Sveriges försvarsöverenskommelse

Mer pengar och fokus på nationellt försvar - skriver försvarsminister Peter Hultqvist (S) Eländigt och oklart skrivit - av typen "fredsfrämjande insatser för fred" - och minst lika suddigt och trångsynt om vad försvar, säkerhet och fred är år 2015. Hela paradigmet påminner om 1950-talet. Om Sverige behöver rusta upp så måste intellektuell upprustning ha…

%d bloggers like this: