SYSAV får inte ta betalt av privata för att lämna till återvinningen!

Jag har ju normalt fokus på andra typer av frågor än nedanstående. Men det stora/fjärran kan också finnas i det lilla/nära

Att lämna trädgårds- och annat avfall till återvinning är riktigt med tanke på den globala miljösituation. Jag ser det som en medborgarplikt och gör det med glädje.

Jag cyklar med cykelkärra till SYSAV:s återvinning på Gastelyckan i Lund. Jag är pensionär, det ger motion och är dessutom miljövänligare än biltransport.

Naturligtvis kommer jag dit oftare än majoriteten – 50-60 gånger per år.

Nu har SYSAV beslutat att efter det 26:e besöket inom samma år ska vi privata betala SEK 325 kroner per gång! Det blir 8 000-10 000 SEK. Det kommer jag aldrig att betala för att göra en god gärning. 

Beslutet bygger på tre oacceptabla idéer: 1) att SYSAV ska tjäna pengar på att få gratis råvaror; 2) att privata som gör en god miljögärning överhuvudet ska betala, samt 3) att vi ska det därför – som SYSAV:s ledning förklarat – att företag utger sig för att vara privata och därmed undviker att betala.

Enligt min mening är samtliga oetiska och vittnar om byråkratisk brist på kreativ problemlösning. Dessutom kan man juridiskt inte bestraffa en grupp för något lagstridigt, som en annan grupp gjort.

SYSAV, tänk om!

PS Efter en del om och men över en månds tid beslöt Sydsvenska Dagbladet sig slutligen för att publicera detta den 19:e maj 2023.

Interesting too?  Comments on US implementation of Iran nuclear deal

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Danmarks Radio er public service for USA, ikke for Danmark

Next Story

Frederiksen møder Biden: DRs personfikserede reportage uden politisk substans

Latest from Peace

%d bloggers like this: