Sveriges MIMAK behöver Putin för sina JAS-plan

Klartecken för nya JAS-plan. En bidragande orsak till beslutet uppges vara att rysk trupp gått in i Ukraina – enligt Svenska Dagbladet. Sveriges MIMAK behöver Putin för sina JAS-plan. Militär-Industriella-Media-Akademiska Kompleks – vad skulle Sveriges MIMAK ha gjort utan Putin? They just love him! Detta är ungefär den dummaste motivering för 70 nya JAS 39 E (E för Enström? Enfaldig?) man kan föreställa sig. Varför? 

Read More →