Fredens diskurs er forsvundet

Ord som forsvar, sikkerhed, trussel, krig for de(t) gode mod de(t) onde og intervention hører vi til lede hver dag. Men hvornår hørte du sidst nogen sige ordet ”fred” - i forskning, politik eller medier? Nej, om fred, forsoning, forhandling, tilgivelse, konfliktløsning og ikkevold taler det moderne menneske ikke. Det gjorde man før i tiden. [...]