Fredspriset till Ahtisaari ännu en skandal

Martti Ahtisaari uppfyller inte något av kriterierna för att få fredspriset, inte ens med en generös tolkning av formuleringarna i Alfred Nobels testamente från 1895; att bidra till broderskap i världen, reducera arméer och ordna fredskonferenser.Ahtisaari har vid upprepade tillfällen tjänstgjort som en ”fredsfixare” för makteliter i väst. 1999 var han den utsände som övertalade [...]