Xinjiang och mycket mer: Lita inte på mainstream-medier under stark påverkan av USA

Xinjiang och mycket mer: Lita inte på mainstream-medier under stark påverkan av USA

“Vad du läser, ser och hör om internationell politik i de stora danska tidningarna, Radio- och TV-nyheterna är inriktat på att förklara USA:s /Västs utrikespolitik och att aldrig ställa frågor om berättelserna eller den förda politiken.” Milosevic genomförde ett folkmord i Kosovo på 1990-talet. Saddam hade kärnvapen 2003. Allt som har hänt i Syrien sedan [...]