Här är förslagen som kan förhindra att Lund blir en kulturell öken

Artikel tillsammans med Henrik Hedlund om Lunds kulturella framtid – i Sydsvenska Dagbladet på Konstkvällen i Lund, den 18. oktober 2014.

Interesting too?  Shoot # 39 Photo newsletter from Oberg PhotoGraphics

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.