Ignoransens självberöm

Av Örjan Appelqvist 📌 Gästskribent 26:e mars 2020 Nedanstående artikel publicerades 22:a mars på Facebook. Då jag har känt författaren, som är ekonom-historiker, i

More