Sådan manipulerer Radio 24syv

Hvis du lyttede til Globus-programmet om droner idag den 29 januar 2013 lagde du sikkert mærke til at Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, blev brug i cirka 40 min og jeg i 2. Her er baggrunden:

Hvad jeg fik at vide inden indspilningen af interviewet med mig var at jeg skulle svare på 5 spørgsmål og få en 5-8 min og at der derefter ville være en studiediskussion med Jakobsen og (forhåbentlig) en jurist. Intet om at en 1 ud af 5 spørgsmål til mig skulle lægges ind i samtalen med Jakobsen med hans frie mulighed for at være uenig.

På de 2 timer der gik mellem indspilningen af mig – hvor de fik mindst 15 minutters materiale – og programmet blev sendt har man altså besluttet at droppe praktisk taget alt hvad jeg sagde og dermed muligheden for en alsidig behandling af spørgsmålet om droner.

Hvad du som lytter fik var 40 min uden et kritisk ord om droner og drab, med gennemført forståelse for alt militær, argumenter af typen af det danske forsvar “må jo ikke koste noget”, at amerikanerne skam stort set retter sig efter folkeretten og atomafskrækningen har fungeret fint og “når man nu skal ud og dræbe bad guys, ja så…”

Det er 117. gang jeg ved egen medvirken erfarer hvorledes medier manipulerer sig frem til hvad du skal høre og ikke høre i det militære, realpolitiske perspektivs favør. Den information jeg fik om min egen rolle var – i f t programmet – stærkt misvisende.

Havde jeg vidst at jeg var tænkt som statist i et ensidigt, pro-vold, pro-drone og pro-NATO/USA program, der bevidst klippede muligheden for alsidighed væk, havde jeg naturligvis sagt nej tak.

Interesting too?  ♥ Hjerteligt tak!

Det gør jeg hvis Louise Windfeld-Høeberg – louw@radio24syv.dk – skulle finde på at ringe igen.

Lyt selv til programmet her.

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

2 Comments

 1. Kære Jan Øberg

  Du har medvirket i Globus på Radio24syv d. 29. januar. Du mener efterfølgende, at programmet har været manipulerende både i forhold til din egen medvirken og i forhold til synet på droner.

  Vi beklager, at du opfatter det således, men synes dog, at din klage kalder på et par kommentarer

  I forhold til din egen medvirken vil jeg minde dig om, at du fik tilbuddet om at medvirke direkte. Netop fordi, vi ønskede, at du skulle kunne uddybe dine egne pointer og argumentere for dem. Dette tilbud valgte du at afslå med henvisning til, at du ikke ønskede at indgå i en diskussion, men blot ville have, at din holdning skulle fungere som et input. Det er altså ikke et valg fra vores side om at holde dig og dine synspunkter ude af programmet. Det valg tog du selv.

  Herefter skriver du, at vi ved kun at bruge et af dine svar fraskrev os muligheden for at dække spørgsmålet om droner nuanceret og alsidigt. Samtidig kalder du programmet for ”pro-drone”, ”pro-vold” og ”pro-USA/NATO”. Udover dig selv, brugte vi flere klip fra Ben Emmerson, der står bag den kommende FN-undersøgelse om brug af droner, som kalder det ”en meget alvorlig situation”, han beskriver, hvordan brugen af droner mangler international jurisdiktion, noget han kalder ”klart uacceptabelt”. Endelig beskriver han, hvor stort et problem, det er, at ikke bare USA, men op mod 50 andre lande har adgang til drone-teknologien ligesom ikke-stats-aktører må kunne forventes at bruge droner i fremtiden.

  Til at nuancere problematikken yderligere bringer vi klip med den amerikanske historiker Dan Carlin. Han påpeger i forlængelse af Ben Emmerson problematikken omkring manglen på internationale regulativer ved at sammenligne med situationen i 1945, da USA var det eneste land i verden, der havde atomvåben og dermed mere eller mindre selv formulerede reglerne på området. Hvis USA ikke formulerer nogle regler, men bomber hvem de vil, hvad gør vi så, når Iran får droner, spørger Dan Carlin.

  Du er selv med til at nævne det psykologiske perspektiv, om at droner er omkostningsfrie og et ”fejt” våben, der opfordrer til, at man går ud og dræber ”til højre og venstre”.

  Endelig er vores studiegæst Peter Viggo Jakobsen enig med dig i, at der er en risiko for, at fordi brugen af droner er menneskelig omkostningsfri vil man se en øget brug af droner. Han tillader sig dog selv at nuancere dette ved at sige, at man skal passe på ikke at overdrive dette synspunkt. Dette er et synspunkt, der naturligvis står for hans egen regning.

  Du er desuden utilfreds med, at vi har valgt at bruge dig i to minutter og Peter Viggo Jakobsen i ”ca. 40 minutter”. Det er korrekt, at vi gerne ville have brugt dig mere, men vi mener, at vi fik kernen af din kritik med i det svar, som vi valgte at bringe. Desuden ville vi nuancere kritikken – den kritik, som du efterlyser – ved at bruge andre kilder, som vi har skitseret overfor.

  Desuden er det enhver journalistisk redaktion beskåret at vurdere, hvilket stof, vi prioriterer og viderebringer og hvordan. Hvis vi skulle modtage dekret fra vores gæster om, hvor længe de skulle medvirke, ville vi jo netop fraskrive os retten til at vurdere, hvordan en problematik bliver belyst og i stedet lægge den hos kilder, som ofte – forståeligt – har den ene eller anden interesse. Vi vil igen understrege og henvise til, at det var din egen beslutning ikke at medvirke direkte, hvor du ellers ville have haft langt større mulighed for at nuancere og argumentere for dine synspunkter. Vi har efterfølgende gjort, hvad vi kunne for at bringe din kritik til torvs og få det belyst fra flere sider og vi mener selv, at vi er lykkedes med det på en etisk og journalistisk forsvarlig facon.

  Hvis du skulle ændre mening om din fremtidige deltagelse i programmer på Radio24syv, skal du være mere end velkommen.

  med venlig hilsen
  Globus-redaktionen v. Louise Windfeld-Høeberg og Kristoffer Meinert

 2. Kære Kristoffer Meinert

  Tak for sobert men naturligvis selvforsvarende svar på tale. Det er ikke altid man overhovedet får et svar på en klage så – jeg mener det.

  1) Ja, jeg fik tilbuddet men da hed det sig at de to andre – begge med militær baggrund – skulle sidde i et studie. Både I og jeg véd hvor svært det kan være at sidde på en telefon og ikke have øjenkontakt eller kunne markere at man vil sige noget. Desuden, da oplægget var med to fra det militære perspektiv – en fra Forsvarsakademiet og en fra Center for Militærstuder (eller hvad det nu hedder fandt jeg at det var bedre at undgå en eventuel polemisk dimension. Det havde I ingen problemer med.

  2) Emerson sidder med ansvar for en udredning, der er på vej, ikke færdig. Han KAN ikke gøre det jeg gjorde nemlig at sætte dronerne ind i krigens, militariseringens og interventionismen ramme. Han kan kun gøre det han gjorde: at sige at det hele er meget problematisk og alvorligt, sådan uden adresse. Som FN-embedsmand kan han heller ikke udtale sig kritisk om enkelte stater. Dan Carlin er amatør-historiker og TV vært – helt fint hvad han sagde men reference til atomvåben gav jo Jakobsen en kærkommen lejlighed til at fortælle lytterne at atomafskrækningen skam har fungeret fint siden 1945. (Gad vide om han eller USA/NATO så logisk støtter at Iran anskaffer atomvåben som afskrækkelse mod Israels 200-300 atomvåben – kunne man have spurgt?)

  Hvorfor i alverden er det for danske lyttere bedre at have disse to engelsktalende deltagere end en dansk forsker, der netop ikke har et bundet mandat? Og fortæl mig lige hvorfor du ikke nævner at Jakobsen får mulighed for at forholde sig til hvad jeg siger – men ikke omvendt. Han “nuancerer” mig (tak, det hr jeg brug for); selvom han delvis er enig siger han også at der ikke er noget nyt i dronerne: lande har altid forsøgt at reducere sin menneskelige omkostninger. Hverken I eller han indser at når de menneskelige omkostninger og risikoen er = 0 så foreligger der en helt ny situation.

  Hvad I siger om at kærnen i det jeg sagde er dækket med ét svar og ikke fem giver mig indtrykket af at I ikke har fattet hverken det alternative paradigme eller hvad der konstituerer at nogen siger noget nyt. Det var Jer og ikke mig der opstillede de fem problemstillinger (og mine fire der ikke kom med på de to minutter blev ikke dækket i programmet. Derfor holder argumentationen ikke en halv meter. Det er klokkeren anti-intellektualisme at påstå at mit svar på de 4 andre blev dækket af det første.

  Jeres henvisning til sidst om hvem der kunne have hvilke interesser vidner – undskyld mig – om en beklemmende ubevidsthed om hele Jeres egen opsætning af programmet.

  Jeg er den eneste danske forsker på disse områder, der arbejder ud fra det paradigme at krigen er et problem og i videst muligt omfang bør erstattes af begavet, resourcefuld konflikthåndtering og at krig kun – som sagt i FN-Erklæringen – skal være den sidste udvej når at andet er prøvet. Jeg ser altså ikke droner som droner alene men som del af et større apparat.Jeg udfordrer krigen – som andre har udfordret slaveriet og børnearbejde.

  Det kan jeg gøre fordi jeg også er den eneste forsker, der ikke er ansat noget sted, ikke har indkomst fra min forskning og den stiftelse jeg er chef for på 27 år ikke modtager støtte fra hverken regeringer eller erhversliv – to vigtige intressenter bag verdens vanvittige oprustning og krigssystem.

  I forstår tilsyneladende ikke at den der kommer fra Forsvarsakademiet er en embedsmand omend forskende sådan, der ikke kan bedrive fri forsknng eller meningsdannelse. Man kan ikke sidde på det af Forsvarsministeriet/regeringen financierede Forsvarsakademi og praktisere de ikkevolds- og konfliktløsningsteorier, jeg arbejder med. Da I arbejder med et militært våbens problemer burde I være ekstra forsigtige med at bruge eksperter, der tilhører det samme system som dronerne – det militærpolitiske og realpolitiske paradigme i hvilket krigen er et nødvendigt fænomen i magtpolitiken.

  Det kunne give Jeres program spænst og kreativitet eftersom jeg kommer fra en helt anden fri akademisk skole, der argumenterer for fred før sikkerhed, ikkevold før vold og for en omfordeling af de 1700 milliarder til oprustningen til mere til bistand (130 milliarder), et stærkere FN (25-30 milliarder) og fredsarbejde (0,5 milliarder) – altsammen iflg FNs egne tal fra sidste år.

  Jeg har ingen probelmer med at udføre en fundamental eller radikal kritik af krigens system – det var der ingen anden i Jeres program som kunne eller gjorde.

  Så den dag I har lyst til at lave et program om disse andre paradigmer end krigens og realpolitikens, vil tage mennesker ind der ikke repræsentere det militære (volden i sin yderste konsekvens) men er frie eksperter så deltager jeg gerne – men ikke i mere af denne slags programmer, der – det vedholder jeg – ikke ser grundvilkårene for alsidighed eller giver mig en fair behandling i forhold til hvad jeg blev fortalt forud for programmet.

  Og læg så mærke til at jeg ikke kræver at dette alternative paradigme skal have 40 minutter og Forvarets repræsentant 2 – for jeg er helt sikker på at dét ville I se som ensidigt og formentlig få hug fra højere sted hvis I gjorde. Hvor kan jeg sige det? Fordi kolleger på andre medier har fortalt mig helt åbent at et sådan “omvendt” program der udfordrede militæret, USA/NATO, og krigens filosofi ikke ville gå igennem programplanlægningens fase 1.

  Med håbet om at der måtte være bare en sætning eller to hér der kunne give anledning til eftertanke hos Jer, sender jeg

  Venlige hilsener

  Jan Øberg

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

“Vi elsker våben” – DR2′s program

Next Story

Frank ser rødt…om dansk våbenindustri

Latest from Mediekritik

%d bloggers like this: