////

Jeg skriver fordi – I write because…

“Den der sover i et demokrati risikerer at vågne op i et diktatur” – He who sleeps in a democracy risks waking up in a dictatorship”

Otto Gritschneder (1914-2005), tysk retshistoriker, advokat og publicist. Var under Nazi-regimet udsat for “Berufsverbot” fordi han var “politisk upålidelig”

Otto Gritschneder (1914-2005), German law historian, lawyer and publisher. During the Nazi regime he was under “Berufsverbot” – not allowed to practise – because he was “politically unreliable”

Jeg skriver naturligvis fordi jeg både tror og håber at det kan nytte at opretholde kravet om at bygge samfundsudvikligen på viden – ikke fake og fortielse – og på samtale – ikke bare gold debat, underkastelse, angst og deraf flydende passivitet. Og nå ja – fordi jeg hverken kan eller vil holde min mund.

Naturally, I write both because I hope and believe that it is useful to maintain the demand that society’s development is based on knowledge – not fake and omission – and on conversation – not only sterile debate, submission, Angst or passivity. And, oh yes, because I am both unable and unwilling to keep my mouth shut.

Jeg mener desuden at det, du får hér på bloggen, er konstruktivt/anderledes end så meget andet, du ser hver dag. Om ikke andet fordi det bygger på en lang erfaring, der tager udgangspunkt i en ikkevoldelig etik og balancerer mellem forskning og kunst – det rationelle og det intuitive.

Further, I would maintain that what you get on this blog is constructive/different from much else you encounter during your day – if for no other reason because it’s created on the basis of a rather long life experience the point of departure of which is an ethics of nonviolence and a balance between research and art – the rational and the intuitive.

Nedenfor har du er et eksempel på hvad du får cirka én gang om måneden per mail hvis du skriver din e-mail adresse under “Get new post alerts” til højre på hvilken som helst side: En kort profileret tekst, links til de seneste indlæg, min “filosofi” og så fri adgang til steder hvor jeg selv og mine kolleger poster andre ting.

Below you see an example of what you will receive about once a month if you enter your e-mail address under “Get new post alerts” in the right-hand column on any page: A short profiled text, links to new articles, my philosophy and then free access to platforms where I and my colleagues post other important articles and videos.

Og så flyver de ind i din Ind-box hver gang jeg poster en artikel eller video.

And then they wing into your Inbox every time there is a new post or video.

Det er min ambition at bloggen – ad åre – skal blive fulgt af flere og flere mennesker, der er alvorligt optaget af løsninger på menneskehedens store problemer og som også vil have analyse, kritik og konstruktive idéer – og ikke er bange for at blive “udfordret”. Grundlaget er naturligvis mit liv som globalt orienteret akademiker indenfor sociologi, freds- og fremtidsforskning samt foto- og anden kunst.

It is my goal that – over time – this blog shall be followed by people who are seriously concerned about solving the big problems humankind is facing – people who want both analysis, criticism and constructive ideas – and a not afraid of being “challenged”. The basis of it all is, naturally, my life as a globally-oriented academic in sociology, peace and future research as well as photo and other art.

Og – ja – der vil være artikler på både dansk, svensk og engelsk.

And – yes – there will be articles in both Danish, Swedish and English.

Scroll lidt i PDF’en herunder så ser du hvordan en sådan meddelelse “Fra Jan Øberg” kan se ud.

Scroll a bit in this PDF to see what such a “From Jan Oberg” message may look like.

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Videoforedrag: “Vestverden må vælge: Fred uden militarisme eller nedgang og fald”.

Next Story

Set Julian Assange free and investigate the suspicious procedures of Swedish authorities

Latest from Etiske spørgsmål

%d