//////

Vestens demokrati i dyb krise – men skyd hellere skylden på de andre

Uanset hvordan man definerer vestlig demokrati så er det i dyb krise. Vi har levet altfor længe med det selvtilfredse argument, at det er den mindst ringe beslutningsmetode – lullet os i søvn med at vestlig demokrati er det eneste mulige og noget, andre også burde have.

Det er helt tydelig at demokratiet for eksempel ikke fungerer når der skal træffes hurtige beslutninger – som angående klimaproblemerne og afskaffelsen af militarismen. Man blir jo ikke valgt på at sige nogle ubehagelige sandheder men på at love guld og grønne skove.

Demokratiet har det ikke godt. Ukrudtet har fået lov at vokse hæmningsløst i dets ellers så smukke have – f.eks. når:

• repræsentanter og politik fremmes ved reklame som om det er en vare, der skal sælges på et politisk marked – gennem informationsrådgivere, spindoktorer og markedsføringsfirmaer;

• valgkampagner bliver til indsamlinger til sig selv og penge dermed styrer politikken;

• samfundets samtale bliver reduceret til flertalsdiktatur;

• vælgerne ikke længere tror på demokratiet, fordi de folkevalgte ikke holder sine løfter eller tjener folket;

• politik bliver en profession udøvet af folk, der aldrig har haft et normalt arbejde;

• materiel og moralsk korruptionen siver ind overalt;

• politikere tror det er nok at være på sociale medier men aldrig træffer sine vælgere i forsamlingshusene;

• vælgerne føler at politik bedrives af kundskabsfattige robotter, der lirer PR-soundbites af, ikke klarer en intellektuel problemstilling men taler i mantraer – kort sagt, dér hvor demokratiet slår over i kakistokrati, dvs. politik drevet af de mindst egnede og dårligste;

Interesting too?  Frederiksen møder Biden: DRs personfikserede reportage uden politisk substans

• de folkevalgte ikke længere står klart for noget, savner civilcourage, ikke fremmer bestemte mål men kører ”pragmatisk” politik, dvs går efter magtens centrum og glemmer det oprindelige idégrundlag (ideologi).

• Demokratiet er blevet et mekanisk system, en magtmaskine og ikke en kultur.

Og hvad gør man så? Jo, man beskylder andre for at være ”autoritære” regimer eller ”diktaturer,” der truer vores demokratiske værdier.

Og hvis de ikke ændrer system skal Vestens eget fallerede system påduttes ved regimeskifte tilsat en dosis menneskerettigheder, markedsøkonomi, vestlig massekultur samt ”frihed” – friheden dog kun til at blive som vi.

Kort sagt, missionsvirksomhed med Sværd og demokrati-Bibel i hånd! Læs Jugoslavien/Serbien, Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen.

USAs præsident Biden har inviteret til internationalt flagskibs-lignende ”Topmøde for Demokrati” 9-10 december med fokus på at styrke demokratiet, forsvare verden mod de autoritære regimer, bekæmpe korruption og fremme menneskerettighederne.

Det er altså ikke formålet at diskutere demokratiets åbenbare krise.

Den virkelige målsætning er at samle lande, virksomheder, NGOer og individer bag USAs nye kolde krig mod Kina. Så Taiwan er indbudt men ikke Kina, ejheller Rusland eller Iran.

Ironisk nok finder Topmødet sted på baggrund af en ny undersøgelse fra amerikanske Harvard Kennedy School, der viser at blandt de 18-29 årige amerikanere mener kun 7% at USAs demokrati er ”sundt”, 27% mener det er nogenlunde fungerende, 39% at det har problemer og 13% at det har slået fejl.

Og nok så chokerende – men vist heller aldrig nævnt i danske medier – de unge amerikanere mener at der er 35% risiko for borgerkrig i USA i deres livstid og 25% risiko for at mindst en stat vil forlade USA.

Interesting too?  Yet another attack by Zionists on academic freedom

Situationen på så mange områder i dagens USA burde få Washington at ophøre med at lege global skolemester. Men tragisk nok er virkelighedsfornægtelse blevet USAs særkende.

PS Mens jeg skriver på dette publicerer det officielle Kina en kritisk rapport om USAs demokrati og en Hvidbog om sit eget. Læs dem!

Note

For 7 år siden skrev jeg om demokratiets krise på en lidt anden måde hér og om EU’s demokratikrise hér.

Det er altid en opmuntring når nogen sender en skærv til støtte for det fredsperspektiv, jeg står for.

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

The 2021 Nobel Peace Prize is a scandal – again!

Next Story

Er det regeringen eller snarere USA, der nu stopper kritikken af Forsvarets Efterretningstjeneste?

Latest from China

On entering 2023

In case you expect a kind of celebrative champagne toast-like text here, my apology at the

%d bloggers like this: