FE-skandalerne – din sikkerhed og din lykke

25. august 2020 – opdateres løbende

Læs selv Pressemeddelelsen fra Tilsynet Med Efterretningstjenesterne (TET) om Forsvarets Efterretnings (FE) virke.

En sådan sendes ikke ud og bliver topnyhed i medierne uden at man er endog meget sikker på at der er tale om et omfattende, dokumentérbart bedrageri og lovovertrædelser. Der tales om fire bind.

Vær klar over at det kun er toppen af isbjerget, man kan omtale i en sådan meddelelse.

I pressemeddelelsen siges det – oversat til plain Danish – at:

• FE har løjet og fortiet med henblik på at undgå legalitetskontrol.

• FE har allerede før 2014 (hvor TET blev oprettet) iværksat “operationelle aktiviteter i strid med dansk lovgivning, herunder…” indhentning og videregivelse af en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere.” En sådan indsamling er ulovlig.

• FE har ikke bare indsamlet men også videregivet oplysninger om danske statsborgere. Til hvem, må man straks spørge? Det kan jo næppe være til Rusland eller Kina. Der er således med rimelig sandsynlighed tale om udlevering af oplysninger om danskerne til et eller flere allierede lande i NATO. Det er ikke svært at forestille sig at der kan være tale om at bl.a. USA har stillet krav om sådanne oplysninger, enten i forbindelse med “den globale krig mod terroren” eller som del af en rent politisk data-indsamling, f.eks. om kritikere af amerikansk politik.

• FE har undladt at nærmere undersøge visse tegn på spionvirksomhed i Danmark; man kan gætte på at det kan være USAs og andre NATO-landes da man altid talte om Ruslands aktiviteter og kun dem udadtil.

• FE har forsøgt at indsamle oplysninger om et medlem af tilsynet selv – og derved få noget på ham eller hende?

FEs chef, Lars Findsen, er cand.jur og har en fin karriere bag sig i Justitsministeriet, Forsvarsministriet og som lektor på København Universitet. Jeg har tidligere moret mig over hans udtalelser om Ruslands påvirkning af danske valg.

FE er en central “national sikkerhedsmyndighed inden for Forsvarsministeriets område i henhold til FE-lovens § 1, stk. 2.” Tjenestens budget er 975 millioner kroner i 2019.

FE kontrolleres ikke bare af TET men også af Folketinget og Rigsrevisionen. Det ville være relevant og interessant at få klarlagt hvorfor det ikke er Folketinget, der har opdaget uregelmæssighederne i FE.

Det er på denne – ulovlige, uetiske, pilrådne og sammenspiste – måde regeringens og statens militarisme skaber sikkerhed for dig, bidrager til fred og er dig nådig…

I dét lys er det tankevækkende at der i sikkerhedens navn ikke fandtes noget budget for ansigtsmasker, termometre, hospitalsudstyr, ikke noget reservedelslager eller katastrofeberedskab og alt andet, der ville være brug for ved en – forudsigelig – pandemi.

Uanset hvad der nu er sket i FE vil de involverede politiske, økonomiske og militære eliter have én fælles interesse, nemlig den at mørklægge mest muligt for offentligheden (som betaler for FE). Det vil man gøre med henvisning til rigets sikkerhed. Og dermed vil denne slags magtmisbrug få begrænsede konsekvenser; måske nogle hoveder vil rulle men før eller siden vil alt igen være som det var: Pilråddent i navnet af at værne om din – “sikkerhed.”

“Ambassadør” Ahrenkiel

Og så er der bi-skandalen. Tiden vil vise om dén i virkeligheden er større end ovenstående. Thomas Ahrenkiel var jo FE-chef frem til 2015 og er også blevet fritaget for tjeneste og hjemsendt med øjeblikkeligt varsel.

Læs mere om ham her og her. Som det fremgår har denne cand.polit. udvist en personlig adfærd, der er flosset i kanten – og været statsministerens højre hånd. Og så tilhører han den nok så mørkelagte vestlige elite-organisation, Bilderberg.

Jeg spærrede unægteligt øjnene op da jeg læste at han den 1. september skulle være tiltrådt stillingen som Danmarks ambassadør i Tyskland.

Står det så sløjt til med talentmassen i det danske udenrigspolitiske system at man ikke har kunnet finde en, der i det mindste har rene hænder? Og hvordan kunne han blive udnævnt når forsvarsminister Bramsen har kendt til undersøgelsen siden november 2019 – og må have haft en anelse om at Ahrenkiel var en brik i det, der nu er en skandale af dimensioner?

Hvor lurvet kan det blive i det danske militær-politiske system?

Interesting too?  May 1: Where are the workers in the struggle for peace? Nowhere it seems!

Jeg gribes af denne manchet i Politiken den 26. august:

“Trine Bramsen har på 14 måneder som forsvarsminister skilt sig af med sin departementschef, efterretningschef, to ledende spionchefer, en styrelsesdirektør og koncernstyringsdirektør. Hun har som minister set den nu tidligere hærchef blive idømt tre måneders fængsel for magtmisbrug i en sag, som den nuværende forsvarschef oprindelig ikke ønskede at undersøge yderligere. Nu skal Bramsen agere oprydningsmester i en tid, hvor Forsvarets Efterretningstjeneste anklages for ulovlig spionage mod danskere.”

Sagen om indsamlinger af oplysninger om danskerne selv går åbenbart så langt tilbage som 2013 iflg. Politiken hér. Wamberg-udvalget, der var kontrolinstans inden TET blev oprettet i 2014, havde allerede i 2013 skrevet at “2013 har imidlertid skildt sig ud fra de foregående i år, idet der i en periode har været en væsentlig forøgelse i antallet af oplysninger om danske statsborgere mv., som er kommet i FE’s besiddelse.”

I perioden 2013 og til nu har følgende 6 været ministre:

Trine Bramsen 27/6-2019 – til idag
Claus Hjort Frederiksen 28/11-2016 – 27/6-2019
Peter Christensen 30/9-2015 – 28/11-2016
Carl Holst 28/6-2015 – 30/9-2015
Nicolai Wammen 09/08-2013 – 28/06-2015
Nick Hækkerup 03/10-2011 – 09/08-2013

Politiken skriver også at “afgående forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) blev orienteret i en redegørelse om sagen 24. juni 2019. Efterfølgende blev repræsentanter fra Folketingets fem største partier gennem udvalget vedrørende efterretningstjenesterne.”

Hverken ministrene eller politikerne synes at have reageret!

Så de igennem fingre med ulovlighederne? Og hvad fik dem i så fald til at gøre det?

Og hvor mange hoveder bør rulle når den hér sag er fuldt opklaret?

Og hvornår og hvordan vil regeringen og Folketinget tage de nødvendige dybere, strukturelle beslutninger der skal sikre at råddenskaben og kriminaliteten i Danmarks sikkerheds-system én gang for alle forhindres?

Forfaldet og den psykologiske lammelse

Som tiden er gået er tilliden til politikere og embedsmænd gået fløjten. Forsvaret har opvist nok så mange eksempler på det. Men det er ikke det eneste. Den klassiske statslige embedsmand og kvinde med høj moral, integritet og kundskab – og med holdningen at “min første pligt er at tjene mit land” – ville idag lyde komisk gammeldags.

Vi nærmere os et kakistokrati, der langsomt men sikkert æder demokratiet op indefra – ordet betyder “ledelse af de ringeste og mindst egnede.”

Gør befolkningerne oprør? Næppe.

Der sker over tid en psykologisk lammelse – man orker ikke at blive vred længere, det sker så ofte og systematisk. Det bliver det forventelig og det naturlige. Den ene skandale, det andet oprørende udsagn eller den tredje horrible beslutning indtræffer med en stigende hastighed. Hvordan sætte foden ned?

Verden, den hjemlige lille såvel som den store, virker stadig mere korrumperet og tillige umulig at forandre.

I Danmark går det jo så godt. Såkaldt videnskabelige undersøgelser fortæller at danskerne tilhører lykke-eliten i verden.

Så hvorfor hidse sig op over politiske skandaler som den i FE, over hele den uforberedte panikhåndtering af coronaen, over den totale ligegyldighed vedrørende den mennesklige sikkerhed, over Danmarks nationale grænselukning, over de vel op til 100 milliarder kroner der vil blive smidt ud af vinduet til kampfly som kun vil gøre Danmark mere usikkert i årtier fremover eller over Danmarks krigsdeltagelse gennem nu mere end 20 år?

Hvorfor dog lade den slags småting lave skår i denne specielt danske, virkelighedsfornægtende lykkefølelse?

Længst oppe til venstre kan du abonnere på nyheder på denne platform

Noter & løbende opfølgning

28. august, 2020
Af denne artikel på Danmarks Radio hjemmeside fremgår følgende interessante oplysning:
“I realiteten er kontrolmulighederne dog begrænsede, fortæller lektor i offentlig forvaltning og tidligere sekretær i Udvalget vedrørende Efterretningstjenester, Pernille Boye Koch.
– Blandt andet er problemet, at det kun er en lille del af efterretningstjenestens arbejde, man kan kigge på, nemlig det, der handler om personoplysninger.
– De kan ikke kigge på internationale operationer, samarbejdet med andre efterretningstjenester, brug af agenter og meddelere og sådan noget, forklarer hun i P1 Morgen.
Ifølge Pernille Boye Koch er den aktuelle sag er et eksempel på, at der er nogle meget væsentlige mangler i den måde, tilsynet er skruet sammen på. Det er en problematik, som også flere partier har rejst i denne uge.”

Interesting too?  En fjernere fremtid i fred

Det er i mine øjne helt og aldeles uacceptabelt at folketingets udvalg ikke har muligheder for at få indblik i hvad FE gør internationalt. Svage sjæle i FE har – vidende om denne manglende kontrol – frie hænder til at forfølge egne politiske sym- og antipatier om venner såvel som fjender, til tendentiellt at føre en egen udenrigspolitik, eller foretage ting som andre lande finder uacceptabelt og derved skabe problemer for eller direkte underminere Danmarks sikkerhed.

28. august, 2020
Som jeg troede: det er det amerikanske NSA, FE har udleveret persondata til. Og naturligvis bruger DR en tidligere FE-medarbejder, Flemming Splidsboel Hansen (hvis USA-loyale arbejde, jeg har skrevet om hér) til at få det denne skandale til at se ud som en forståelig del af normalbilledet: “NSA er en af amerikanernes største og mest udgiftskrævende efterretningstjenester. Det er oplagt, at FE samarbejder med NSA, siger Flemming Splidsboel Hansen, ekspert i efterretningstjenester og global sikkerhed og med en fortid i FE.”

DR.dk 6. september, 2020:
Spionskandale: Medarbejdere advarede flere gange ledelsen i Forsvarets Efterretningstjeneste om mulige ulovligheder.
Chefer i FE blev ifølge kilder personligt advaret om at oplysninger om danske statsborgere gik videre til den amerikanske efterretningstjeneste NSA.

Læs også DR.dk 30. august, 2020:
Ekssoldat blev whistleblower og mistede familie og venner: ‘En reel ordning kunne have ændret mit liv’

DR.dk 8. september 2020
Om de to meget forskellige breve som FR-medarbejderne har sendt til ministeren, der for øvrigt fortsat ikke synes der er brug for at hun står frem.

DR.dk 16. september 2020
Interview med Edward Snowden. Så alvorligt er det altså…

DR.dk 18. september 2020
Moralsk korrupte politikere vil åbenbart se Trine Bramsens hoved på et fad fordi hun ikke greb ind mod Tilsynet. I dén henseende handlede hun helt rigtigt. Vil de virkelig at danskerne ikke skulle have vidst besked om det hemmelige, ulovlige samarbejde med USA’s NSA?

DR.dk 22. september 2020
Minister pillede sprængfarligt ord ud. Ordet “whistleblower” blev fjernet fra pressemeddelelse flere uger før sagen kom frem.
“Tre uger før sagen om mulige ulovligheder i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) blev kendt, så pillede hun ordet ‘whistleblower’ ud af en tidligere pressemeddelelse fra TET, som derved angiveligt vakte mindre opsigt.”
Ja, hvad kan man forvente?

DR.dk 24. september 2020
FE masseindsamler oplysninger om danskere gennem avanceret spionsystem.
NSA hjalp FE med at opbygge datacenter på Amager til at huse nyt, tophemmelige spionsystem, erfarer DR Nyheder.
De første oplysninger var altså bare toppen af det berømte isbjerg.

Politiken 26. september 2020
Claus Hjort Frederiksen anklages for at have ‘løjet’ og ‘vildledt’ i spionskandalen
Den har jeg ventet længe på.

DR.dk, 16. november 2020
NSA snagede i det danske milliardindkøb af kampfly
– sådan går det for sig i en demokratisk retsstat når den underordner sig helt under en anden lige så demokratisk retsstat. Og systemet i begge er pilråddent.

DR.dk 17. november 2020
’Kattepine’ for Danmark: USA brugte dansk adgang til at spionere mod vores nabolande.
Det er en ren tabersag at sætte foden ned over for Danmarks vigtigste partner i efterretningsverdenen, vurderer eksperter.
– således legitimerer DR Danmarks totale underdanighed og opgivelse af status som suveræn stat. Det har jeg tænkt lidt om her.

Hvis du synes om indlæg af denne type på en helt uafhængig blog som denne – og i disse tider – så bliver jeg glad for en hilsen hér. Tak!


2 thoughts on “FE-skandalerne – din sikkerhed og din lykke

  1. Det psykologiske omdrejningspunkt i den væsentlige artikel om FE-skandalen er for mig at se den psykiske lammelse, eller afstumpning. Når noget oprørende gentager sig tilstrækkeligt mange gange er der umiddelbart to måder at reagere på: enten optrapper man sin reaktion, dvs. yder mere modstand med hårdere midler, om man kan, eller vænner man sig til, at det oprørende finder sted, uanset hvor forfærdeligt det synes og uanset, hvad man gør imod det. Man kan i det små se det fænomen i voldelige familier, i misbrugsmiløjer, blandt fattige, og generelt i forbindelse med systematisk brug af vold og magt.
    Det er godt at gøre opmærksom på det nedslående perspektiv, for man mærker jo selv, hvor overvældende og dermed lammende ophobningen af voldsomme problemkomplekser, der præger disse år, er.

  2. Tak for dine tanker om dét. Jeg er meget enig – og det er det der sker især i krise- og nedgangstider. Mange er holdt op med at tro at der findes alternativer. Men – jeg har valgt at blive ved… næsten uforstyrret 🙂

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.