/

Ser DR verden uden for Danmark? Og svaret…

Lund, Sverige
18. januar 2009

Se Ulrik Haagerups svar under mit indlæg

ÅBENT BREV TIL DR

Kære DR-redaktører over et bredt spektrum

Jeg er flittig bruger af dr.dk – hjemmesiden for public service-virksomheden DR.

Jeg har som freds- og konfliktforsker i godt 30 år en særlig interesse i internationale spørgsmål. Det kan ikke udelukkes at det følgende i nogen grad er farvet af min profession og orientering, men det er dog et generelt argument, jeg gerne vil fremføre til Jer.

Som ganske vist uvidenskabeligt underlag for nedenstående har jeg lavet screen shots af dr.dk i løbet af én dag, den 8. januar 2009 (klokken 01.45, 11.30, 18.30 og sidst 23.00). Een dag siger ikke alt, men jeg besøger siden dagligt og har lavet denne test, fordi jeg længe har haft en fornemmelse af at den store verden ganske enkelt ikke findes på hjemmesiden. Det betyder ikke at den ikke gør det hist og pist i de konkrete radio- og tv-programmer; men dette at den samlede programflade slet ikke spejles i hjemmesiden gør ikke det problem, jeg fokuserer på, mindre. Den samlede hjemmeside fremstår som lokal og national, ikke som regional (europæisk) og overhovedet ikke global eller udenrigs-orienteret. Hjemmesiden bærer desuden præg af at sport, underholdning og petit vinder desuden frem på bekostning af hvad der i bred forstand kunne kaldes mere seriøse indslag.

Vi lever i en tid af globalisering. Det må være en helt rimelig påstand at man ikke kan forstå Danmark eller sig eget liv uden en vis kundskab og bevidsthed om den større verden vi indgår i. Teknikken burde hjælpe os og gøre det lettere at følge med i denne større verden, snarere end at få den til at forsvinde. Desuden skal public service jo gerne have andre profilkriterier end rent kommercielle medier.

Mindst tre store ting præger internationalt vor tid: krige som Irak, Afghanistan, Congo og netop i disse dage Israel/Gaza. For det andet de globale miljøproblemer og endelig den meget alvorlige økonomiske krise som omfatter hele verden, alle kontinenter og tegner til at blive flerårig.

Om disse tre store internationale spørgsmål kan man intet læse i de 24 timer min lille undersøgelse dækker.

Den grønne højredel af hjemmesiden, omkring 40%, omhandler DR’s forskellige programmer. I menuen til venstre topper lænker til programmerne i TV og radio. Under sektioner finder man Nyheder, Sport, Regioner og Vejr. Øjnene glider nedad til ting som drama, kultur, mad, spil, tro, videnskab, etc. Derpå blogger og debat. Der er – igen – intet der tyder på at der er en verden uden for Danmark. Der er ingen menu, der f.eks. kaldes udenrigs, verden, globalt, internationalt som indikation på plads eller – globale problemer, internationale organisationer, FNs udvikling eller hvad det nu måtte være der kunne indikere en omverdensbevidsthed.

I midten findes så den hvide flade med folkeligt oplysende materiale, må man formode – indslag, temaer og baggrund, der skal hjælpe (public service) mennesker til en bedre, bredere forståelse af verden, Danmark inklusive. Nævnt i flæng fra de fire screen shots finder man historier om:

– private børnehaver, Derby mod Manchester (der er ellers en ”Sport”-menu til venstre) – tøjdesign, hundhvalpe, Søvndal, Iben Hjejle, skuespiller der bliver stilladsarbejder, Obama og krisen (relevant udenrigsstof), Lars HUG, amning, kæresteri på jobbet, forbudte hjemmesider i Thailand, bedre sexliv (herhjemme), X-factor, seneste nyheder og … sport igen, nogle tal for arbejdsløsheden, P3 guld, Wozniacki, IC3-tog, tyverier fra byggepladser, unges sms-slidgigt, danskernes vægtproblemer og slankebøger, influenza, nabostridigheder med snotklatter på dåse, TV2-redning, AaB køber norsk landsholdsspiller (Sportsmenuen?), Toms og sukkerfri slik, Statens Museum, Pia K, myter om kost..Udlandsstoffet præsenteres med den fuldstændigt ligegyldig historie om at Bush har inbudt Obama og nogle tidligere præsidenter til Det hvide Hus.

Interesting too?  Israel nægter Richard Falk visum: Atter en jødisk fundamentalistisk skruestik på den intellektuelle frihed

Kort sagt, to historier om verden uden for Danmark, ikke ét ord om Irak, Somalia, Afghanistan eller de ellers nok så nyhedsværdige brutaliteter i Gaza. Mens verden brænder om den danske vugge…Intet om klima, global udvikling, intet om hvad der sker på andre kontinenter. 

Nogen må være ansvarlig for denne overordnede prioritering af dansk over udenlandsk såvel som af forbløffende mange ligegyldigheder over substans. Nogen må bortvælge noget mere vedvarende interessant om Danmark og danskerne så der er blevet plads til så mange tabloidhistorier, navlebeskuelse, sport, underholdning, DR-selvomtale og virkelige ligegyldigheder. Eller tror man at ”dette er hvad folket vil have” og bedømmer man at det folket vil have og intet andet er det de bør få?

Bedømt udelukkende på dr.dk-hjemmesiden kan man næppe få andet indtryk en at DR dér anvender et filter mod seriøsitet, folkeoplysning, bredde og udsyn. Mod positive historier, mod alt hvad forbrugeren af public service kunne tænkes at have brug for bedre at kunne forstå gebærde sig in denne verden. Hvordan skal vi kunne forstå indvandreren når DR ikke har én historie, der kan fortælle om den verden hvor de kommer fra? Hvordan skal vi forstå sikkerhedspolitik, fred og krig når der intet findes om dem og de dybereliggende årsager til at de opstår og hærger? Er det oplysning og fakta om og pædagogiske perspektiver på vor verden man vil give eller har man opgivet det?

Blandt de millioner af historier og indslag og temaer der hver dag kunne bringes, vælger man nogle få med en ganske bestemt orientering, snæverhed og frekvente døgnfluer uden kvalitetskontrol. Er det mon bevidst, at sådan er det bare blevet med tiden? Er det ”nedskæringernes skyld” igen? Er det fordi der ikke blandt redaktører og journalister længere søges en definition af opgaven, af kvalitet og af god smag og internationale perspektiver? Er alt lige fedt, lige godt, lige ligegyldigt? Anser man det for vigtigt at hjælpe de travle danskere til at forstå verden bare lidt bedre eller er man selv så stresset, så ufokuseret og forvirret over verden at man dropper det? Det sidste er hvad DRs hjemmeside og i høj grad TV-Avisen giver i hvert fald undertegnede – et krystalklart indtryk af.    

TV-Avisen 21:00 på den nævnte dag har ikke ét ord om verden uden for Danmark i sin oversigt. Sveriges samtidige “Aktuellt” har Gaza og Israel som indslag 2, omkring 21:04 og til 21:15. TV-Avisen har den økonomiske krise som førsteindslag. 21:10 kommer indslaget om mishandling af ét barn, en historie der – sammen med nabokonflikter – var centralt placeret redaktionelt også dagen før. Så lidt Liberal Alliance og så, 21:21 lidt om Gaza – cirka 2 min. Derpå lidt om gas-krisen i Europa, og endelig et indslag om mujito-drinkens sejrsgang, sådan cirka samme længde som indslaget om Gaza… Derpå vejret. I aften slipper vi for Simon Emil Ammitzbøll hér – nej, han dukker da op i…Jersild Live og var tidligere på aftenen på Aftenshowet. Koordinering?

Interesting too?  Muhammed II - hvor vi dog forstår os

Hvis den store verden skal være så ubegribelig og uvigtig for DR som public service, vil andre formentlig gøre som jeg: finde nogle af de hundredvis af netsteder, kanaler, aviser, online-magasiner, der forekommer mere relevant og som har det fortvivlende vigtige globale perspektiv. Det jeg har forsøgt at beskrive er slet og ret ikke public service.

Det er, vil jeg hævde, hverken hvad publikum har brug for eller vil have og det er ikke en service, det er snarere fordummende i forhold til den verden vi er ét med i globaliseringens tid. Den fornemme folkeoplysende rolle også på det udenrigs- og verdenspolitiske område må kunne genetableres – udtrykker dækker det faktum at så dårligt som nu var det hverken for10 eller 30 år siden.

På den anden side kan der jo ikke ske en forandring medmindre man tager sagen op. Det være hermed gjort til forhåbentlig grundig overvejelse og besvarelse.

Med venlig hilsen

Jan Øberg, fil.dr.
Direktør for Den Transnationale Stiftelse, TFF, i Lund, Sverige

Kære Jan Øberg

Tak for Deres gennemgang af DRs udlandsdækning.

På nettet er det DRs forside dr.dk, De har vurderet og fundet for tynd i udlandsdækningen.
DRs forside skal rumme indhold fra hele DRs univers fra XFactor til P1s orientering og fra Sport til bankkrise. DRs forside skal have det hele, og selve forsiden har derfor ikke altid mange udenlandske nyheder. Men det har ej heller forsiderne på de store aviser. Det kommer an på døgnets samlede nyhedsudbud.

Vi håber til gengæld, at brugerne finder ind til DRs nyhedsdækning, hvor dr.dk/nyheder altid har omkring 50 nyheder fra udlandet på siderne.
Både på radio, DR Update og i TV-aviserne indgår udlandsdækningen som en naturlig del af vores bestræbelser på at orientere danskerne om den verden, de er en del af. Hver mandag kl. 21.25 bringer vi i primetime, som en af de få TV-stationer i verden, en halv time udlandshistorier i Horisont.

Dettte ikke sagt for at forklejne kritikken. Vi kunne ofte godt have flere historier ude fra, for begivenheder og tendenser uden for landets grænser spiller naturligvis en fortsat større rolle i en globaliseret verden
Endnu en gang tak for interessen.

Med venlig hilsen

Ulrik Haagerup

…………. og til dét svarede jeg:

Kære Ulrik Haagerup

Tak for sobert og hurtigt svar. Jeg sætter mest pris på det tredje og sidste afsnit.

Jeg har ingen problemer med det principielle De skriver om at der skal være plads til både det ene og det andet. Det der stadig bekymrer er fraværet af kriterier og principper, i Deres brev, der kan forklare hvordan uhyre betydningsfulde verdensbegivenheder – ikke mindst Gaza-krigen – kan vælges bort til fordel for andre, langt mere ligegyldige ting.

Men hvis Deres tredje afsnit er mere end en venlig indrømmelse og snarere noget, der vil blive diskuteret blandt de redaktører, der har ansvar for denne side, må jeg vel erklære mig tilfreds. Jeg vil dog blive ved med at monitorere DR – for det er vigtige aspekter af vores fælles verden man lader uomtalt.

Med venlig hilsen

Jan Øberg
pt Burundi

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

10 Comments

 1. Nej – jeg tror ikke at DR ser verden udenfor Danmark.Desværre er de ikke alene om dette manglende udsyn som synes at kunne findes i stort set hele den samlede danske medieverden. Selv foretrækker jeg at holde mig orienteret om verden ved hjælp af udenlandske medier da jeg gerne vil have ikke bare en dækning – men helst også en bred dækning af et givet emne. Værre bliver det hvis jeg gerne vil vide hvordan Danmark (såvel politikere som befolkning) forholder sig/relaterer til hændelser i verden – for den slags oplysninger er der reelt kun de danske nyhedsmedier som kan give. Det gør de bare heller ikke. Og jeg begriber det simpelthen ikke, for hvor svært kan det være hér i 2009? I forbindelse med krigen i Gaza oplevede jeg flere gange dels at nyheder som jeg havde fået fra England og Sverige ikke dukkede op før flere dage senere som “sidste nyt” i Danmark, dels at flere vigtige nyheder aldrig nåede frem – og dermed naturligvis heller ikke blev diskuteret eller taget stilling til.

  ( det her indlæg kunne måske have din interesse – da også det handler om hvorledes information kan komme ud til befolkningen (eller ikke komme ud..) )

 2. Jeg er aldeles enig og kunne ikke have formuleret problematikken bedre selv.
  Ikke alene DR men en meget stor del af de danske medier har ofte skyklapper på og følger ofte ikke de vigtige begivenheder i udlandet med den opmærksomhed, der er berettiget.
  Da Gaza-konflikten var få dage gammel, jappede såvel TV-Avisen som TV2 Nyhederne hurtigt hen over dette “pligtstof” – helst på max. 2 minutter og som regel til sidst i udsendelsen (inden dagens “sjove” indslag om mojitos, grisevæddeløb eller noget andet revnende ligegyldigt – og derefter en mindst lige så ligegyldig vejrudsigt, der varer dobbelt så længe som Gaza-indslaget).
  Det hører til sjældenhederne, at jeg ser TV-Avisen og især TV2 Nyhederne – i bedste fald spilder jeg min tid, og i værste fald bliver jeg talt til, som om jeg er snoskedum.
  DR kunne på det punkt lære af kollegerne i Sverige, hvor nyhederne er seriøse indslag om de vigtigste begivenheder – også internationalt!

 3. Kære Jan,

  Det er godt, at du rusker op i DR.

  Selvom DR naturligvis bringer en hel del internationalt stof på flere af deres kanaler, specilt P1 og DR2, er der jo ikke nogen grund til at skjule det for omverdenen, som kikker ind på deres hjemmeside.

  Gode hilsner fra Niels

 4. Kære Jan

  Tak for din indsats, også i denne sag. Jeg kan følge dig hele vejen, men har lidt vanskelig ved din aggressive form. Det ændrer ikke ved den hensigt, som driver dig: Den er både smuk og rigtig. Og dine obervationer dækker den virkelighed, som også jeg lever i. Dog vil jeg tilføje, at P1 gør en indsats – eller har i alt fald gjort det. Jeg må indrømme, at jeg efterhånden er blevet træt af en dækning, som ikke stiller kritiske spørgsmål til vores krigsførelse og ikke ønsker at efterforske krigen mod terror kritisk, og slet ikke vil analysere hvorfor hele dette vanvittige projekt blev til: 11. september, hvor det videnskabeligt er bevist, at bygning 7 (og formentlig også de to tårne) slet ikke kunne styrte sammen som den gjorde, med mindre der var tale om en planlagt nedrivning.

  For mig ser det ud som om journalisterne, ikke bare i DR men ganske bredt, er bange for at få afskåret deres mulighed for samtale med centrale politikere og ministre, med mindre de afstår fra at stille de kritiske spørgsmål, og undlader at beskæftige sig med visse, konkrete, udenrigspolitiske emner, som dårligt tåler dagens lys. Og omfanget af blinde pletter er gennem de seneste år vokset voldsomt. Men det er kun en fornemmelse, for det kan jeg jo ikke vide noget om, Men jeg bryder mig ikke om den fornemmelse.

  Endnu en gang tak for dit enorme arbejde og de resultater, det giver. Hvorfor minder det mig om illegalt arbejde under besættelsen?

 5. Tak, Jan, for din utrættelige indsats – du burde have haft Liviafondens første præmie – var desværre bortrejst, da den blev lanceret så jeg fik ikke sendt mit forslag.

  Er helt enig: Only MORE SO.

  Er ofte frustreret over DRs. hjemmesider, som er inficerede med en forestilling fra reklameverden om at hjemmesider er til for at gøre reklame – ikke for at tilbyde information. Den sygdom huserer på de allerfleste hjemmesider.

  DR er netop IKKE en reklamesender, og burde derefor prioritere helt anderledes.
  F.eks. med at give første prioritet til at hjælpe søgerne til at finde de informationer de leder efter.

  E-mail adresser på journalister og redaktører findes, men de er ikke helt nemme at arbejde sig frem til, hvis man er en alm. ikke-nørd.

  Jeg håber du får flere svar, som du kan viderebringe til DR.
  Gode taknemlige hilsner
  Erik Philipsen

 6. Kære Jan

  Jeg er enig i din kritik og i at svaret er tyndt. Det faktum, at det kun er nyhedschefen der har svaret, er nok ikke udtryk for arrogance men for spin.

  Navnlig har du ret i, at forsiden meget tit er domineret af lokalt petitstof – som man møder med stor forundring, når man går derind for at læse mere om en vigtig begivenhed, man alllerede har hørt om et andet sted!

  Selvfølgelig kan man finde frem til udlandsstoffet, hvis man leder – men din pointe var jo netop, at det ikke bliver prioriteret på forsiden. Og ja, det samme kan man da sige om aviserne, men det er jo ikke en undskyldning for DR.

  Mange hilsner
  Michala, Komiteen Flygtninge Under Jorden

 7. Det er udelades.

  DR er fordrejende og udeladende.
  Det er særligt slemt, da DR tillægges en stor sandhedsværdi.
  Lyttere/seere er ikke særlig opmærksom på de konflikter som de ikke hører om, da de jo ikke har hørt om dem.
  Det er således kun dem, der har deres oplysninger fra andre kilder, der overhovedet opdager at noget er fortiet.

 8. Jeg er stort set enig i det der er skrevet ovenstående, vil dog bare diskutere Erik Philipsens vurdering af DR’s behov for reklame.

  Det er klart at i disse tider hvor public service generelt er ganske truet af fascismens fremmarch har DR brug for folkelig opbakning hvorfor man er nødt til at spille med på den rædselsfulde laveste fællesnævner for at please demokratiets stormtropper Sofajensen’erne.

  Og DR har ikke kræfter til selv at sætte en dagsorden på tværs af lemmingedriften mod afgrunden.

  Tak for dit vedvarende engagement, Jan

 9. Helt enig! I dette lys er DF’s kritik af DR’s serier lidt spøjs, for selv hvis de mange serier har et semi-socialdemokratisk point, så overskygges det af DR’s nationale tilgang til tingene som da i den grad er spil på DF’s bane. P1 et er opløftende moment (men efter min mening med al for megen fokus på “kultur” og “relogion”).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

1200 danske soldater dræbt i Afghanistan?

Next Story

Øberg FotoGrafik – Atelier og hjemmeside for fotokunst

Latest from Danmark

%d bloggers like this: