Jan Björklund: Propaganda och bristande kunskap i förening…

Vicestatsminister och utbildningsminister Jan Björklund är medförfattare till en Brännpunkt-artikel 7 augusti som argumenterar för att Sverige bör bli NATO-medlem. Artikeln är inkompetent och vilseledande av följande skäl: 1) Ukraine som huvudargument vittnar om bristande kunskap om nuläget - Ukraine-krisen startades av NATO/USA och EU, inte av Ryssland. 2) Man kan bara undra varför demokratierna har [...]