//////

FredsVagten ved Christiansborg fylder 18 år – eller 6575 dage

19. oktober 2019

Jeg vil gerne hér på min blog sige hjerteligt Tillykke og give plads for FredsVagten på denne dag. Mine læsere skal have en chance for at vide mere om dette dybt imponerende projekt, der er blevet drevet af mennesker med en usædvanlig vedholdenhed og et humanistisk engagement, som hverken Danmark eller verden har nok af i disse nok så dystre tider.

Herunder har du derfor FredsVagtens egen pressemeddelelse.

Men først et par ord med på vejen i dagens anledning.

Tænk at vore folkevalgte til inspiration har så klartseende, fredelige mennesker lige uden for sine vinduer, passerer dem hver dag og alligevel endnu ikke – fra højre over midten til venstre – rigtigt har forstået at det er dem, der repræsenterer den globale folkevilje. Og hvorfor de gør det.

Fredsvagten er et glimrende eksempel på nødvendigheden af udenomsparlamentarisk aktion og på ikkevoldens styrke.

For selvom pressemeddelelsen formidler at Fredsvagten ikke har opnået sine mål, nemlig at få dansk militær-domineret udenrigs- og sikkerhedspolitik lagt om, så har man vundet over politikerne bag de tykke murer på en række områder.

Fredsvagten står på folkerettens side og den repræsenterer en global majoritet, der ikke ønsker atomvåben på vor Jord. Den har lavet bedre sikkerhedspolitiske analyser (uden penge) ved at foreslå at Danmark ikke skulle deltage i alle disse – forudsigelige – krigsfiaskoer og påtage sig medansvar for barbari – bedre early warning, kunne man sige.

FredsVagten har endvidere intellektuelt tænkt fred og sikkerhed bedre – nemlig ved at sige: analysér de underliggende konflikter først og prøv så midler som mægling, dialoger, nedrustning og omstilling af militære midler til civil anvendelse.

Og i pressemeddelelsen peger man helt rigtigt på forholdet mellem militarismen og miljøet/klimaet – langt inden dét er blevet behandlet i Folketinget.

Det hele kan kaldes idealisme og vil sikkert blive affærdiget af mange – for hurtigt tænkende – som “urealistisk.” Det er det imidlertid ikke, men det er processer, der tager lang-lang tid at ændre. Og 18 år er en meget kort tid i det makro-historiske perspektiv.

Rundt om i verden kører initiativer som FredsVagten på noget, politikere ikke forstår så meget af i dag: At der tænkes idealistisk (dvs med idealer), at folkeret og etik bør være en naturlig del af den politiske gerning samt at det eneste, der batter, er visionen og den langsigtede inkludering af globale dimensioner i nationale beslutninger – men derimod ikke den snævert nationale med en 4-årig horisont.

Interesting too?  F-35 - amerikanske politikere og militære leder nu efter andre løsninger

Succes i fredsarbejdet er svær at måle. Det, der sker nede i sjæl og sind hos de tusinder, FredsVagten har talt med er umuligt at måle eksakt. Store forandringer i vor verden er blevet startet af individer eller små grupper og en kombination af dem.

Så inden man siger at dette eller hint har været en fiasko eller føler sig hjælpeløs bør man nok sætte nogle rimelige kriterier og måle på en rimelig tidshorisont. Rosa Park målte ingenting. Hun blev bare siddende. Jeg tror heller ikke Greta Thunberg måler sine indsatser i det korte perspektiv. Hun gør det bare.

Og FredsVagten skal bare blive ved med at gøre det, dens folk gør så godt. Effekten af kvalitet er som bekendt svært at måle – men man fornemmer den, når man møder den.

Endelig, da jeg er nævnt i pressemeddelelsen, skal jeg lige tilføje at det da ville mig en glæde at modtage FredsVagten og forsvarsminister Trine Bramsen hér i Lund. Mit bidrag ville være udelukkende konstruktivt. Jeg ville dele min teoretiske viden og erfaringer fra krigszoner og snakke fremtidens verden idémæssigt og analytisk.

Ikke ét ord af kritik.

Pressemeddelelse / Indlæg / Læserbrev i anledning af at FredsVagten ved Christiansborg nu har stået på Slotspladsen i 18 år = 6575 dage med vores daglige demonstration for at minde politikere og medborgere om, at der er brug for en aktiv fredspolitik.

“TAK FOR JERES INDSATS”

“Tak for jeres indsats”, sagde vores nye krigsminister, Trine Bramsen, til fredsvagterne, da hun var henne at hilse på os på Folketingets åbningsdag d. 1. oktober.

“Tak for jeres indsats” ??!

Men vores indsats for fx en Irakkommission har da været en fiasko, især nu hvor Socialdemokratiet alligevel – trods tilkendegivelser om det modsatte – ikke vil genåbne den.

“Tak for jeres indsats”.

Er det så ministerens tak for, at vi i nu 18 år – med Danmark i krig i Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien m.fl. – overhovedet ikke har vundet lydhørhed over for folketingets flertal, som per automatik fortsætter med rå militærmagt og halehæng til USA’s farlige krigspolitik.

Allerede inden folketingets samling havde Trine Bramsen udmeldt en serie nok så militante udsagn om, at Danmark snarest må opruste mere og er truet af snart det ene og snart det andet.

Interesting too?  Statsminister Frederiksen fjerner fuldstændigt FN og folkeretten

For hende og folketingets flertal er forsvar, sikkerhed og fred primært et spørgsmål om militære midler.

FredsVagten derimod ønsker, at Danmark skal håndtere de internationale konflikter med omtanke, indsigt og dialog. At Danmark ihærdigt og eftertænksomt skal forsøge at forstå modparten og konfliktens årsager, og derefter handle klogt og eftertænksomt på at få parterne overens eksempelvis ved at stille sig til rådighed som mægler i konflikterne.

Den 19. oktober har vi stået fredsvagt foran Christiansborg hver dag i hele 18 år.

Vi må med sorg konstatere, at følgerne af krigene i Mellemøsten i dag er væsentlig værre end i 2001. Mange tusinde civile, deriblandt børn, er dræbt. Millioner er flygtninge.

Vi ser dog med tilfredshed, at den nye regering har sat en stærk indsats for et bedre klima som mål, så vi foreslår, at i stedet for øgede udgifter til militæret, så overføres pengene til indsatsen for et bedre KLIMA.

Militæret og især krigene er faktisk en af verdens største klimasyndere. Alene USA’s militær udleder mere CO2 end 140 lande tilsammen.

Danmarks nye kampfly er bygget til at bære a-våben, og Danmark afviser ikke at vores krigsskibe i Østersøen bliver udrustet med atommissiler, som kan bruges mod Rusland.

Det gavner selvsagt hverken klimaet eller menneskeheden, og i øvrigt mener FredsVagten – ligesom et stort flertal af verdens lande – at a-våben skal forbydes.

FredsVagten har i et brev til forsvarsminister Trine Bramsen inviteret hende til sammen med os at besøge freds- og konfliktforsker Jan Øberg på fredsinstituttet i Lund. Her udvikles mange kloge tanker, som kan hjælpe os på vej hen imod en fredeligere og mere stabil verden.

“Tak for din indsats”, ville vi om tre år gerne kunne sige til forsvarsminister Trine Bramsen og tilføje; “Tak for din og regeringens indsats for en fredeligere verden opnået gennem dialog og gensidig forståelse uden brug af våbenindustriens masseødelæggelsesvåben”.

“Fred skal skabes med fredelige midler!”, som det står skrevet i Artikel 1 i både FN-deklarationen og NATO-traktaten.

“Fred er sværest med våben”, siger FredsVagten.

På vegne af FredsVagten
Kristian Svendsen, fredsvagt

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

TFF PressInfo – for every concerned citizen

Next Story

Lyt til lidt om fred…

Latest from Dansk udenrigspolitik

%d bloggers like this: