///

DR forklarer hvorfor USA må have atomvåben, når andre ikke må

Artiklen publiceredes den 10. jun i 2018 og overskriften må vække opmærksomhed. DR stiller ikke spørgsmålet om det er OK at USA har dem. Nej, man forklarer hvorfor det er OK. DR’s journalist trækker ikke substantielle modargumenter frem og interviewer kun en ekspert hvis udsagn bekræfter at det er OK.

Efter hvad man kan søge sig frem til har journalist Josefine Hummelmose ingen som helst specielle kvalifikationer hvad angår disse spørgsmål. Hun tog studentereksamen i 2013 og er, iflg sin Facebook side, praktikant på DR og har arbejdet på bar og restaurant. Det er jo i og for sig helt i orden, men spørgsmålet er hvilken kvalitetskontrol DR bør udøve, hvilken mere erfaren kollega eller redaktør, der har set manuskriptet igennem inden publicering?

Emnet er ikke ligegyldigt. Kvaliteten på en artikel om atomvåbnene må vel være mindst llige så høj som hvad der skrives om sport eller mad eller underholdning?

Artiklen består af en blanding af egne synsvinkler og de synspunkter artiklens eneste ekspert giver udtryk for – Carina Ann Meyn, adjunkt ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. Det er en institution man ganske vist kan regne med har kundskab vedrørende militære spørgsmål men ikke et sted hvorfra man kan vente sig en kritisk holdning til hverken atomvåben eller til USA.

Læseren får blandt andet at vide at:

1. “Den ganske simple forklaring på, hvorfor USA må have atomvåben, når så mange andre ikke må, er, at de var først.” …. “Det er historiens tilfældighed, der spiller ind”…..og “De (USA og de andre atomstater) var først ude. Derfor blev de til atomvåbenstater, som er anerkendt af det internationale samfund i dag.”

Dvs at USA var først til at udvikle og bruge dem, artiklen indledes med reference til Hiroshima. At have været først til at “smide” – et ord der poppet giver associationer til noget tilfældigt henkastet og ikke til massemord – atomvåben skulle altså i sig selv indebære en slags særlig ret til at have dem i dag i forhold til alle andre lande, der ikke har smidt atomvåben på nogen?

Jeg måtte læse denne af journalisten uden videre accepterede forklaring på USAs særstilling flere gange.

2.  Aftalen om Ikke-Spredning af Atomvåben (NPT) fra 1968 tjener et ganske anderledes formål end den i virkeligheden gør: “Kernen i aftalen er accepten af, at nogle har atomvåben, og andre ikke har”…”I den traktat blev grundstenen lagt til en accept af, at nogle må have atomvåben, mens andre ikke må.”

Det er ganske enkelt ikke sandt.

En vidende journalist ville have spurgt eksperten hvad i alverden hun mener med det.

Aftalen gør lige det modsatte – hvad enhver der gider at søge på nettet og f.eks. bruge Wikipedia kan forvisse sig om. Den gør det folkeretsligt bindende at a) lande, der ikke har atomvåben skal afstå fra at anskaffe dem mod at få hjælp med civil atomkraftteknologi; b) de lande, der har atomvåben skal påbegynde forhandlinger, der kan lede frem til atomvåbnenes afskaffelse og ‘generel og fuldstændig nedrustning.’

Interesting too?  Humans in liberated Aleppo

Aftalens formål er således at der skal skabes en verden, der er atomfri. Den indeholder ikke noget, der kan give anledning til den – horrible – påstand at her lægges grunden til at nogen må have atomvåben og andre ikke.

Kan en medarbejder ved Forsvarsakademiets være så uvidende om Ikkespredningsaftalen?

Har journalisten gjort så lidt research at hun ikke indser at udsagnet er – vel, fake news?

Har de to misforstået hinanden?

Hvem lader dette bedrageri passere på public service, som oplysning til danskerne om atomvåbnene og USAs rolle?

3. Under overskriften “USA som den frie verdens vogter” at “USA begrunder sin atomslagstyrke i, at landet er vogter for de vestlige værdier og demokrati. Det er været argumentet hele vejen op igennem den kolde krig til i dag. – USA mente ikke, at de kunne afvæbne sig atomvåben, fordi de var den største magt i den vestlige verden. Hvis de ikke havde atomvåben, frygtede de, at Sovjetunionen ville rulle ind over Europas grænser, fortæller Carina Ann Meyn.”

Atomvåbnene som garant for vestlige værdier og demokrati og frihed? Du godeste! Kan nogen forklare os andre hvorledes atomvåbnene skulle have den slags funktioner – skulle Vesten blive diktatoriske og ufrie hvis vi ikke havde USAs atomvåben?

Er den her artikel på en eller ande måde plantet af den amerikanske ambassade på Dag Hammarskjölds Allé?

Og se om ikke DR endnu engang lykkes med kunststykket – bedrageriet – at få den russiske trussel til at forklare USAs politik. Er man komplet uvidende om at det er USA/NATO, der hver gang er kommet først med nye teknologier med undtagelse af Sovjetunionen, der var først med Sputnik i 1957? Og at Sovjetunionen havde sin første atomprøvesprængning i 1949, eksakt 4 år efter at USA have totaldestrueret Hiroshima og Nagasaki i 1945?

Hvilke seriøse analyser gør gældende at Sovjetunionen eller dagens Rusland ville rulle ind over Europas grænser? Hvornår? Blev der fundet sådanne planer i Moskva eller Warszawapagtens arkiver efter 1989?

Og findes der noget videnskabeligt belæg for at det er takket være USAs atomvåben at de fæle russere aldrig besatte Europa?

Det er klokkeren propaganda. Ukyndigt eller uhæderligt. Og som sædvanlig har det slagside: DR som advokat for den til enhver tid førte amerikanske politik.

Gad vide hvordan man tænker i DR’s ledelse? At brugerne virkeligt tror at den slags artikler – år efter år – blot kan være en tilfældighed?

4. Der er mange, der ikke er trygge ved situationen. Jo, det er nok det nærmeste artiklen kommer en slags sandhed. “- Der er en masse stater, som ikke føler sig sikre i en verdensorden styret af stormagter. De kan ikke nødvendigvis se, at nationers suverænitet bliver respekteret, som de skal ifølge internationale spilleregler, siger Carina Ann Meyn.”

Interesting too?  Kernevåben er uforenelige med demokrati

Hér er vi endnu engang på den lettere hjælpeløse skolestils niveau. Sætningen giver ingen mening. De kan ikke nødvendigvis – hvad? Mener Meyn at USA faktisk respekterer andre nationers suverænitet og at det blot er sådan at disse stater ikke føler at USA gør det?

5. USA har skam mange gange sagt at man gerne vil afvikle sine atomvåben. “Men USA mener ikke, at den sikkerhedspolitiske situation i verden er til det nu. USA vil have, at man fokuserer mindre på spørgsmålet om afskaffelse af amerikanske atomvåben og i stedet ser på de konflikter, som mangler at blive løst i verden.”

Det er unægtelig en innovativ tolkning af det faktum at USA (og andre atommagter) siden 1968 kun har gjort det stik modsatte af hvad de har forpligtet sig til i Ikkespredningsaftalen.

Hvis man vil vide noget om grundlaget for den amerikanske atomvåbenstrategi og -politik bør man læse den såkaldte Nuclear Posture Review fra tidligere i år – og læse om den her. Det er et af de mest frygtindgydende dokumenter hvori USA selv forklarer sig holdning til atomvåbnene og deres brug og hvorfor man skal have flere og mere sofisitikerede atomvåben til yderligere et ufatteligt antal milliarder af dollar.

DR har – naturligvis – ikke omtalt denne officielle rapport med et ord. Hvilket må være et bevidt redaktionelt valg når man gang på gang uden mindste argumentation præsenterer Rusland og Putin som en trussel for os alle.

Hvad kan være forklaringen?

Det er mærkeligt hvorfor stort set alt vedrørende internationale spørgsmål – herunder ikke mindst vestlige USA/NATO politik og deres kige –  på DR behandles kvalitativt og kundskabsmæssigt under al kritik.

Er det kun en bestemt type af unge journalister og praktikanter, der slippes igennem ved ansættelsesinterviewet? Eller er der ingen, der under deres journalist-uddannelse har lært betydningen af kritisk holdning, selvstændig research og kildekritik?

Det burde nogen undersøge uden for DRs hus.

Een forklaring kan også være at hvis man ansatte mere erfarne og fagligt kyndige, specialiserede journalister – ja, så ville man få problemer med at opretholde den nuværende ideologi og legitimering af alt hvad USA/NATO gør.

En vidende og erfaren journalist ville simpelthen ikke bøje sig for DR’s politiske partilinje, for det uudtalte eller implicitte princip om (selv)censur.

For enfoldighed i stedet for mangfoldighed. For propaganda i stedet for folkeoplysning.

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

9 Comments

 1. Kære Jan

  Først tak for endnu en dybdeborende artikel, denne gang om USA´s ”ret” til A-våben. Gu´ har de ikke mere ret end alle andre og at DR sætter en ukyndig ”elev” til at komme med en artikel som den hun publicerer er ganske enkelt skandaløst.

  Jeg deler helt din kritik af DR og er også enig i, at såfremt DR ansatte nogle kritiske journalister, hvad de vel burde være forpligtet til, så så programfladen nok anderledes ud.

  MVH
  Knud Meldgaard

 2. Tak, Jan, for at anholde den slags ulødige ræsonnementer. Synd at der bruges en officiel institutions ressourcer til den slags platte og fordummende propaganda. Alt imens universitetsmiljøer er sat under statskontrol top down. De må frygte den kritiske ånd, der kunne (og burde) komme op, hvis vidensinstitutionerne tjente demokratiets vel.

 3. Det er utroligt hvad man er vidne til disse dage! Tak for din vedholdene energi til at gøre opmærksom på dette forfald i medie standard og hvad der i stigende grad tenderer til en bevidst manipulation med nyheder og viden fra det der burde vores vores væsentlige licens betalte public service medie station!

 4. Kære Jan Øberg. Jeg var dybt chokeret over at læse dine vrede udbrud over dette formildende indlæg på DR’s hjemmeside – skrevet af en ung og dybt engageret journalist, som stillede oprigtige spørgsmål med det formål at få udstillet asymmetrierne og den iboende – og ofte uproblematiserede – internationale tilstand på dette spørgsmål. Til en anden god gang kunne du måske spørge dig selv, om den formidling, som du – lidt elitært – synes er dybt beskæmmende, egentligt et tiltænkt et yngre publikum, som stiller spørgsmål til verden på en lidt anden måde end dig selv? Jeg selv er rundet af fredsforskningen og trænet af nogle af de dygtigste forskere indenfor critical security studies traditionen – og når jeg forklarer for en journalist, hvad der er USA’s nuværende (og historiske) position på dette spørgsmål, så beror det på lang tids feltarbejde i USA både blandt landets nuclear strategists (som jeg har interviewet igennem mange timer) og blandt USA’s mange ukendte anti-atomvåbenaktivister rundt om i afkrogene af landet. Hvis du vil se eksemplificeret, hvordan jeg søger at bruge den empiriske viden, der kommer ud af mine mange interviews med hovedaktørerne fx fra the nuclear priesthood, kan du læse med her: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10736700.2018.1505274. Vh, Carina Meyn

 5. Kære Carina Meyn – tak for karakteristikken af stilen. Derimod ikke for at du som ekspert ikke forholder dig til faglige indhold, jeg argumenterer ud fra – og det jeg kritiserer.

  Som du forhåbentligt forstår er denne artikel en blandt mange, der påpeger hvor fagligt lavt og hvor politisk ensidig public-service mediet DR – en ledende folkeoplysnende kulturinstitution i Danmark, der er forpligtiget til iflg. sin kontrakt med regeringen at gøre ting på en anden måde end andre medier – med årene er blevet.

  Jeg har ingen grund til at tvivle på at Josefine Hummelmost er både ung og engageret. Derfor har vi også i anden sammenhang haft en privat e-mail samtale. Problemet er at ungdommelighed og engagement ikke kvalificerer i forhold til nævnte forpligtelser som DR har. Dette er en meget vigtig og principiel diskussion.

  Din antydning af at jeg måske burde forstå at unge mennesker måske stiller spørgsmål på en anden måde end jeg gamle knark gør, ja så kan jeg jo ikke gøre så meget ved det. Men jeg tror faktisk ikke at en faglig tilgang er særlig afhængig af alder – i anden forstand end den, der har flest år på bagen, forhåbentlig har lidt større erfaringsgrundlag, kan have læst flere bøger og set mere af verden og slebet sine argumenter bedre. Men der kan naturligvis også være tale om dovenskab eller senilitet eller hvad véd jeg.

  Men prøv dit eget eksempel på læger og lægevidenskab. Hvem vil du helst opereres hos?

  Endelig siger du at du er rundet af fredsforskningen. Den véd jeg lidt om som visiting professor og forsker gennem sådan cirka 45 år. Uden at du nu skal blive ‘dybt chokeret’ igen vil jeg da spagfærdigt sige at hverken din Linkedin-profil eller din side på Forsvarsakademiet meddeler information om din relation til netop fredsforskningen – som er et selvstændigt fag og ganske så forskelligt fra statskundskab, internationale relationer, sikkerhedsstudier samt studier af militære forhold, doktriner og krige (omend der er berøringspunkter).

  Som sagt, jeg havde sat mere pris på en faglig diskussion om substans-spørgsmål men syntes du bestemt skulle have et ordentligt svar når du gør dig besværet med at skrive. – Venlig hilsen, Jan Øberg

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Blev Udenrigsudvalget orienteret af et par kriminelle og/eller CIA?

Next Story

Gør NATO til en civil og civiliseret organisation

Latest from Mediekritik

%d