Krasniks Kina karikatur

Den 1. februar 2020

Læs lige Martin Krasniks opus hér om Kina.

Verden betsår af gule/diktatoriske/onde/kinesere og de hvide/gode/demokratiske/frihedselskende vesterlændinge – og sidstnævnte har Gud bedt om at dømme de første.

Så helt vidunderligt krystalklart altsammen. Som det jo bliver når enhver form for hæderlighed, kundskab og nuance er blevet bortcensureret.

Klart er også at Martin Krasnik – tidligere DR-Deadline-medarbejder og nuværende chefredaktør på Weekendavisen – er en producent af renlivet ideologi og påvirkning i Vestens konfliktskabende tjeneste.

Hans artikel er en snæversynet og ignorant karikatur af noget, der er ham altfor stort og anderledes og komplekst.

Gad vide om han nogensinde har besøgt Kina, gad vide om han nogensinde har læst en eller anden bog om Kina – ja, gad vide om han har søgt kundskab andre steder end hos af private interessenter og CIA støttede “tænke”tanke i USA?

Der er grund til at tvivle. Og jeg gør det på basis af dette propa-gøgemøg.

Hér har vi den gamle myte om Kina som den “gule” virus-agtige smittefare – og den muslimsk grønne – for fuld, løgnagtig udblæsning.

Når han skriver at “Myndighederne internerer jo systematisk borgere med muslimsk baggrund” er det kort og godt løgn.

Der bor omkring 20 millioner muslimer i dagens Kina. Læs blot dette detaljerige afsnit fra Wikipedia om muslimer i Kina og du forstår at det hele er nok så komplekst:

Muslims live in every region in China.[5] The highest concentrations are found in the northwest provinces of Xinjiang, Gansu, and Ningxia, with significant populations also found throughout Yunnan province in southwest China and Henan province in central China.[5] Of China‘s 55 officially recognized minority peoples, ten groups are predominantly Muslim. The largest groups in descending order are Hui (9.8 million in year 2000 census, or 48% of the officially tabulated number of Muslims), Uyghur (8.4 million, 41%), Kazakh (1.25 million, 6.1%), Dongxiang (514,000, 2.5%), Kyrgyz (144,000), Uzbeks (125,000), Salar (105,000), Tajik (41,000), Bonan (17,000), and Tatar (5,000).[5] However, individual members of traditionally Muslim groups may profess other religions or none at all.
Additionally, Tibetan Muslims are officially classified along with the Tibetan people. Muslims live predominantly in the areas that border Central Asia, Tibet and Mongolia, i.e. Xinjiang, Ningxia, Gansu and Qinghai, which is known as the “Quran Belt”.[179]

Interesting too?  Længe leve gammeldagsen

De er alle ved at blive systematisk internerede?

Og hvordan behandler Europa og Danmark forresten muslimer – endog sådanne muslimer, som er flygtet fra Vestens krige som Danmark deltager i med stolthed?

Véd han hvilke lidelser, angrebet på Irak har medført? Husker kan Abu Ghraib?

I hans mediebobbel dér på Weekendavisen – og de vestlige mainstream- medier, den er beslægtet med – er det nok sådan at uigurerne er de eneste muslimer i Kina (for det er de eneste, vestlige medier fokuserer på og andre kilder end sig selv behøver man ikke). Og hvad ekstremisterne blandt dem står for eller har for voldeligt baseret målsætninger interesserer naturligt nok ikke Krasnik.

Tilfældigved véd jeg – fordi jeg var der – at en flok uigurer tog benene på nakken sammen med al-Nusra og andre fine grupper, som havde besat og terroriseret beboerne i Østre Aleppo i Syrien i 4,5 år – da Østre Aleppo blev befriet 12. december 2016.

Sandheden og kompleksiteten er enhver krigs – også mediekrigen om menneskers hjerter – to største ofre.

Vestlige mainstream-medier spiller i dag deres spil på en sådan måde at de er den største enkelt-barriere mod at forstå verden – fulde som de er af narrativer i USA/NATO’s tjeneste i stedet for journalistik. 1)

Og disse holdningspåvirkere/ideologiproducennter/propagandister har fået alt alt for stor magt på kundskabens bekostning.

De bør afsløres som de vidensfattige mediekejsere de er.

På det internationale område er journalistik en døende profession.

Hvis du synes at dette gav stof til eftertanke…

Interesting too?  Karadzic redan dömd - i medierna

Note
1) For så vidt er det, jeg siger hér, ikke noget nyt, det er blot blevet meget værre med både fake og omission. Reuters – hæderlige – afsløring (13. januar 2020) af at Reuters selv modtog tilskud fra regeringen i London i 1960-1970erne for at bidrage til den Kolde Krig og anti-sovjetiske meningsdannelse taler sit eget tydelige sprog. Og kan altså ikke affærdiges som en konspirationsteori. 2)
Du kan læse mere herom på norsk her.

2) Jeg har samme holdning til konspirationer som jeg et sted har set Oscar Wilde havde – hvadenten det nu er sandt eller ej – nemlig at “Jeg tror ikke på konspirationer – bortset fra dem, der er sande.”


JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

4 Comments

  1. Den idiotiske, usympatiske og på enhver måde umenneskelige tegning, behandles som et udslag af ytringsfrihed.

    Virusudbruddet er en udelukkende humanitær situation som WHO roser Kinas håndtering af, og burde give anledning til sympatitilkendegivelser, tilbud om hjælp og støtte på enhver måde til det kinesiske folk. Politiseringen af situationen er et udslag af ekstrem dårlig dømmekraft og mangel på medmenneskelighed og politisk format.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Tale ved Fredsvagtens 6666 dage

Next Story

Fredsforskningen ved Lunds Universitet nedlagt i 1989: Hvorfor og hvordan?

Latest from Mediekritik

%d