//

Hemmelig FN-NATO samarbejdsaftale

For nogen tid siden offentliggjorde TFF’s bestyrelse den hemmelige aftale som blev undertegnet af FN’s og NATO’s generalsekret√¶rer den 23. september i √•r. Vi stillede i al fredsommelighed 9 korte sp√łrgsm√•l om de mulige konsekvenser af denne aftale. S√•vidt vi kan se har ingen nordiske medier med undtagelse af Arbejderen offentliggjort √©t ord om aftalens eksistens eller refereret de rimeligt vigtige pespektiver, vi rejste.

Det er snarere reglen end undtagelsen at den frie presse giver den slags ting spiller langt mindre ropm√¶rksomhed end f.eks. Madonnas skilsmisseaftale eller IT Factory. Verdens fremtid er ikke halvt s√• vigtig som “k√§ndiser” og den enkeltes pengepung.

Vi bliver ved Рpå trods af den manglende evne til prioriteringer i vor omverden.

Her er den danske tekst til det oprindelige engelske Statement:

FN i NATO`s kl√łr

Fredsforsker Jan √ėberg og hans partnere i Transnational Foundation i Lund kritiserer en ny, hemmelig aftale mellem FN og NATO, som √ėberg og Co. mener er i strid med FN-pagten

TFF har fået adgang til en kopi af et FN-NATO dokument, der har været holdt hemmeligt for offentligheden. Det er en samarbejdsaftale, underskrevet af FN`s og NATO`s topchefer.

Her kan du l√¶se en udtalelsen fra TFF`s bestyrelse, som har form af i ni sp√łrgsm√•l, der kan stilles af enhver – herunder ogs√• af medierne – som opl√¶g til diskussion og som en appel om handling:

FN anser aftalen for at v√¶re hemmeligt, og har derfor ikke lagt den ud p√• sin hjemmeside. NATO vil gladelig udlevere en kopi efter henvendelse. NATO-regeringerne kender til aftalen. De store medier i Vesten har knap nok omtalt denne ‘F√¶lleserkl√¶ring om FN`s og NATO`s samarbejde’ der blev undertegnet af FN`s og NATOs generalsekret√¶rer september i √•r.

Det er ikke for meget sagt, at denne deklaration burde have f√•et nogle til at sp√¶rre √łjnene op. Det burde faktisk ikke v√¶re muligt for Ban Ki-Moon at underskrive et s√•dant dokument med nogen som helst milit√¶r-alliance, n√•r han g√łr det alene og uden opbakning fra FN`s medlemslande.

Generalsekretær på afveje

Vi mener, det er p√• tide at opfordre til offentlig debat om samarbejdet mellem FN og NATO. Den burde faktisk v√¶re startet, da Ban Ki-Moon bes√łgte NATO i februar 2007 og udtalte: ‘Jeg f√łler mig meget overbevist om og opmuntret af det, som NATO har bidraget med for at opn√• fred og sikkerhed rundt om i verden. Vi har samme m√•l, vi er forpligtede til i fremtiden at arbejde t√¶t sammen.’

Forordet til FN-pagten fastsl√•r, at krige er forbudt. Det hedder specifikt i artikel I, at fred skal opn√•s med fredelige midler. Det b√łr derfor frygtes at FN`s generalsekret√¶r, der mener at FN og NATO ‘har samme m√•l’, ikke vil v√¶re i stand til at spille rollen som forsvarere af dette charter.

Her f√łlger udtalelsens ordlyd, s√• man kan se, hvad FN ikke √łnsker, vi skal l√¶se. Efter denne, har vi – Transnational Foundations bestyrelse – opstillet ni sp√łrgsm√•l til indholdet, der afspejler vor dybe bekymring over FN`s optr√¶den, p√• et historisk tidspunkt, hvor m√•let om generel og fuldst√¶ndig nedrustning og forbud mod atomv√•ben er mere p√•tr√¶ngende end nogensinde, og burde have h√łjeste prioritet.

‚ÄĘ‚ÄĘ‚ÄĘ‚ÄĘ‚ÄĘ‚ÄĘ‚ÄĘ‚ÄĘ‚ÄĘ‚ÄĘ

Den fælles udtalelse

‘F√¶llesudtalelse om samarbejdet mellem FN`s og NATO`s sekretariater’.

FN`s generalsekret√¶r og NATO`s generalsekret√¶r, hylder mere end √©t √•rtis samarbejde mellem FN og NATO til gavn for FN`s arbejde med at fastholde international fred og sikkerhed, og udtrykker √łnsket om – i √•nden fra Verdenstopm√łdet i 2005 – at tilbyde en ramme for udvidede konsultationer og samarbejde mellem de respektive sekretariater. Parterne er enige om f√łlgende:

1. Vi, FN`s generalsekretær og NATO`s generalsekretær, genbekræfter vor forpligtelse til at opretholde international fred og sikkerhed.

Interesting too?  Nye krigsfly? Boykot dem eller brug folkefinanciering

2. Vore f√¶lles erfaringer har p√•vist v√¶rdien af en effektiv og velfungerende koordinering mellem vore to organisationer. Vi har udviklet et operationelt samarbejde med hensyn til for eksempel fredsbevarende arbejde p√• Balkan og i Afghanistan, hvor FN-autoriserede operationer under NATO`s ledelse, virker sammen med FN`s fredsbevarende operationer. Vi har ligeledes samarbejdet under inddragelse af andre partnere om st√łtte til regionale og sub-regionale organisationer. Hertil skal f√łjes at NATO sendte forsyninger og personel til Pakistan som st√łtte til FN`s katastrofe-operationer i 2005. Vort samarbejde udf√łres i henhold til FN-pagten, internationalt anerkendte humanit√¶re principper og retningslinier samt efter konsultationer med nationale myndigheder.

3. Yderligere samarbejde vil bidrage betydeligt til at h√•ndtere de trusler og udfordringer, som det internationale samfund er forpligtet til at svare p√•. Vi vil derfor understrege vigtigheden af at oprette en ramme for konsultationer, dialog og samarbejde, herunder gennem l√łbende udveksling og samtaler p√• b√•de h√łjeste politiske plan og p√• arbejdsnivea omkring politiske og operationelle sp√łrgsm√•l. Vi bekr√¶fter ligeledes vor vilje til – inden for vore respektive mandater og kapacitet – at tilbyde assistance til regionale og sub-regionale organisationer efter anmodning og i afpasset omfang.

4. Vi er enige om, at denne ramme b√łr v√¶re fleksibel og kan udvikles med tiden, og enige om yderligere udvikling af samarbejdet mellem vore organisationer om sp√łrgsm√•l af f√¶lles interesse p√• omr√•der som – men ikke begr√¶nset til – deling af kommunikation og informationer, herunder temaer der vedr√łrer beskyttelse af civilbefolkninger, opl√¶ring, tr√¶ning og √łvelser, erfaringsudveksling, planl√¶gning og st√łtte til udsendte styrker samt operationel koordinering.

5. Under iagttagelse af de to organisationers særlige mandater, ekspertise, procedurer og kapacitet, vil vort samarbejde fortsætte og udvikle sig, for at bidrage til at forbedre det internationale samarbejde om at svare på globale udfordringer.

Underskrevet i New York 23. september 2008.

NATO`s generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer & FN`s generalsekretær Ban Ki-Moon

‚ÄĘ‚ÄĘ‚ÄĘ‚ÄĘ‚ÄĘ‚ÄĘ‚ÄĘ‚ÄĘ‚ÄĘ‚ÄĘ

Ni sp√łrgsm√•l

1. I f√łlge FN-pagtens, artikel 100, skal FN`s generalsekret√¶r v√¶rne om FN`s integritet. Han eller hun m√• ikke modtage instruktioner fra nogen stat eller anden myndighed, men alene tjene FN.

Sp√łrgsm√•l: Vil denne aftale styrke generalsekret√¶rens muligheder for dette, og vil den styrke den fremtidige trov√¶rdighed af en s√•dan bestr√¶belse?

2. NATO er en atom-baseret milit√¶r alliance, der fastholder retten til at anvende atomv√•ben som f√łrste svar – ogs√• p√• et konventionelt angreb.

Sp√łrgsm√•l: Er af NATO foreneligt med FN-pagtens artikel I, der fastsl√•, at fred skal opn√•s med fredelige midler? Hvorfor har andre regionale organisationer, der arbejder med civile metoder – som OSCE eller ‘Shanghai Cooperation Organization’ (SCO) – ikke f√•et tilbudt en lignende samarbejdsm√¶ssig status?

3. NATO`s ‘Washington-aftale’ fra 1999 l√¶gger sig t√¶t op af FN-pagten. Alligevel henviser den ikke l√¶ngere til FN`s Sikkerhedsr√•d som en h√łjerest√•ende myndighed, men placerer retten til at foretage interventioner inden for NATO`s rammer, n√•r man stilles over for hvad NATO kalder nye risici, som fo eksempel ‘milj√ł’, ‘utilstr√¶kkelige reformer’, ‘ukontrollable bev√¶gelser af et omfattende antal mennesker’ og – som det vigtigste – ‘afsk√¶ring af vitale resurser’.

Det er derfor tvivlsomt om NATO stadig overholder sig sin egen Artikel I, der anerkender forrangen af artikel 51 i FN-pagten, der regulerer medlemslandenes ret til selvforsvar.

Erkl√¶ringen fra FN og NATO opstiller en liste over og en definition af omr√•der, hvor samarbejdet mellem FN og NATO kan finde sted, som er ganske omfattende og generel. Den b√łr ses i lyset af en tilsyneladende uendelige udvidelse af den rolle, som NATO mener er legitim for organisationen selv.

Interesting too?  The Western moral decay

Sp√łrgsm√•l: N√•r man tager i betragtning den s√¶rstatus NATO nu opn√•r med denne aftale, hvor sandsynligt er det s√•, at FN`s generalsekret√¶r og Sikkerhedsr√•det – hvor tre af de fem permanente pladser er besat af medlemmer af NATO – vil:

a) V√¶re i stand til at bevare den n√łdvendige adskillelse mellem NATO-aktioner og FN-aktioner?

b) Fremlægge og vedstå fremtidige brud på international lov, begået af NATO? og

c) Være i stand til Рsom medlemmer af FN Рtroværdigt at arbejde for en generel og total nedrustning samt opgivelse af alle atomvåben?

4. De to generalsekret√¶rer fra FN og NATO synes at underskrive som ligev√¶rdige partnere. Aftalens ordlyd er af en s√•dan karakter, at NATO vil have mulighed for at indlede aktioner efter eget √łnske – ogs√• anvendelse af metoder som angrebskrig. Udtalelser fra den nyligt afholdte NATO-konference i M√ľnchen synes at bekr√¶fte dette.

Sp√łrgsm√•l: NATO skal holdes ansvarlig for at overholde FN-pagten og andre internationale love. G√łr denne f√¶lles erkl√¶ring dette tydeligt? Hvem st√•r NATO til regnskab for?

5. NATO bombede Serbien/Kosovo i 1999 uden mandat fra FN`s Sikkerhedsråd.

Sp√łrgsm√•l: Uanset hvilket syn man har p√• denne aktion og i betragtning af f√łrende NATO-medlemmers manglende respekt for international lov og FN-pagten, er NATO s√• den rigtige organisation for FN at bel√łnne med en s√•dan s√¶rstatus?


Bosnien: Model eller fejltagelse

6. Det n√¶vnes, at NATO-FN aftalen har udspring i de aktioner, der fandt sted under krigene i Bosnien-Herzegovina. Men denne krise demonstrerede netop mest af alt, at det ‘fredsbevarende’ og det ‘fredsskabende’ ikke kan blandes og at FN-medlemslande havde givet FN alt for f√• resurser til at kunne lykkes med at gennemf√łre opgaven.

Sp√łrgsm√•l: Signalerer denne aftale, at medlemmer af FN og NATO anser h√•ndteringen af Bosnien som en model og vil forts√¶tte med denne sammenblanding af roller og ubalanceret fordeling af resurser?

7. NATO-landene er i netop i disse m√•neder besk√¶ftigede med en r√¶kke s√¶rdeles f√łlsomme problemer – ogs√• f√łlsomme blandt medlemmer af Sikkerhedsr√•det – som for eksempel krisen i Georgien, missilforsvaret i Polen og Tjekkiet, yderligere udvidelse af NATO (Georgien og Ukraine) og tiltagende problemer i Afghanistan, hvor begge organisationer er involverede.

Sp√łrgsm√•l: Er FN`s generalsekret√¶rs underskrift p√• denne aftale et udtryk p√• god ‘timing’ og vil han – set i lyset af ovenst√•ende – nu freml√¶gge erkl√¶ringen for Sikkerhedsr√•det til debat og vedtagelse?

Hvor er FN`s ånd

8. FN har 192 medlemmer. NATO har 26 medlemslande, men står for over 70 procent af verdens militære udgifter.

Sp√łrgsm√•l: Forventer generalsekret√¶ren at flertallet af FN`s medlemslande vil st√łtte denne aftale mellem sekretariaterne fra FN og en milit√¶r alliance?

9. FN`s ‘√•nd’ foruds√¶ttes at v√¶re dialogen og den globale forhandling samt hensynet til menneskehedens f√¶lles bedste. Alligevel er aftalen blevet holdt hemmelig, og er ikke lagt ud p√• FN`s hjemmeside.

Sp√łrgsm√•l: Er aftalen i sig selv og m√•den, den er blevet indg√•et p√• mellem to personer, ikke med til at give omverdenen indtryk af, at FN`s hovedkvarter nu er et sted, hvor aftaler holdes skjult og dermed bidrager til yderligere at underminere det h√•b om demokrati og √•benhed, som n√¶res af mennesker i hele verden?

Bestyrelsen for ‘Transnational Foundation for Peace and Future Research’ (TFF), den 3. december 2008.

Ina Curic, Jan √ėberg, Vicky Samantha Rossi, Hans von Sponeck, Annette Schiffmann, Gunnar Westberg.

[Teksten er oversat fra engelsk til Arbejderen, der har indsat mellemoverskifterne.] Og vi siger tak for indsatsen.

Her ligger den engelske original.

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Stoppa Sveriges smyganslutning till NATO !

Next Story

1200 danske soldater dræbt i Afghanistan?

Latest from Atomvåben

Nej till NATO!

“Nej till NATO” √§r en svensk folkr√∂relse, som du b√∂r k√§nna till om du har det

%d bloggers like this: