///

Framtidens Lund får inte bli en high-tech oas i en kulturell öken!

Publiceret i Skånska Dagbladet
26. juli 2012

Stickord som ESS, Max 4, Medicon Village, Gateway, Science Village – och Ideon, förstås – vittnar om att man i Lund har stora planer om att bli ett ledande europeisk high-tech vetenskapscenter.

Det är spännande och rikt på visioner – det kopplar universitet till näringsliv till internationellt avancerat naturvetenskaplig forskning och utveckling till turism till konferensliv till ökad integration över Öresund och övriga världen i en globaliseringens tidevarv.

I den helt nya stadsdelen Bruunshög skall, när allt stort har blivit verklighet kring 2050, upp till 50.000 nya Lundabor leva och arbeta.

Under april kunde man i Gamla Stationshuset se en utställning med idéer om allt detta i text och bild skapade av fyra arkitektfirmor. Mycket spännande i sig! Första spadtaget ska enligt planen tas vid årsskiftet 2014/2015.

Vi välkomnar givetvis visionen, stor och djärv som den är. Lund har levt tillräckligt länge på lagerbladen. Vår stad har unika kvalitéer och man befrämjar inte dess intressen genom att enbart vårda existerande sevärdheter – den museala filosofin. Lunds framtid består självfallet i att profilera sig på ett sätt som drar till sig människor från alla världsdelar och “all walks of life” och ger dem något unikt – framtidsverkstadens filosofi.

Men då ställer vi oss frågan: Ska Lund bara bli världsberömt som high tech “nördarnas” superdynamiska centrum? Vilken “image” – och därmed vilken ny verklighet – ska Lund bli?Den tid vi lever i just nu är i mångt och mycket oerhört spännande, men den är utomordentligt obalanserad. Nästan allt satsas på – och bedöms utifrån – marknaden, tillväxten i termer av teknologi, pengar, snabbhet, superkommunikation och – ytlighet. Det är inte någon särskilt värde-orienterad epok med tid för koncentration, intellektuell, kulturell eller andlig inspiration.

Detta speglas tyvärr i Lunda-visionen för Bruunshög. Den offentliga debatten och ovan nämnda utställning gör inga överväganden av typen: Vilket liv ska människorna kunna leva på Bruunshög när de inte arbetar? Vilka erbjudanden skall Lund ställa upp med för att man kan leva meningsfulla, berikande och kreativa liv? Vad vill Lund med kultur i vid mening – inte bara som ett utbud av utställningar, konserter eller parkunderhållning utan som civilisation, bildning, inspiration och mening i tillvaron?

Interesting too?  Vagn Lundbye, min biologilærer, er død

Det talas om forskningsinstitut, laboratorier, matställen, butiker, gym; det talas om miljö och hållbarhet i alla sammanhang – om ansvarstagande för framtida generationer och att det ska bli världens bästa forsknings- och innovationsmiljö. Nog så mycket marknadsföringsspråk. Men inte ett ord om kulturen!

Detta ligger möjligen i förlängningen av den bristande vision med vilken man å ena sidan hotar biblioteksfilialer med nedläggning och upplysningsförbunden med kapade bidrag medan man bygger ut superteknik och publikfriande Arenan. Men enkla ord som bibliotek och bio finns inte i planerna för 50.000 nya Lundabors nya stad.

Om detta vill vi i Lund ha en debatt och ha den nu, på planeringsstadiet. När först planerna är spikade är det för sent. Om inte så sker förutser vi att Lund kommer att bli en high-tech oas i en kulturell öken med tomhet, självmord, kriminalitet och människor som flyr sin stad på fritiden till mycket mer spännande Malmö, Berlin, Köpenhamn, London…

Den sortens människor som Lund vill dra till sig inom näringsliv och forskning ställer helt andra krav på upplevelser än dem Lund idag erbjuder – hur bra många av dem är – och får de det inte här så är loppet kört för staden därför att den typen av människor söker sig till andra, mer berikande miljöer med sina familjer.

Titta på historien. Överallt där företagsamhet har vuxit sig stark har kulturellt skapande hittat resurser och vuxet – Venedig, Amsterdam, London, USA sedan 1945. Idag är framrusande Kina den största aktören på den internationella konstmarknaden. Se skriften på väggen!

Lund bör kunna bli ett kulturellt växtcenter som t ex Bilbao, Basel och Berlin. Universitet runt om i världen driver konstmuseer och konsertverksamhet. Företag ger medel till alla möjliga kulturaktiviteter, bekostar stipendier för konstnärer för att de kan bo och skapa konst i forsknings- och produktionsmiljö – till gagn för medarbetare, besökande och den allmänna trivseln.

Varför inte? Forskning är per definition ett kreativt yrke – komma på ny kunskap, göra gamla saker på ett nytt sätt, realisera visioner och drömmar. Är det inte – på ett annat sätt – exakt det samma de som målar, skriver, spelar, sjunger, komponerar, fotograferar, klottrar, skapar happenings, festivaler och biennaler gör?

Interesting too?  What if worldwide migration was free...Hvis migration blev fri...

Om Lund inte ska bli en kulturell öken kring denna oas bör man avsätta minst 10-15% av alla och varje investering till kulturen. Inget hotellbygge, ingen foajé, inget lab, ingen mötesplats, inget butikscenter, etc. utan att konst och kultur i bred mening – gärna självaktiverande – också har tänkts in i budgeten. Medel finns om visionen finns och viljan finns. Kommunen, landsting, företag och olika institutioner bör samverka om Lund som en världsmetropol på kulturens område. Då kommer det att funka i balans.

Det tillhör det förflutna – och brist på civilisation – att tro på att konstnärer i bred mening är trevliga, idealistiska människor som gärna donerar sina livsverk gratis medan de själva ska leva på en sten och i bästa fall bli berömda och sälja till skyhöga priser efter sin död.

Vi tänker alltså inte på “fin”kultur och konsertbiljetter till 1200 kronor styck, fast det ska också finnas. Och man bör inte bara tänka i termer av lokal kreativitet. Lund ska kunna attrahera kulturellt skapande – och skapare – från Europa, Nord- och Sydamerika och särskilt framväxande Afrika, Kina och övriga Asien och – kanske för fredens skull – Mellanöstern. Satsa på kulturutbyte med t.ex. BRIC-länderna: Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Precis som med forskningen och företagen.

Debatt och nya idéer önskas kring detta – inte en debatt om vad som är fel i dagens Lund men om hur allt kan bli bättre. Och sedan ska det organiseras, planeras och budgeteras…

Kultur är mänskligt yttrande, traditioner och skapande som ligger i den icke-materiella, i det filosofiska, moraliska och mellan-mänskliga umgänget, det som får oss att se och höra och känna på sätt som materiella-ekonomiska produkter bara sällan gör. Kort sagt, det som i högsta grad gör livet värt att leva. I den meningen ska det vara värt att leva i framtidens Lund.

Henrik Celander, översättare och förläggare
Göran Hermerén, professor
Dan Jäger, Jäger & Jansson Galleri
Anders Jönsson, fotograf och Master Printer
Karl McFaul, varumärkesstrateg ESS, IT-entreprenör NEXT Community
Jan Öberg, fredsforskare och konstfotograf

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Lund Phoetry – ny fotobok om Lund

Next Story

Hvorfor Nobelprisen for fred til EU er en skandale

Latest from Bøger og kunst

%d bloggers like this: