Hotet fra Iran: Okunnighet eller propaganda?

Såhär skrev Mats Skogkär på ledarplats i Sydsvenska Dagbladet: Hotet från Iran Senast uppdaterad: 26 februari 2008 23:55 Jerusalem-Malmö. Det råder knappast någon tvekan om vad man i Israel uppfattar som det största hotet mot det egna landets existens: regimen i Iran. Det gäller från mannen och kvinnan på gatan upp till landets högsta militära och politiska ledning. ”Iran är den största utmaningen vi står inför, på kort, medellång och lång sikt.” Det konstaterar Benny Dagan, biträdande chef vid det israeliska utrikesdepartementets avdelning för strategiska studier.

Read More →