Ny pro-peace hjemmeside og blog

TFF, Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning, som jeg er leder og medstifter af fik den 25. januar en helt ny hjemmeside med en blog, hvilket markerer at vi har eksisteret i 25 år.

Det markerer også at vi fra nu af går i en mere pro-peace retning.
Det betyder at vi nok, som hidtil, skal publicere diagnoser (D) på verdens problemer og prognoser (P) om hvordan det vil gå hvis man gør sådan eller sådan – eller gør ingenting ved et problem. Men vi skal fra nu af lægge mere vægt på terapi (T) eller det man bdredt kunne kalde løsninger, konstruktive forslag til “frd med fredelige midler” og lægge vægt på de menneskelige dimensioner såsom forsoning og tilgivelse.

Kort sagt, lære lidt mere af det, der er grundlaget for lægegerningen; lægen skal jo ikke bare fortælle patienten hvad han eller hun fejler og hvordan det vil gå. Det er lægens pligt at tillige foreslå medicin, indgreb og andre behandlinger, så patienten kan helbredes.

Hér erkender vi at hele fredsforskningen har svigtet – omend TFF bestemt ikke har svigtet mest. Men altfor mange studerer krigen og volden, og selvom det er nødvendigt så er det ikke dét der leder til en forståelse for freden. For fred er jo så langt mere end fraværet af vold.

Men vi flytter nu balancen – også med henvisning til Gandhis konstruktive program: Du skal aldrig kritisere noget uden at også komme med forslag til hvad du ville gøre istedet.

Det er og forblir også fredsbevægelsernes store, u(for)løste udfordring: at ikke i første række være anti-volds- og antikrigs-nevægelser, der stort set kun siger “nej til”, “stop for”, “ud af” og så videre. Forresten er “Occupy” heller ikke et særligt godt ord for det de gør, nemlig søger befrielse fra repressive strukturer som Wall Street.

Interesting too?  "Fredsforsker" i Bent Jensens regi

Nok om det – kig in på TFF, se det nye minimalistiske design-koncept, billederne, der ikke viser krig, vold og elendighed og søg i både arkiverne (siden 1997) og den nye blog med nogle af verdens ledense forskere, aktivister og kolumnister.

Vi er stolte over det netværk vi har bygget op gennem de forgangne 25 år – og endnu bedre skal det blive. Og husk at det er superlet at påskønne vort arbejde under “Support”.

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Libyen-krigsdagbog fra november 2011 og fremefter

Next Story

“Danmark for Fred Med Fredelige Midler”

Latest from Fred

%d bloggers like this: