/

Dagbog fra Burundi # 4 – Amahoro-Ungdomsklubben og dens visioner med de unges egne ord

Bujumbura, Burundi, 3. juli, 2008

Her f√łlger en tekst som medlemmer af Amahoros Ungdomsklub har formuleret sammen med TFF’s Ina Curic og Jan √ėberg. (Amahoro = fred, p√• kirondi, det lokale sprog).

Vi s√łgte om penge hos det svenske Folke Bernadotte Akademi, men fik et nej. S√• lige nu, mens vi skriver dette, ved ingen af os rigtig hvordan vi skal komme videre ‚Äď undtagen at vi bliver n√łdt til at finde ud af nye strategier for at f√• √łkonomisk st√łtte og udvikle dynamik i vores forehavende.

Men, som I kan se, s√• er vores vision p√• plads, og en dag vil det lykkes for os ‚Äď med st√łtte af TFF og med AYC som tr√¶kker det store l√¶s ‚Äď at f√• fred i Burundi gennem denne nationale bev√¶gelse for dialog, uddannelse og social forandring.

Amahoros Ungdomsklub, AYC

ORGANISATIONEN

AYCs mission

Vores opgave er at bidrage til at bygge freden og skabe b√¶redygtig udvikling ved at tilvejebringe rum, hvor det er muligt for Burundis forskellige unge indbyggere at m√łdes.

Vores mål:

– Finde frem til ‚Äď og fremme ‚Äď forsoning og fred i bredeste forstand.

РBæredygtig udvikling for Burundi og alle de mennesker der bor her.

– Bevidstg√łrelse blandt de unge for at modvirke diskrimination og styrke menneskerettighederne, k√łnnenes ligestilling og demokrati.

– Uddannelse for at styrke det civile samfund og de unges rolle som freds-byggere.

– F√• de unge burundier der bor i Bujumbura, i provinserne eller i udlandet, involveret i arbejdet med moralsk, √łkonomisk og politisk rekonstruktion af landet.

– Re-etablere de noble v√¶rdier: solidaritet og gensidig st√łtte, med fokus p√• str√¶ben efter varig fred, udvikling og demokrati i landet.

– At skabe et rum hvor der er plads for Burundis unge ‚Äď ogs√• de der bor i udlandet ‚Äď til at udtrykke sig og deltage i fredelige l√łsninger p√• konflikterne.

Hvorfor er det n√łdvendigt at skabe en ny organisation?

Lige siden selvst√¶ndigheden har Burundi v√¶ret h√¶rget af en r√¶kke konflikter, som har kostet befolkningen dyrt. 65% af befolkningen er unge mennesker, og politikere har brugt dem som instrumenter i krigen. En del af dem er d√łde, andre er handikappede. Alt for mange droppede studierne og gik i krig mod deres br√łdre og s√łstre. Et stort antal unge burundier forlod deres f√¶dreland til fordel for Europa, navnlig de nordiske lande. Dem der forblev i Burundi og fortsatte deres studier er i dag ofre for arbejdsl√łshed; alt for mange mangler h√•b for en bedre fremtid.

Men vi unge skal ikke sidde med h√¶nderne i sk√łdet og lade st√• til. Vi m√• se at finde sammen og arbejde for fred og b√¶redygtig udvikling gennem demokratisering og aktiv deltagelse. Det er den eneste l√łsning for alle burundier. Ethvert ungt menneske skal vide at fred er hans/hendes sag, og at man bliver n√łdt til at hj√¶lpe med til opbygning af landet. Ved at skabe rum for debatter, deltagelse og inddragelse af alle unge; ved at uddanne, at styrke folks kapacitet og ved at hj√¶lpe unge i n√łd, kan vi √¶ndre kursen i dette land. Det er det livsindhold, der g√¶lder i Amahoros Ungdomsklub.

Der er mange civile foreninger eller NGOer i Burundi. Men, lige som i andre efterkrigssammenh√¶nge ser vi for lidt seri√łs str√¶ben og engagement fra de eksisterende NGOers side i at fremme det konkrete arbejde for fred.

Ogs√• i lyset af vores samarbejde med TFF i Sverige, hvis st√łtte og inspiration er meget vigtig for os, tror vi p√• at AYC kan bidrage med tre vigtige sager til fordel for Burundis civilsamfund:

– energi og vilje, fra de unges side, til at arbejde for stabilisering af landet. Samtidig med at vi beh√łver og s√łger st√łtte fra udenlandske donorer tror vi ogs√• p√• alle mulige kilder til √łkonomisk st√łtte i vort eget land og har en vision af at vi i fremtiden skal kunne finansiere vores Klub og dens aktiviteter, s√• vi ikke bliver tiggere eller afh√¶ngige p√• andre m√•der;

– vi har en √¶gte motivation til at arbejde sammen med andre organisationer og s√• fr√łene til en social bev√¶gelse i Burundi. Vi vil ikke konkurrere om midler eller om det bedste image udad;

Рengagement i arbejdet med et positivt fredsperspektiv, snarere end at stille op på den herskende diskurs, der som regel er gold og negativ og kan lede til vold og udåd.

Hvem vil i f√łrste h√•nd kunne f√• nytte af vor organisations aktiviteter?

Det er de unge der har st√łrst gavn af vores organisation. Unge der vil deltage og bidrage til fred og udvikling i Burundi; landet hvor de unges stemme endnu ikke h√łres nok, i m√¶ngden af politikere og andre akt√łrer der vil tage h√•nd om deres interesser.

Alle burundier har potentielt nytte af vores forenings arbejde, fordi vi vil hj√¶lpe dem til at f√• v√¶rdierne om fred og udvikling ind i vores uddannelse p√• diverse omr√•der, p√• seminarier, offentlige m√łder og i brede dialoger; aktiviteter som vi vil organisere p√• kontinuerlig basis i de kommende √•r. Vi vil s√•ledes medvirke til uddannelsen af Burundis fremtidige ledere, der m√• have deres r√łdder i folket, med dets behov for og √łnske om fred i vores land.

Arbejder vi med andre ungdomsorganisationer?

Et del af vores faste medlemmer og medhj√¶lpere er aktive i andre foreninger, og bringer s√•ledes v√¶rdifulde erfaringer med ind i vores klub. Vi har st√łtte og aktiv deltagelse af fem repr√¶sentanter for de organisationer som fra begyndelsen var med i den oprindelige Amahoro-koalition.

For tiden samarbejder vi med “G√©nies en Herbes”, en ungdomsbev√¶gelse der ordner konkurrencer og uddannelses-aktiviteter for unge i gymnasiet eller anden ungdomsuddannelse. Siden juni 2007 har G√©nies en Herbes v√¶ret v√¶rter for AYC’s m√łder omkring emner som mission, planl√¶gning, organisatorisk struktur og kommunikation. Nogle af os l√¶ser sammen p√• det private Lumi√®re Universitet.

AYC er i kontakt med Sammenslutningen for Promovering af den Burundiske Pige (Association pour la Promotion de la Fille Burundaise), en ledende organisation af unge burundiske kvinder der arbejder med k√łnslige sp√łrgsm√•l og for kvinders ligestilling. De inviterede f.eks. AYC’s basismedlemmer til at deltage i et seminarium om FN’s resolution 1325, som de havde organiseret d.20.-21. marts 2008.

AYC planlægger at skabe et netværk af ungdomsbevægelser ved hjælp af en hjemmeside, som vi selv lærer at lave og vedligeholde.

Interesting too?  Globaliseringens skind bedrager

Aktiviteter der skal udvikle klubbens statutter og kompetencer

Begyndelsen: Id√©en med at starte Amahoro Ungdomsklub blev f√łdt i maj 2007 af to studerende ved Light Universitetet i Bujumbura, en organisation der var med i TFF Amahoro Koalition, som ogs√• har visionen af et Burundi, der vil kunne opn√• fred og b√¶redygtig udvikling gennem de unges demokratiserende aktiviteter.

Behovet blev √•benbart i de m√łder koalitionen holdt, hvor de unge ikke fik nok plads og indflydelse, s√• det gav mening for dem at bidrage med deres egne perspektiver og energi et forum hvor de selv kunne r√•de.

Grundlag og statutter: Id√©en udviklede sig og blev fanget op at andre unge fra forskellige universiteter og organisationer, nogle fra den gamle koalition. I november 2007 n√•ede de stiftende medlemmers antal op p√• 13, og de har formuleret de statutter, der skal ligge til grund for at Klubben bliver registreret i Indenrigsministeriet. Medlemmerne d√¶kker selv de afgifter der kr√¶ves for at gennemf√łre processen, s√•vel som andre mindre organisatoriske udgifter.

Skoling: I november organiserede AYC, sammen med TFF’s Ina Curic, et tre dages seminarium over temaet ‘mobilisering til fremme af social forandring’. Og som opf√łlgning havde vi et to-dages seminarium med Jan √ėberg og Ina Curic, om hvordan vi bliver enige om ‚Äď og formulerer ‚Äď AYC’s virke, styring, kommunikationsstrategier og organisatoriske redskaber.

Samarbejde og √•benhed: Vi er en ungdomsorganisation, men AYC er √•ben for alle som vil v√¶re med uden forskel i k√łn eller alder; men is√¶r opmuntrer vi unge kvinder til at deltage.

Det er vores hensigt at samarbejde med enhver organisation som har lignende mål som vi, og som har samme syn på sammenhænget mellem fred, bæredygtig udvikling og demokrati.

Vores personale f√•r ikke l√łn ‚Äď de er frivillige st√łttepersoner: AYC har en medarbejdergruppe der arbejder i overensstemmelse med vores statutter: En offentlig repr√¶sentant, Armand Giramahoro, studerende ved Light University i Bujumbura, en vice-repr√¶sentant, Jean Bosco Bigirimana, studerende ved samme universitet. Der er kasserer, Kaze Laurfiane, ogs√• studerende ved Light Universoty, en sekret√¶r, Tharcisse Ndayizeye, studerende ved Burundis statslige universitet. Landry Ninteretse, uddannet i medie og journalistik, har ansvaret for kommunikationen udadtil.

Alle disse stiftende medlemmer arbejder frivilligt og vederlagsfrit. Vi har ingen betalte medarbejdere. Vi mener at vi er attraktive for folk der har erfaring i at h√•ndtere NGO-arbejde, som Jean Marie Kuvumbagu fra League Iteka, der allerede er begyndt at f√łlge os og st√łtter de forbedringer der hele tiden sker. TFF-associerede Adolphe Sururu, sociolog med speciale i ikke-voldelig kommunikation, er ogs√• en ressource vi kan regne med i mange af vores aktiviteter.

Beslutnings-rutinerne: Som fastsl√•et i AYC’s statutter, har Generalforsamlingen det sidste ord. Generalforsamlingen inkluderer alle medlemmer, og alle har √©n stemme n√•r der skal stemmes. Vi vil f√łlge en konsensus-modellen n√•r der skal tages beslutninger. Eftersom vi ikke er en s√¶rlig stor organisation endnu, har vi vores Administrative M√łder til at sikre at beslutningerne udtrykker og modsvarer alle medlemmers forventninger.

TFF’s rolle: Ina Curic og Jan √ėberg fra TFF er vores r√•dgivere. TFF har gjort s√• meget i vores land; og gennem Jan √ėbergs kurser i fredsforskning ‚Äď og m√łderne og de seminarier der blev holdt i det tidligere Amahoro NGO-sammenslutning ‚Äď blev vi sidste √•r, i frustration over at vores √łnske for forandring ikke blev m√łdt, inspireret til at starte vores egen klub. Vi er meget bevidst om at vi har brug for at forbedre vores administrative f√¶rdigheder, organiseringskompetencer, intellektuelle skoling og √łkonomiske situation.Og det er lige pr√¶cis det, nedenst√•ende aktionsplan handler om.

Hvem har nytte af vores organisation?

Vi har formet vores statutter så demokratisk som muligt. Déri indgår at modarbejde enhver splittelse Рmellem tidlige og nye medarbejdere, mellem medhjælpere og personer der deltager i vores programmer, mellem styrelsesmedlemmer og almindelige medlemmer og mellem gamle, erfarne mennesker og nyt folk der vil være med.

Vi √łnske at alle ‚Äď unge som gamle, kvinder som m√¶nd ‚Äď der har udbytte af vores aktiviteter, tager stilling til deres personlige situation, ligesom den fremtidige retning for AYC’s programmer og ideer, og at de aktivt engagerer sig i at arbejde hen imod de m√•l der derigennem s√¶ttes.

Vi tror p√• at en betydningsfuld styrke vindes gennem b√•de m√¶ngde og kvalitet. Derfor er det vigtigt at vi, hvis vi vil opn√• de sociale forandringer vi arbejder for, kan opmuntre s√• mange unge mennesker som muligt til at blive medlemmer, samarbejde og aktivt tage del i den samfundsvision som AYC promoverer. Samtidig vil vi sikre at hvert nyt medlem straks f√łler sig delagtig og umiddelbart st√łtter vores arbejde og vores m√•l. Og enhver der ans√łger om medlemskab vil ogs√• blive testet i en periode ‚Äď det er ikke nok bare at betale kontingent.

Der er ingen tvivl om at konflikter vil opst√• alligevel. Netop derfor er vi s√• ivrige for at l√¶re mere om konfliktanalyse- og l√łsning, om forhandling og forsoning ‚Äď f√¶rdigheder vi kan bruge b√•de internt og udadtil i vores samspil med det omgivende samfund.

PROJEKTERNE OG AKTIVITETERNE

Beskrivelse af projekterne og de sociale sammenhæng

AYC har en handlingsplan for de planlagte aktiviteter under perioden juni 2008 til sommeren 2009. Disse aktiviteter inkluderer:

Etablering af et klubkontor
Deltagelse i og organisering af en serie lektioner og seminarier p√• varierende temaer: Ikke-volds kommunikation, uddannelse i fredelig konfliktl√łsning, l√¶ring om FN’s 1325-resolution, undervisning i demokrati, seminarium om unge menneskers rolle i at skabe solid fred, seminarium om det der kaldes transitional justice og en sandheds- og forsoningskommissioner som vi m√•ske ogs√• skal have i Burundi, seminarium om Burundis konflikthistorie, seminarium om muligheden for et ungdomsparlament i Burundi. Og meget mere, alt efter tid og kr√¶fter.

Fundraising er naturligvis centralt.
Den vil omfatte indsamling af lokale donationer, samt udvikling af al slags indkomst-genererende aktiviteter til fordel for hvert projekt og programpunkt ‚Äď alts√• en samlet satsning i retning af selvfinansiering. Alt for mange traditionelle organisationer h√©r er totalt afh√¶ngige af midler udefra ‚Äď og det kan ogs√• skabe en vis korruption, som vi vil undg√•.

Med tiden √łnsker vi at kunne etablere et multinyttigt AYC Center, med faciliteter som cyber-caf√©, m√łdelokaler, NGO-koordinering, udstillinger etc. Her ville man ogs√• kunne tilbyde adskillige typer af undervisning i f.eks. computer-teknik, konfliktl√łsning etc – ikke mindst for l√¶rere og unge mennesker, som positivt ville p√•virke skolesektoren.

Interesting too?  Godt nyt fra Kina - og fornem folkeoplysning

AYC satser p√• aktiviteter der ligger i linie med dens hovedopgaver: At bidrage til at styrke fred og b√¶redygtig udvikling. Alle aktiviteter er vendt mod at involvere de unge og f√• dem med i opbygningen af Burundi, dets fredsproces og dets udvikling. De unge skulle s√• kunne bryde ud af deres tavshed og sige NEJ til den d√•rlige ledelse, vi ogs√• er vidne til her i landet, som korruption, voldelig konfliktl√łsning, d√•rlig skolepolitik og mangel p√• politik i forhold til arbejde og ans√¶ttelse. Der er mange konstruktive og positive alternativer at sige JA til og arbejde for oprettelsen af.

Vi der tilh√łrer den unge generation har l√¶rt at den eneste grund til krigen i Burundi var etniske konflikter. Men vi tror ikke l√¶ngere p√• at etnicitet forklarer alt – langt fra. Alle de mennesker der d√łde var ofre for dette forvanskede synspunkt, misbrugt af politikere som et instrument til at f√łre krig. M√•let for vores Klub og den undervisning og de seminarier vi holder ‚Äď samt selve Centret ‚Äď er at minde de unge og hele samfundet om at de har ret til, og magt til, at √¶ndre kursen og f√• det bedste ud af dette lands potentialer.

Vores redskaber skal udelukkende være en bred vifte af ikke-voldelige midler, aktiv borgerdeltagelse og demokrati. Gennem debatter og dialog kan unge mennesker opdage deres potentialer og forene deres energier i samarbejde til opbygning af landet.

Vi har ret til en fremtid uden vold (ikke mindst krig og seksuel overlast), uden diskrimination, overtrædelser af menneskerettighederne og dårlig håndtering af de offentlige midler.

Ved bes√łg rundt om i landet √łnsker AYC at vise unge mennesker, der ellers er afsk√•ret fra teknologi og nutidige kundskaber, at de ikke er f√łdt og vokset op for at leve i fattigdom og uvidenhed, men at de er som alle andre unge, ogs√• de der er vokset op i byer og derfor har fordelen af bedre vilk√•r for uddannelse og demokratisering.

AYC √łnsker at tiltr√¶kke flere og flere unge til klubbens opgaver og m√•l. Det vil sige en st√¶rk bev√¶gelse til st√łtte for at unge mennesker i hele Burundi kan √łjne dagslys og v√¶re med til at fremme godt lederskab i fremtiden. AYC kan v√¶re med til at skabe et sammenh√¶ngende samfund i fremtiden, fordi denne generation vil have forberedt grunden det skal st√• p√•.

Gennem vores aktiviteter vil flere mennesker end nu kunne genfinde h√•b, se at Burundi stadig er i live takket v√¶re de unges engagement. Regeringen og alle andre akt√łrer i landet vil indse vigtigheden af at have en ‚Äď eller flere ‚Äď ungdomsbev√¶gelser, som tager sig af de virkelige problemer, s√• som mangel p√• fred, social retf√¶rdighed, velstand og b√¶redygtig udvikling. Selv om vi ikke har en uddannelsessektor som den i Europa, s√• skal unge mennesker her ikke vedblive med at f√łle at de √¶ldre og magthavere betragter dem som uvidende og behandler dem som babyer.

Målet for projektet og aktiviteterne

Hver aktivitet har sit eget mål, men fælles for dem alle er at unge kvinder og mænd, efter at have deltaget i det, har opnået kapacitet til at forstå sine egne muligheder og derefter være i stand til at deltage i og bidrage med sine evner i opbygningen af landet.

Der skal være plads til steder for unge mennesker, hvor de kan være i harmoni med sig selv, og hvor de kan diskutere med andre uden frygt. Dér findes muligheden for at de kan udvikle deres evne til at udtrykke sig, og de vil kunne bruge deres energi til at aktivere de potentialer de har og være med til at sikre fred og bæredygtig udvikling.

De specifikke sager

– At skabe nye rum for m√łder unge mennesker imellem og g√łre dem i stand til at deltage i fredsbygning og b√¶redygtig udvikling p√• kvalificeret vis.
РAt styrke en gruppe unge mennesker i deres beslutning om at bruge deres energi på at bygge et bedre Burundi.
РAt give unge mennesker kundskaber der kan hjælpe dem til at leve et harmonisk liv i deres samfund.
– Fra f√łrste dag sikre at AYC ikke bliver endnu et projekt i hovedstaden Bujumbura, og for dem der allerede lever et relativt privilegeret liv d√©r. Vi vil n√• ud til alle unge mennesker i hele landet. Bare p√• dette omr√•de repr√¶senterer AYC en ny type initiativ. Det er derfor at den meste undervisning vil finde sted udenfor Bujumbura.

Projektets målgrupper

AYC’s handlingsplan er √•ben for unge fra universiteterne og gymnasierne i Bujumbura. Den er ogs√• √•ben for unge der bor p√• landet, is√¶r dem fra Gitega, Ngozi, Ruyigi og Muramwiya, som normalt ikke har muligheder for at deltage i debatter og f√łre samtaler i det offentlige rum. Derved kan de udvikle deres potentialer og f√• mulighed for at stifte bekendtskab med moderne teknologi.

Hvordan skal stipendier, donationer og anden st√łtte hj√¶lpe os?

Et eller flere mindre ‚ÄĚigangs√¶tter‚ÄĚ stipendier vil s√¶tte os i stand til at starte nye AYC-aktiviteter og tiltr√¶kke opm√¶rksomhed i hele Burundi samt dele af det regionale og internationale samfund. Det ville skaffe mulighed for konkrete aktiviteter, mobilisering af energi, flere medlemmer, flere langtr√¶kkende aktiviteter, hvorved finansiering af fremtidige aktiviteter kan gennemf√łres ved de indkomst-genererende aspekter disse aktiviteter inkluderer. N√•r vi kan vise gode resultater, vil mange flere formuende burundier formodentlig hj√¶lpe os med donationer ‚Äď idet de fleste mennesker ser en fordel i at “investere i den unge generation”.

Sk√łnt vi allerede har finansieret nogle af vore aktiviteter af egen lomme, og vil forts√¶tte med at g√łre det, er vi ogs√• i behov af en √łkonomisk base, som nogle m√•neder fremover kan g√łre det muligt at planl√¶gge realisering af vores dr√łm om et AYC Center med freds-uddannelse i bredere forstand. Og h√•nd i h√•nd hermed k√łre kommercielle virksomheder, hvis afkast kan pl√łjes ned i vore sociale aktiviteter.

S√• vi h√•ber p√• at Du, der l√¶ser dette, ogs√• vil st√łtte os p√• den ene eller anden m√•de.

Oversat fra engelsk af Doris Kruckenberg

[JO # 1211]

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Dagbog fra Burundi # 3 – Om et l√¶ngere ophold og…

Next Story

Dagbog fra Burundi # 5 Hvordan vi hj√¶lper med at opbygge en ny bev√¶gelse ‚Äď en gensidig l√¶ringsproces

Latest from Burundi

%d bloggers like this: