Sveriges försvarsöverenskommelse

Mer pengar och fokus på nationellt försvar – skriver försvarsminister Peter Hultqvist (S)Eländigt och oklart skrivit – av typen “fredsfrämjande insatser för fred” –

More