//

Hvorfor ikke blive bedre orienteret … gratis ?

13. januar 2020

TFF – Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning – som jeg er chef for, udsender 5-6 gange om måneden det, vi kalder TFF PressInfo med de artikler, statements og videoer, vi publicerer i en strid strøm året rundt.

Faktisk holder vi aldrig ferie…

Det meste af det er skabt af vore TFF Associates – en unik gruppe af eksperter fra mange områder, der er fælles om én ting: Vi står fast på FN-Pagtens Artikel 1 om at fred skal skabes med fredelige midler.

Det er ganske unikt i denne verden, i denne tid.

Spændende fra lidt over 20 år og op til 90 er vi nok så erfarne. Mange tilhører kredsen af de mest velrenommerede, kyndige og aktivt skrivende – bøger, artikler og åbne breve – hvad angår international politik.

Og vi véd at meget kunne gøres anderledes end disse evindelige trusler, demoniseringer, falske myheder, interventioner, bomninger, våbenhandel … krig og had. Og menneskelige lidelser.

Det er altsammen slet ikke nødvendigt.

Er du ikke vanvittig træt af alle disse triste nyheder – og vinkler, der altid legitimerer dem, der skaber dem?

Og ja! – der står der faktisk netop dét i FN-Pagten jeg netop sagde: fred er målet og midlet og kun når alle civile midler har været prøvet og vist sig resultatløse kan man bruge vold og da kun i FN’s regi.

Tankevækkende?

Det har alle medlemsstater forbundet sig til og blæser det en hatfuld hver eneste dag – som også mainstream-medierne, der aldrig påpeger denne helt fundamentale, daglige overtrædelse af folkeretten, som også f.eks. Danmark “aktive” militant-krigsdeltagende udenrigspolitik bygger på.

Hvis Du abonnerer på TFF PressInfo – så véd du besked, får andre vinkler og fakta end på mainstream medier og fra mainstream-forskningen.

Interesting too?  A typical PressInfo from The Transnational Foundation

PÅ TFF kalder vi det broadstream. – som du kan læse Hvad du betyder kan du læse om hér i vores seneste TFF PressInfo fra idag.

Og som desuden indeholder en masse nyttige materialer.

Med TFF véd du mere og bredere og har mere troværdig information end den har, som kun følger mainstream-medier og sociale medier.

Er det ikke værd at overveje – også fordi det er gratis?

På mainstream-medierne betaler du dig igennem til artikler – og får kun den politisk korrekte, friserede, pro-US/NATO vinkel. Som på DR.dk…

Så kig lige her – TFF PressInfo # 547 – det er sådan én du vil få af og til. Og kan dele med andre.

Sådan bygger vi kundskab og folkeoplysning. Mod magten. For freden.

Sammen.

Og skriv så dit navn og din e-mail ind til højre her.

Det er også en interessant artikel med to politiske satire-videor…

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

EU words, words and words on the Iran nuclear deal: What about action?

Next Story

Puk Damsgaard, kildefusk og DR’s amerikaniserede verdenbillede

Latest from Fredsforslag

Nej till NATO!

“Nej till NATO” är en svensk folkrörelse, som du bör känna till om du har det

%d bloggers like this: