//

Våbenhandel og diktatorer

Hér en lille hurtig kommentar til Arbejderen – vel den eneste danske avis, der seriøst interesserer sig for op- og nedrustning og militarismen som politik, lidt som den fremragende “Klassekampen” i Norge. Ingen anden avis har samme fokus på det globale våbenvanvids konsekvenser for økonomi, politik og etik.

Kommentaren knytter sig til det internationale fredsforskningsinstitut, SIPRI’s anayse af den stadig voksende global våbenhandel og virksomhederne der producerer og sælger disse våben.

Lille indskud: Vidste du f.eks. at Sverige er den næststørste våbeneksportør i verden hvis man regner per indbygger? Nej vel – de fleste svenskere véd det heller ikke. Måske fordi vi ikke har en fri(tænkende) presse?

“Også på dette område er USA og ledende NATO/EU-lande det store problem for verden. Det er utroligt – men sandt – at SIPRIs frygtelige fakta ikke vækker nogen større opmærksomhed i de gængse medier. Og at ingen “connect the dots” – dvs. ser sammenhængene mellem våbenhandelen og f.eks. den globale økonomiske krise eller det, der sker i Mellemøsten lige nu.

Disse diktatorer – Saddam ikke at forglemme – er alle hovedsageligt produkter af det mentale og politiske storhedsvanvid, som store mængder af våben giver. Det er med NATO og EU-landes teknologi at demokrati- og frihedselskende borgere i disse lande mejes ned i disse timer. Det er takket vær disse importerede våben at de har kunnet holde sig ved magten – ja og fordi de selvsamme lande holder hånden over sine totalt misforståede “stratgeiske interesser”. Synd at intellektuelle og moralske dværge i Stats-, Udenrigs- og Forsvarsministerier altid har våben- og strategiske interesser hos diktatorer.

Interesting too?  Danmark skal ikke bombe - 6 artikler

Våben og undertrykkelse hører intimt sammen. Fred, frihed, ligestilling og demokrati hører sammen med ikkevold. Men er der nogen, der ser dét? Er der nogen, der siger “Nedrustning” i konsekvens af at krigene også Danmark er involveret i er 110% fiaskoer, mens Gandhis og Gene Sharps ikkevold går som en løbeild gennem millioner af mennesker?”

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Forskning, fred og fotografi – Et nyt år med gamle og nye opgaver

Next Story

Libyen – en krigsdagbog, marts 2011

Latest from Fred

%d bloggers like this: