/

‘Deadline’ hepper p√• krig

√Öbent brev og klage vedr√łrende Nynne Bjerre Christensens s√•kaldte interview med udenrigsminister Holger K. Nielsen i Deadline den 24. januar 2014 om m√łdet i Geneve om Syrien. Det k√łrer fra 17 minutter inde i programmet til afslutningen ved 32:53.

Inden indslaget med udenrigsministeren er der et interview med Steffen Gram og i introen til det siger Nynne Bjerre Christensen (NBC i det f√łlgende) at Geneve II bygger p√• Geneve I, der indeholder en overgangsordning uden den nuv√¶rende pr√¶sident al-Assad. Det er faktuelt forkert.

Geneve I-dokumentet af 30. juni 2012 indeholder ganske andre ting, nemlig formuleringer om at man respekterer Syrien som suver√¶n stat (alene af den grund kan man ikke udefra afg√łre hvem, der skal v√¶re landet h√łjeste leder); at der rigtignok skal skabes en overgangsordning men at denne skal im√łdekomme det syriske folks legitime aspirationer, samt at der kan indg√• medlemmer fra den siddende regering i denne overgangsordning.

NBCs p√•stand er identisk med den linje, USA gennem dets udenrigsminister John Kerry har givet udtryk for dengang som nu – dog har man de facto accepteret al-Assad af mindst to grunde: Man kunne ikke gennemf√łre afrustningen af Syriens kemiske v√•ben uden samarbejde med statsledelsen. For det andet er det kendt fra den internationale presse at udenlandske (vestlige) agenter har holdt m√łde med og samarbejder med regimet om bek√¶mpelsen af de utallige terrorister, der er kommet ind – ikke mindst siden Geneve I og som i realpolitiske termer g√łr al-Assad til en slags bedste l√łsning indtil videre ogs√• fra et pragmatisk vestligt synspunkt.

Det er rimeligt at kr√¶ve af en journalist p√• et kvalitetsprogram som Deadline forholder sig respektfuldt til kilder, har l√¶st originaldokumentet i stedet for blot at bruge andre d√•rligt informerede journalister som sandhedsvidne. Endvidere b√łr man ikke videregive amerikanske politiske fortolkninger som om de var sandheden.

Samtalen med udenrigsministeren indledes med en sekvens hvor John Kerry taler smukt om sin og verdenssamfundets omsorg for menneskene, der lever i Syrien. Dermed er den formodet gode side pr√¶senteret, ikke nogen af de syriske deltagere. Er USA deltager den vigtigste i Deadline’s √łjne?

En interessant journalistisk vinkel h√©r i indledningen kunne ogs√• have v√¶ret: Hvem er ikke med i Geneve? Og svaret er: det syriske folk. Ingen fra det syriske civilsamfund – ingen kvinder, menneskerettighedsfolk, folkelige bev√¶gelser – ingen af de 98-99% af Syriens folk, som man siger at man er s√• bekymret over. Istedet har man kun indbudt dem, der bruger vold. Hvad det syriske folk frygter og √łnsker er der ingen der h√łrer p√• – heller ikke Deadline.

NBC stiller derp√• (fra 17:00 til 32:53 henved 20 sp√łrgsm√•l – blandet med gentagen afbrydelser af ministeren, der med tiden bliver mere og mere irriteret og tydeligt f√łler sig angrebet (se senere). Man m√• formode at han er blevet bedt om at komme i studiet for at fort√¶lle seerne om hvordan det g√•r for sig i Geneve og hvad han tror, der vil kunne komme ud af det – han kommer jo lige derfra.

Efter et indledende sp√łrgsm√•l om Holger K’s “mavefornemmelse” indeholder NBCs n√¶ste sp√łrgsm√•l en antydning af at hvis/n√•r det h√©r bryder sammen s√• vil parterne nok bare g√• hjem og forts√¶tte med at sl√• hinanden ihjel.

NBCs tredje sp√łrgsm√•l indeholder tal for hvor mange der er blevet dr√¶bt og hun mener at kunne se at det kan v√¶re dobbelt s√• mange som i dag – 250,000 om 2-3 √•r. (Underforst√•et hvis vi ikke snart g√łr noget).

Derp√• pr√¶senteres de frygtelige fotos af udmarvede m√¶nd, der efter sigende udsultes i regimets f√¶ngsler for derefter at blive dr√¶bt. NBC/Deadline g√łr ikke opm√¶rksom p√• det somhar v√¶ret livligt diskuteret i seri√łse medier, nemlig at rapporten er udf√¶rdiget af et advokatkontor i London bestilt og betalt af Qatar – der er nok s√• kendt som en hovedst√łtte for de v√¶bnede opr√łrer i Syrien. De bygger p√• en eneste persons berettelse, en “Caesar” og nogle tusind billeder og er blevet udarbejdet p√• 4-5 dage samt publiceret – ikke uden sk√¶ven til timingen – to dage f√łr Geneve-m√łdet med det klare form√•l at stille Syriens ledelse i et endnu d√•rlige lys.

Interesting too?  Hvorfor Nobelprisen for fred til EU er en skandale

Enhver v√©d at alle sider i denne borgerkrig har beg√•et frygtelige handlinger. Deadline/NBC v√¶lger uden mindste forbehold at pr√¶sentere den ene sides forbrydelser p√• basis af en  tvivlsom rapport. Her er Christian Science Monitors analyse af den.

Uanset denne uansvarlige omgang med tvivlsomt materiale passer dette indslag – der i√łvrigt ikke bruges til noget –  som underforst√•et argument for de f√łlgende 12-15 sp√łrgsm√•l og afbrydelser, hvor NBC udelukkende argumenterer for at der m√• en milit√¶r aktion til mod det syriske regime. Eet af hendes hovedargumenter er at vi m√• da have det h√©r stoppet og at det eneste der vil blive forst√•et er truslen om milit√¶r vold. Og ikke blot truslen, m√• man formode.

Derp√• kommer et kort indslag hvor Forsvarsakademiets lektor Peter Viggo Jakobsen argumenterer  – uden at sammenh√¶ngen er med – for at fredsforhandlingerne sandsynligvis kommer til at fungere som “en undskyldning ikke at g√łre noget” – underforst√•et noget mere drastisk: milit√¶r aktion forst√•r man af NBCs efterf√łlgende p√•stand om at Jakobsen ogs√• har sagt at der ikke findes alterntiver til milit√¶r intervention.

I hvad der kan siges at v√¶re det 7. sp√łrgsm√•l/tema foretager NBC en direkte beskyldning: “I sidder p√• bekvem afstand d√©r i Geneve og er bange for at f√• blod p√• fingrene.” Men, till√¶gger hun, m√•ske er det eneste styret forst√•r en trussel om vold?

Derp√• g√•r “interviewet” over p√• det √łnskelige i at der fandtes et FN Sikkerhedsr√•dsmandat hvis der skulle bombes; udenrigsministeren f√łler sig nu tydeligt presset og afbrydes h√©r af NBC, der om en s√•dan resolution siger: “Ja s√• har du da deponeret din magt hos russerne og kineserne.”

Kommentaren der fremf√łres let sarkastisk – og er provokerende i og med at den viser foragt for FN og folkeretten som s√•dan – tjener til at underminere udenrigsministerens tanke om et FN spor. Det er jo trods alt FN, der er hovedansvarlig for Geneve-m√łdet og derfor er FN de facto og de jure en vigtig akt√łr. Men alts√• ikke i NBCs optik.

Hun har nu forberedt endnu et argument, som skal udfordre Holger K. Nielsen. Hans tidligere ministerkollega Christian Friis Bach har skrevet p√• Facebook at man b√łr give parterne 6 m√•neders frist og ellers foretage en milit√¶r aktion. Udenrigsministeren fors√łger at v√¶rge sig med en beklagelse af at det jo ikke er s√• let i Syrien og ogs√• meget meget sv√¶rt at f√• et Sikkerhedsr√•dsmandat igennem.

NBC er nu selv s√• pas agiteret at hun flere gang afbryder ministeren med “Pr√łv lige at h√łre!” Han afbryder ikke hende. Da hun siger at alle andre ting jo er blevet pr√łvet, kun ikke milit√¶r intervention siger Holger K. – nu tydeligt irriteret – “Jeg forst√•r slet ikke hvor du vil hen med det d√©r.” Det er klart, at d√łmme af denne formulering, at han f√łler at hun vil have ham derhen hvor han erkender at krig mod Syrien er det eneste rigtige efter at vi – som hun ogs√• p√•peger – har set p√• disse lidelser i 3 √•r uden – forst√•r man –  at g√łre noget.

NBCs – arrogante – svar er at “du m√• da have gjort dig nogle tanker” om hvad der skal g√łres i fremtiden.

Det tolvte sp√łrgsm√•l er snarere en konstatering, der skal bel√¶re ministeren om hvad han if√łlge NBC ikke har rigtig vil forst√•: Hvis man vil have en l√łsning s√• m√• al-Assad jo v√¶k. Om dette kan man professionelt mene hvad man vil, men det er ikke en adekvat l√¶sning af en meget kompleks konflikt men derimod en typisk journalistvinkel, nemlig at alt ondt er samlet i √©n person og dennes styre og at hvis man bare kan f√• denne hindring bragt ud af vejen s√• vil alt blive fint.

At ingen af de hidtidige moderne krige har dokumenteret at denne forsimplede teori har nogen empirisk holdbarhed er man tilsyneladende uvidende om p√• Deadline’s redaktion.

Derp√• – ogs√• forberedt, naturligvis – hiver NBC regeringsdeklarationen frem og citerer at der i den st√•r at man nok generelt skal f√łlge FN-sporet i internationale konflikter men at Danmark ogs√• i visse specielle tilf√¶lde kan omg√• dette og lave aktioner sammen med f.eks. NATO, alts√• uden FN-Sikkerhedsr√•dsmandat. Her n√¶vnes den s√•kaldte Responsbility to Protect.

Interesting too?  Ikke til at b√¶re - Enkefru Plums St√łttefond i graven

Ministeren bider nu tilbage mod alle disse velplanlagte angreb p√• hans st√łtte til en forhandlingsstrategi og svarer blandt andet at “dine forestillinger er fulst√¶ndig groteske” og “du fors√łger at k√łre kanoner i stilling”. Her er der alts√• ikke tale om en samtale om Syrien men om at ministeren f√łler sig forulempet over at blive udsat for revolverjournalistik. Mundhuggeriet er i fuld gang; NBC er bedste forberedt og forts√¶tter med at fyre – nu med den klasisk manipulerende metode at l√¶gge ord i munden p√• ministeren: “Men du vil ikke fuldst√¶ndigt udelukke at Danmark kan deltage i en humanit√¶r aktion?” – hvortil ministeren svarer et det ville da v√¶re “√•ndssvagt” at udelukke noget som helst.

NBC sidste ironiserende kommentar – atter en afbrydelse af hvad ministeren er igang med at sige  – er at “man kan da heller ikke beskylde europ√¶erne for at de har flaget for det” (id√©en om en milit√¶r aktion).

Og dér slutter Deadline for denne gang.

Der kan ikke v√¶re tvivl om hvor Nynne Bjerre Christensens/Deadline’s id√© eller √¶rinde her har v√¶ret da indslaget blev planlagt i redaktionen. Ministeren skulle udfordres p√• alt den d√©r urealistiske snak om fred gennem forhandlinger.

Sp√łrgsm√•lene, indslagene undervejs, den rapk√¶ftede men ukyndige revolverjournalistik peger sammenlagt og udelukkende i √©n retning. Man valgte f.eks. at ikke sp√łrge ministeren hvordan det er at v√¶re med til s√•danne forhandlinger og hvordan de er organiseret og hvilken indtryk han i√łvrigt fik med sig hjem f.eks. af parterne.

Det er fint med debat. Men et eller andet sted går der en grænse mellem den gravende, udfordrende journalistik og luftning af egne fordomme, personlige politiske holdninger og vrede (selv hvor den er forståelig).

Det er videre meget vigtigt at medierne og den journalistiske profession ikke blive synonym med promoveringen af bestemte landes politiske holdninger (ikke mindst  hvor de g√•r imod folkeretten) og ganske s√¶rligt at man som seer og lytter ikke m√• finde at, popul√¶rt udtrykt, medierne hepper p√• krig mere end fred.

Undertegnede har uregnelige gange f√•et sp√łrgsm√•let af danske og udenlandske journalister om det d√©r med fred gennem dialog og forhandling ikke er urealistisk. Jeg har aldrig h√łrt d√©t sp√łrgsm√•l stillet til statsledere og ministre om deres krigstrusler og -planer er realistiske i forhold til dette at skabe sikkerhed og fred. At der i FN-Deklarationen som alle lande har undertegnet klart siges i pr√¶amblen at krig skal afskafes og i Artikel 1 at fred skal skabes med fredelige midler er ikke et udgangspunkt for kritisk sp√łrgm√•l selvom de s√•vel normativt som folkeretsligt st√•r lang st√¶rkere end oprustning, v√•benhandel og krig.

Jeg skal afst√• at bel√¶re mediefolk og redaktioner om hvad der er ordentlig journalistik, vederh√¶ftig information og kildekritik. Men dette indslag bar ikke pr√¶g af nogen af delene. Og d√©t er sket f√łr.

Og afslutningsvis er det lige s√• lidt mediers opgave at fremme ikkevold som at fremme vold. Medier skal give h√¶derlig, trov√¶rdig og alsidig information og skabe debat. De skal ikke – som det klokkeklart blev gjort af Nynne Bjerre Christensen her – p√• skandal√łs og ukyndig m√•de heppe p√• krig, ejheller at bakke det op med faktuelt forkerte oplysninger som p√•peget ovenfor.

Derfor denne klage. Jeg vil s√¶tte pris p√• at man ved f√łrst givne lejlighed i programmet:

a) g√łr opm√¶rksom p√• at det var faktuelt forkert hvad der blev sagt om Assads rolle i Geneve I-dokumentet, og

b) g√łr opm√¶rksom p√• at rapporten med billederne har en tvivlsom status og at det ikke er rimeligt kun at vise den ene sides kriminelle handlinger i en krig af denne karakt√©r.

Jan √ėberg, dr.hc., docent
Direkt√łr for Den Transnational Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning (TFF)
http://www.transnational.org
0046 738 525200
oberg@transnational.org

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

1 Comment

  1. Flot og grundigt svar og en berettiget klage, som man oftere burde give sig i kast med af g√łre selv, n√•r lignende sker i pressen, hvilket er et stigende problem.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Ond, ondere…dummest

Next Story

Koldkrigsforskning – en banaliserende tilgang

Latest from Fred

%d bloggers like this: