske som en kop kaffe…

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Nyt fra Kina – og Peter Frankopans intellektuelle havari

Next Story

Nukes are not only history: Discuss this on August 6 and 9 and all other days

Latest from Atomvåben

Nej till NATO!

“Nej till NATO” är en svensk folkrörelse, som du bör känna till om du har det

%d bloggers like this: