////

Møde om Kina hos Dansk Industri & Sense China – en video med samtalen og en pikant afvisning af kildekritik.

Mødets forløb på video

Hér kan du se videon med dagens debat – først en introduktion ved Dansk Industris repræsentant i Shanghai, Peter Bøgh Hansen, DI/Sense China; derefter en diskussion ledt af Peter Thagesen, Dansk Industri med Lene Winther fra Berlingske Tidende, Jonas Parello-Plesner fra (Fogh) Rasmussen Global, Casper Wichmann fra Københavns Universitet og undertegnede.

Se og lyt til samtalen og dan dig selv et indtryk af hvad deltagerne mener om Kina og Vestens/USAs politik.

Dernæst et lille pikant efterspil.

I videon omkring 74:15 siger Lene Winther at “der har siddet 1 million uyghurer i opdragelsesanstalter” i Xinjiang-provinsen (hvor jeg tillader mig at afbryde hende).

Det forholder sig sådan at TFF har skrevet en rapport, der analyserer stort set samtlige vestlige rapporter om “folkemordet” – som USA og andre lande kalder det – i Xinjiang, “The Xinjiang Genocide Determination As Agenda.” Vi viser at disse rapporter ikke skulle passerer en opgave på en masters-uddannelse – de er uden samfundsvidenskabelig metode, tendentiøse politiske bestillingsarbejder af forfattere, der står det Militær-Industrielle-Media-Akademiske Kompleks (MIMAK) meget nært.

Og praktisk talt alle baseres på databeregninger og ekstrapolationer af en tysk-amerikansk kristen fundamentalistisk forsker Adrian Zenz, der – og det dokumenterer vi også – har siddet på TV og sagt, at han har Guds mandat til at kritisere Kina som han gør. Vi har fulgt denne rapport op med en bredere, Behind The Smokescreen. An Analysis of the West’s Destructive China Cold War Agenda And Why It Must Stop. De er begge fra 2021 og jeg er medforfatter af begge.

Jeg fandt det derfor rimeligt at efter debatten sige til Lene Winther at hvis hun gav mig sin e-mail adresse, så ville jeg gerne sende hende de nævnte rapporter til orientering. Skønt det var venligt ment, svarede hun: “Det skal du ikke gøre, jeg har været i Xinjiang flere gange.”

Det må være omkring 40. gang at vestlige mainstream-journalister, som jeg henvender mig til personligt vedrørende det akademiskt uholdbare grundlag for deres artikler, enten afviser eller undlader at svare. Jeg finder det i den grad betænkeligt, at der ikke synes at eksistere en professionel holdning til kildekritik, formodentlig fordi et bestemt narrativ skal opretholdes – eller fordi journalisten ikke ønsker at få rokket ved sin grundmurede personlige holdninger. Og det gamle princip om at fakta først skal publiceres når to eller flere af hinanden uafhængige kilder har bekræftet dem er også gået fløjten.

I modsætning til den for folkeoplysningen så vigtige pluralisme med belysning og tolkning af problemer fra flere vinkler bliver der tale om negativ holdningsjournalistik. Hvis man ser hér så har Lene Winther – som så mange andre i branchen – udelukkende skrevet negativt om Kina og forholdene dér, f.eks. om Xinjuang under overskrifter som “Det er en af verdens mest brutale politistater, hvor styrets øje følger dig overalt. Men pludseligt er det hele lige så uskyldigt som “La La Land” eller “Det er et ‘dystopisk helvedeslandskab’“…

Invitationen

Sammen med andre Kina-kendere er jeg blevet inviteret af Dansk Industri og dets Sense China Network at tage temperaturen på Kinas modernisering.

Det er et offentligt møde, som du kan deltage i via Zoom torsdag den 20. januar 14:00 – 15:30.

Mere om det hér hvor du også kan tilmelde dig.

Eller læs PDF-en om arrangementet. Eller hér på Sense China – hvis valgsprog er: “It’s time to learn about China!”

Det er den rette holdning, som jeg ser det.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jeg glæder mig meget til at deltage.

Og måske mødes med dig i fælles interesse for dette ekstremt vigtige lands udvikling.

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

1 Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Ukraine: The West Has Paved the Road to War with Lies

Next Story

Discussion on RT America concerning Ukraine

Latest from Dansk udenrigspolitik

%d bloggers like this: