Väst måste sluta att spela översittare mot Ryssland

År 1994 ingick jag i en faktasamlande grupp utsänd av TFF till Georgien, Sydossetien och Abchazien. Att 8 augustikriget skulle bryta ut kändes mycket möjligt att förutsäga, om än inte den exakta tidpunkten. Man kan lätt inse detta om man börjar med att se på den bredare, globala tidsramen, på konfliktformationen och inte bara kriget [...]