/

Ord ER våben – lille læservejledning

8. juni 2020

Det er ikke bare historien og indholdet. Det er indpakningen og rammen.

Hér har en kreativ analytiker ved det amerikanske FAIR – Fairness And Accuracy In Reporting – på en tankevækkende måde ændret overskrifterne i mainstream-medier omkring demonstrationerne i USA.

Ét trick er at bruge passiv-formen – når man ikke vil udpege den skyldige. Tingene skete sådan bare, en aktør og hans eller hendes handling forsvinder som ved et trylleslag.

Modstanderen, derimod, gør altid noget konkret; f.eks. ynder Danmarks Radio at påpege at Rusland og/eller Putin agerer på en vis måde, som er truende (uden analyse eller anden bevisførelse).

Vi må tænke på formuleringerne i både overskrifter og indhold hver gang, vi læser. For der er – som hovedregel – tale om manipulation.

En anden ting, vi bør gøre, er at kigge på udeladelser og spørge: Hvad fik jeg ikke at vide i denne historie?

  • Hvilke perspektiver forblev uuomtalte?
  • Hvilke(n) parter i en sag hørte jeg ikke om?
  • Hvilken vinkel havde mediet valgt og hvilke andre kunne det have valgt?
  • Hvilken type af ekspertice blev ikke udspurgt eller gjort til ekspert?
  • Hvilke kilder blev ikke nævnt?
  • Hvilke andre – måske vigtigere – historier om hvad der sker ude i verden fik jeg ikke, hvad valgte redaktionen mon fra?

Altså – udeladelsens manipulation – vigtigere, vil jeg hævde, end falske nyheder.

Bare for at se forskellen på dårlig og god journalistik og folkeoplysning.

Og for at forstå hvorfor og hvordan mainstream-medier stort set altid de facto er på magtens – og voldens – side.

Interesting too?  TFF's rapport om Vestens nye Kina Kold Krigs Agenda tages op af Kinas nationale TV

Hér er en anden tankevækkende analyse fra FAIR. Og endnu én hvis du vil se sammenhænge.

Og det er helt nødvendigt at søge til mange og forskellige medier hvis man vil vide at man véd noget med rimelig sikkerhed. Ren information bygger altid på nogle mere eller mindre underforståede ting. Derfor er analyse også nødvendig.

På TFF hjælper vi mennesker med begge dele. Men – og det er ganske vist – det er ikke blevet lettere at følge verdens gang. Eller forstå den.

Hvis du oplever dette som relevant, så vis det gerne hér…

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Carsten Jensens holdning til krig

Next Story

“I Öster stiger den nya världen upp, i Väst går den gamla ned…

Latest from Mediekritik

%d bloggers like this: