Et særpræget program om verdens våben

Våben…våben…våben…

Våbentilhængere får hele programmet og først til sidst kommer 5 minutter med en, der er kritisk til verdens våbenvanvid. Den omvendte balance ville naturligvis være fuldstændigt utænkelig i DR (og stort set alle andre store medier).
Når du har set programmet så overvej hvordan du tror “almindelige mennesker” tolker dets mere eller mindre skjulte budskab.

http://www.dr.dk/tv/se/vi-elsker-vaben/vi-elsker-vaben

Dokumentar-programmet kan kun ses på denne lænke til 28. januar 2013

Interesting too?  Denmark to attack in Syria - too

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.