//////////

Sverige, forskningen och den vidriga, brottsliga kollektiva bestraffningen av ryska forskare och studenter

Jag fattas ord. Detta är fullkomligt oacceptabelt, oetiskt Рoch det är officiell svensk politik. I strid med mänskliga rättigheter och allt vad forskningsvärlden ska stå för.

Och ingen står upp Рalla följer flocken.

Med undantag av Jonathan Feldman, docent i ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms universitet.

Detta √§r diktaturstatens metoder. I solidaritet med det helt “oskyldiga” Ukraina. Och med det lika oskyldiga USA och NATO.

Det är kollektiv bestraffning Рoch jag citerar här vad du kan läsa om det begreppet på Wikipedia:

Kollektiv bestraffning innebär att frångå principen om att var och en skall bedömas efter sina egna handlingar, och istället utsätta en grupp kollektivt för ett straff som påföljd för något som de inte samtliga har begått. All form av kollektiv bestraffning är brottsligt.

Kollektiv bestraffning förekommer som begrepp inom internationell rätt och krigets lagar, och inom gruppteori som studerar mer eller mindre formella straffsystem, till exempel inom skolan och militären. Kollektiv bestraffning är förbjudet enligt fjärde Genèvekonventionen, FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna,[1] och nationell lagstiftning. I oegentlig bemärkelse används termen för grupptryck.

En av grundf√∂ruts√§ttningarna f√∂r r√§ttss√§kerhet √§r FN:s allm√§nna deklaration om de m√§nskliga r√§ttigheterna, artikel 6: “Envar har r√§tt att allest√§des erk√§nnas som person i lagens mening”, vilket uttryckligen fastsl√•r att individer skall bed√∂mas var f√∂r sig f√∂r sina egna handlingar. Detta g√§ller s√•v√§l i fredstid som under krig; betr√§ffande krig finns ytterligare best√§mmelser i fj√§rde Gen√®vekonventionen (1949), artikel 33, som likst√§ller kollektiv bestraffning med f√∂r√∂dmjukelse och terrorism. Olika deklarationer och konventioner mot tortyr och om√§nsklig och f√∂rnedrande behandling brukar ocks√• anf√∂ras vid fall d√§r kollektiv bestraffning f√∂rekommit.[2]

Eftersom MR-deklarationen implementerats i nationell lagstiftning, är kollektiv bestraffning olagligt även nationellt, världen över. Straffbegreppet utvidgas här till att även omfatta till exempel skolor; lärare är enligt lag förbjudna att straffa elever kollektivt i till exempel Sverige.[3]

Läs igen!

All form av kollektiv bestraffning är brottsligt!

Kollektiv bestraffning är förbjudet enligt fjärde Genèvekonventionen, FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna,[1] och nationell lagstiftning.

Straffbegreppet utvidgas här till att även omfatta till exempel skolor; lärare är enligt lag förbjudna att straffa elever kollektivt i till exempel Sverige.[3]

Men svenska staten kan straffa fullständigt oskyldiga ryska studenter och forskare, som inte har ett dugg att göra med Rysslands invasion av Ukraine.

Och skapar sådan brottslighet nämnvärd debatt i dagens Sverige? Nej, i russofobins tidevarv är allt möjligt.

Lyssna!

Till Lisa Khaiderova som kom till Uppsala Universitet 2019 på Erasmusprogrammet:

“De studenter som vill ta sig till Sverige m√•ste nu f√∂rlita sig p√• stipendier eller betala studieavgifterna ur egen ficka. Uppl√§gget har varit vanligt f√∂rekommande, men har nu blivit betydligt mer komplicerat.

‚Äď Jag har m√•nga v√§nner som skulle √§lska att komma hit men som det ser ut nu √§r det om√∂jligt. Rubeln √§r f√∂r l√•g och v√•ra tillg√•ngar √§r frysta p√• grund av sanktioner. Det √§r ledsamt, s√§ger Lisa Khaidarova, som studerat i Uppsala sedan 2018.

Hon beskriver hur sanktionerna på många sätt slår hårdare mot hennes vänner och familj, än mot den ryska eliten.

‚Äď Det g√•r inte att j√§mf√∂ra med det fruktansv√§rda lidande som den ukrainska befolkningen g√•r igenom men det √§r viktigt att belysa att det inte bara √§r den ryska eliten som p√•verkas, det √§r unga m√§nniskor som vill studera och bygga sina liv. Vi har inte valt att bli ryssar, vi bara f√∂ddes d√§r.”

Och lyssna sedan till Lunds Universitets rektor, Erik Renström:

Han tycker regeringens beslut √§r et ingrepp i universitetens autonomi men omedelbart sl√§ter √∂ver det principiella med detta f√∂r en akademiker ov√§rdiga, ryggradsl√∂sa argument: “Men samtidigt… vi lever i en omv√§rld som vi f√•r f√∂rh√•lla oss till” – och sedan pratar p√• om m√∂jligheten till framtida kontakter ryska forskare.

Tänk om Renström hade stått upp för allt vad ett universitet och fri forskning ska stå för i alla lägen. Men han underordnar sig Partiet. Staten.

Och underminerar akademins “k√§rnv√§rden.”

Och lyssna äntligen till Jonathan Feldman, Stockholm Universitet:

Feldman tar upp den nya svenska obalansen mellan diplomatisk och militär kapacitet och understryker hur viktigt det är att ha diplomatisk förmåga i en situation som den aktuella Рoch i en säkerhetspolitisk kris som den kring den ryska ubåten U-137 i Karlskrona 1981.

Men naturligtvis m√•ste hans po√§ng motst√§llas/mots√§gas av en milit√§rhistoriker vid F√∂rsvarsh√∂gskolen, Fredrik Eriksson. Freden ska alltid balanseras av milit√§ren – aldrig omv√§nt. Har man dessutom l√§st Ola Tunanders bok, “Navigationsexperten. Hur Sverige l√§t sig bedras av U137” f√∂rst√•r man att Eriksson inte vet vad han talar om n√§r han h√§vdar att Sveriges milit√§ra kapacitet i den situationen var viktigare √§n den diplomatiska.

‚ÄĘ

S√•h√§r √§r situationen per 5. april: “SVT har fr√•gat landets universitet om hur de nu f√∂rh√•ller sig till studenter fr√•n Belarus och Ryssland. Inga universitet svarar att de kommer att skicka hem n√•gra studenter, men m√•nga har tvingats bryta kontakter och kan inte l√§ngre verifiera studenternas betyg.”

Det är västvärlden själv som underminerar våra finaste värden Рt ex den fria forskningen. Underminerar den liberala grundtanken att olika meningar ska få finnas och utvecklas i samtal. Det är västvärlden själv, som underminerar de mänskliga rättigheterna med en politik som denna.

Jag anser att det är oetiskt att hindra människor ifrån olika kulturer och länder att träffas och samarbeta. Att det är hål i huvudet att i denna utomordentligt polariserade konfliktsituation avbryta alla medmänskliga kontakter. Ty ingen rysk medborgare kan göras ansvarig för den ryska invasion av Ukraina.

Vi behöver mänskliga kontakter, besök, utbyte och samarbete i denna mer än någon annan situation.

Om det är freden vi vill. Om det inte bara är kriget, hatet Рoch NATO РSverige vill.

Men fredens diskurs har försvunnit i politik, medier och forskning. Kvar står egentligen bara militarismens totalitära paradigm.

Här kunde Sveriges regering ha följt en helt annan väg. Visat civilcourage.

Tänker Sveriges regeringen verkligen själv så kort och dumt eller har man bara accepterat en uppmaning ifrån USA: Cancel everything Russian like we in Washington and Brussels do! Det skulle inte förvåna mig.

Sammanfattningsvis om Sverige, forskningen, Ryssland och den vidriga kollektiva bestraffningen som aldrig Рaldrig Рkan försvaras:

German lawyer, Otto Gritschneder (1914-2005):
‚ÄúHe who sleeps in a democracy risks waking up in a dictatorship.‚ÄĚ

Austrian journalist and author Karl Kraus:
“When the sun of culture sinks low, even dwarfs throw long shadows.”

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

1 Comment

  1. Leadership has a problem :

    THE WORLD

    ‚Äď which it neither can feel, imply or cope with

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Dagens Nyheters beklämmande anti-intellektuella påhopp på NATO motståndare

Next Story

Danmark udviser 15 russiske spioner. Men hvornår blev de lige det?

Latest from Eftertanker

Fragmenter af politik

18. maj 2020 Pragtfuldt fuldtr√¶f af et √łjebliksfotografi af Jens Dresling i Politiken: En installation (√†

%d bloggers like this: