A great soul’s 150th birthday

By TFF & Jan Oberg Herunder en typisk meddelelse fra Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning, TFF. Vi kalder dem TFF PressInfo og denne var nummer 533. Du kan få dem også og de er gratis – bare skriv til PressInfo@transnational.org så kommer du på listen. Lund, Sweden – October 2, 2019 This is what TFF sent out as […]

Read More →

☮ ☮ Mahatma Gandhi On Palestine, Written in 1938

☮ ☮ Mahatma Gandhi On Palestine, Written In 1938 Since my student years, Gandhi has been one of my inspirations, perhaps the basic one. I have studied his theories and action, I’ve been teaching Gandhi and I walked in his footsteps here and there in India in 2001. No less than 76 years ago he gave us a perspective on what happens these very days in Gaza. I thought that bringing it here would be an inspiration to your too. I’m convinced that we must distance ourselves from violence and terrorism on all sides if ever this conflict shall begin to move towards a sustainable solution. Read Gandhi here

Read More →

Folkets Nobelpris

Det er jo bare helt vidunderligt: At få den nyinstiftede Folkets Nobelpris af Nordens bedste fredsbevægelse – Fredsrörelsen på Orust! På den ene side er den en belønning for det arbejde TFF og jeg selv har gjort – i nært samarbejde med Fredrik Heffermehl, den norske jurist og fredsforfægter, der har udgivet Nobels Vilje –  siden 2007 for at skabe international debat om de højst mærkelige beslutninger, den norske Nobelkommitte har foretaget de sidste år, nemlig at give prisen til mennesker der ofte ikke bare ikke har gjort noget for freden men – helt i strid med Alfred Nobels testamente – er krigs- og ikke fredsforfægtere, som han kaldte dem i sit testamente. Alt dette blev diskuteret på det seminar man kan læse om på den første lænke ovenfor. På den anden side er det naturligvis en påskønnelse for det arbejde som Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning, TFF, har udført siden januar 1986. For prisen gik ikke, som det har stået hér og dér, til mig men til stiftelsen og dets stiftere, som altså er min kone Christina Spännar og jeg selv. Med prisen fulgte et tankevækkende digt af Ola Friholt (der også er poet og maler) og et smukt dokument, men desuden en gedigen (vel 15-18 kilo) sort granitsten med de smukke ord på og et billede ingraveret af Gandhi og “Fred är vägen” (som man også kan se på det første link). Med prisen følger derimod […]

Read More →

Niels Meyer – visionær af den slags vi behøver 1000x flere af

FN-Dagen, 24. oktober 2008 For nogle dage siden havde min ven gennem vel snart 30 år, Niels Meyer, en kronik i Politiken, “Da danskerne vågnede op. Beretning om konsekvenserne af det danske folketingsvalg i 2010.” Niels har igennem de mange år, han har været samfundsdebattør, bedre end de fleste forstået hvor vigtigt det er at skabe positive fremtidsbilleder for at give mennesker lyst til at være med på forandringer – de store forandringer, der skal til hvis vi overhovedet skal overleve.

Read More →

Gandhi 139 år: Ikkevold det mest livskraftige og…

…det mest ignorerede princip Den 2. oktober 2008 er Gandhis 139 års fødselsdag. Ikkevold – eller fred med fredelige midler – er det mest livskraftige alternative princip til løsning af de problemer, vor verden står overfor. Det er også det mest ignorerede – i medier, politik, økonomi og den offentlige debat. Gandhi sagde at ”ikkevold i politik er det nye våben i den evolutionære proces. Dets enorme potentiale er stadig uudforsket.” Hvorfor er det sådan? Jeg tror at ét svar er: Fordi en lille minoritet ville føle sig truet hvis det blev udforsket. Magtens mennesker vil gerne have at vi andre tror på TINA – There Is No Alternative – at der ikke er alternativer til den eksisterende udvikling.

Read More →

Hvad er fred? Opsummering af 35 års tanker og praksis

Fred er at sikre udvikling og udvikle sikkerhed med ikkevold og mangfoldighed Individer så vel som samfund behøver mange ting men to er basale og universelle. Udvikling betyder en kontinuerlig modning, højere niveauer for at leve og være, tilfredsstillelse af mikro/basale behov (som f.eks. mad og vand), meso/højere behov (f.eks. fællesskab, værdighed, psyko-socialt helbred) og makro/højeste behov (ex. spiritualitet, kærlighed, selvudvikling og andre former for realisering, universelt fællesskab.)

Read More →