/

DR har ikke, som lovet, svaret i et år – men så kom der et svar

 

27. februar 2017

Mange tak, og hvad mon der så skete?

For jeg har ikke hørt mere.

Med venlighilsen

Jan Øberg

 

DR siger at jeg skal få svar på mit brev (i 2017)

On 2017-02-02 14:48, dr_service@mailgb.custhelp.com wrote:

Kære Jan Øberg

Tak, fordi du har skrevet til os.

Vi behandler din klage og sender dig et svar så hurtigt som muligt, senest inden 14 dage.

Herunder kan du se, hvad du har skrevet til os.

Hvis du får brug for at kontakte os, inden vi har sendt dig et svar, beder vi dig om at oplyse enten din mailadresse eller referencenummeret herunder, så vi hurtigt kan finde frem til din sag.

Venlig hilsen
DR

Spørgsmålsreference # 170202-000129

  • Oprettelsesdato: 02 . Feb. 2017 14:48
  • Dato for seneste opdatering: 02 . Feb. 2017 14:48
  • Status: Ikke besvaret

Mit indlæg

DRs og FEs trusselsbilleder halter – sammen
(02 . Feb. 2017 14:48)
Danmarks Radios og Forsvarets Efterretningstjenestes trusselbillede halter – sammen
Med udgangspunkt i et DR-nyhedsartikler om at EU skal bekæmpe falske nyheder og opinionspåvirkning fra Ruslands side drøfter jeg hvorvidt man helt kan sige sig fri for selv at gøre den slags.
Hvorfor præsenteres f.eks. den russiske hacking i USA som et faktum når den ifølge ledende vestlige medier ikke er det?
Hvorfor sammenligner man aldrig med de tilsvarende påvirkningsaktiviteter som de 28 NATO-lande med USA i spidsen har haft gang i og som er veldokumenteret også af vestlige kilder? Og som formodentlig er langt bredere, mere professionel og ubemærket end Ruslands?
Er der noget om mistanken at megen nyhedsformidling (og ikke kun DR’s for homogeniseringen er betænkelig) er eksempler på psykologiske operationer og kan betegnes som fake-believe – også selvom der naturligvis er klare undtagelser og dygtige nyhedsjournalister med integritet?
Public service skal passe meget mere på ikke at deltage – bevidst eller på grund af ukyndighed – i (før)krigspropaganda men netop levere alsidig kundskab om vor verden på hvilken der kan bygges ægte, ikke manipulerede, meninger.
Og dét gør man bedst med bedre kildekritik, fairness, med sammenligninger i stedet for udeladelse, kritiske spørgsmål og intellektuel nedrustning.
 
 
Med venlig hilsen
Jan Øberg
 

Den 22. februar 2018

Efter endnu en rykker kom der da så svar –

Kære Jan Øberg

Du har for nylig skrevet til os om DRs og FEs trusselsbilleder halter – sammen.

Herunder kan du se dit spørgsmål og vores svar. Hvis du har yderligere spørgsmål, eller vil tilføje noget, kan du blot svare på denne mail.

Tak, fordi du kontaktede os.

Venlig hilsen

DR

 

DRs og FEs trusselsbilleder halter – sammen
(22 . Jan. 2018 15:10)
 
Kære Jan Øberg
 
Jeg skal beklage at der er gået urimeligt lang tid med at besvare dine bemærkninger, som jeg tolker som værende møntet på vores artikel fra begyndelsen af 2017 –http://www.dr.dk/nyheder/udland/eu-tager-kampen-op-mod-rusland-vil-udrydde-falske-nyheder.
 
Andre læsere end dig havde fanget to journalistiske unøjagtigheder, som vi efterfølgende har diskuteret og rettet, men ved en fejl, blev dette svar ikke sendt til dig – blot til de andre læsere. Det var en fejl (og min fejl) og det beklager jeg.
 
Fra alle de berørte landes myndigheder er der bred enighed om, at problemet er reelt: At Rusland menes at have forsøgt at udøve indflydelse på det amerikanske præsidentvalg, og listen af advarsler om, at det samme kunne ske ved andre valg i Europa i 2017, var på det tidspunkt hvor artiklen blev skrevet meget lang.
 
Det er derfor en historie, vi på DR’s udlandsredaktion fulgte og fortsat vil følge, hvor det nu igen diskuteres – omend i mindre omfang – i forbindelse med det kommende italienske valg.
Vi burde dog i vores artikel have medtaget en reference til de amerikanske efterretningsmyndigheder som dokumentation for anklagerne. Det har vi efter din og andres henvendelse tilføjet artiklen (den 9. februar 2017).
 
Ligeledes kommer det i et citat til at fremstå som et faktum at russerne udøvede indflydelse på det amerikanske valg. Der skulle selvfølgelig have været en afsender på de beskyldninger/bekymringer, så man klart kunne se at der er tale om anklager og beskyldninger fra en lang række kilder, men ikke et faktum.
 
Når dette er sagt, så er der rigeligt med dokumentation for at lave journalistik, der omhandler de seriøse anklager der er mod Rusland fra mange sider. Nedenfor finder du et par eksempler fra artiklens udgivelsestidspunkt, siden da er flere kommet til.
 
Men uanset, så er dette er et område, hvor der er rigtig mange interesser på spil. Derfor er det naturligvis vigtigt, at vi husker at henvise til de kilder, der kommer med oplysningerne/beskyldningerne/bekymringerne. Samtidig er det nødvendigt at være meget opmærksom på sammenblanding af diffuse begreber som fake news, misinformation og disinformation. Den skelnen forsøger vi konstant at skærpe.
 
Endnu en gang tak for din henvendelse – og undskyld den urimeligt lange svartid.
 
Med venlig hilsen
Niels Kvale, Udlandsredaktør, DR.
 
Yderligere materiale: 
 
Officiel rapport fra de amerikanske efterretningstjenester ”Background to “Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections”: The Analytic Process and Cyber Incident Attribution”, udgivet 6. januar 2017 https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf
I rapportenadvares der direkte mod russiskindblandingi dekommende europæiske valg:
– We assess [that] Moscow will apply lessons learned from its Putin-ordered campaign aimed at the US presidential election to future influence efforts worldwide, including against US allies and their election process,”
Her er eksempler på advarsler:
– USA advarer EU (Se ovenstående rapport, navngivne kilder): https://euobserver.com/foreign/136474
– Tyskland frygter russisk indblanding ved valg, siger flere navngivne tyske parlamentsmedlemmer (navngivne og anonyme kilder) : http://www.bbc.com/news/world-europe-38288181
– Tyskland anklager Rusland for cyberangreb på Bundestag (navngivne kilder): http://www.reuters.com/article/us-germany-russia-cyber-idUSKCN0Y41FC
– Fransk forsvarsminister: Naivt at ignorere truslen fra udenlandske cyberangreb (navngivne kilder, nævner ikke Rusland): http://www.politico.eu/article/france-braces-for-election-cyber-attacks-russia-hacking/
Mit svar af 23. januar 2018
 
Kære Niels Kvale
 
Tak for svaret – inklusive din klare erkendelse af de fejl, der er blevet begået.
Derudover er din respons interessant både for det, du vælger at svare på og vedføjelsen af ovenstående dokumentation/lænker.
 
Og for det, du vælger ikke at svare på. Læserne hér vil selv kunne bedømme hvad der er hvad.
 

Det mest interessante – i mine øjne – er at du som en slags sandheds-dokumentation (“reference til de amerikanske efterretningsmyndigheder som dokumentation for anklagerne”) vedføjer en serie artikler fra dels USAs efterretningstjenester og fra vestlig presse. I den amerikanske rapport står der indledningsvis: “

“This report includes an analytic assessment drafted and coordinated among the Central Intelligence Agency (CIA), the Federal Bureau of Investgation (FBI), and the National Security Agency (NSA).”
 
Helt seriøst og uden at bedrive polemik: Hvilken holdning har du som DR’s Udlandsredaktør til begrebet kildekritik?
 
Har du eller andre på DR hørt om at den slags tjenester dels altid ser tingene fra deres egen side og dels lyver, fordrejer og fortier ting og sager for et eller flere mere eller mindre klart udtalte politiske formål – f.eks. krig, mord på statsoverhoveder og regimeforandring?
 
Du kan vel dog næppe være helt ubekendt med hvad CIA har begået de sidste nok så mange årtier rundt om i verden – eller dokumentationen herfor af f.eks. tidligere CIA-agenter i deres senere memoirer?
 
Og du behøver ikke at besvare det: Ville du som DR’s Udlandsredaktør have brugt noget ikke-vestligt lands efterretningstjeneste som dokumentation på noget, DR havde publiceret?
 
Turde du publicere en artikel, der – byggende udelukkende på russiske efterretningstjeneste og medier – ville have dokumenteret vestlige påvirkningsforsøg rundt om i verden (se nedenstående) på samme måde og uden at tillægge en kommentar om materialets specielle karaktér?
 
De kilder, du hér angiver, er helt og aldeles klare parter i sagen – du vedføjer ingen liste til vestlige akademiske og andre medier – eller online-magasiner – der i allerhøjeste grad betvivler hele denne historie og også har den journalistiske eller akademiske metode i orden og spørger: Og hvad gør vi selv i termer af forsøg på at påvirke andre lande?
 
Denne ene artikel fra Los Angeles Times har større troværdigheds- og dokumentationsværdi end samtlige dem, du sendte – og jeg tror ikke at forfatteren, Nina Agrawal, er russisk indflydelseagent.
 
Men døm selv og forsøg at se din egen dokumentation i denne artikels lys.
 
Med venlig hilsen
 
Jan Øberg
 
 
 

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Hvorfor krigen mod terror er håbløs

Next Story

DR’s uvildighed i forhold til det militære

Latest from Danmark

%d bloggers like this: