Danmarks krigsdeltagelse i Syrien er landsskadelig

Udsendt til 1600+ modtagere i Danmark og Sverige inklusive 330 mediefolk i Danmark 18. april 2016 Og det er på tide at tage alvorlige ting alvorligt Efter alt at dømme beslutter et flertal i Folketinget sig tirsdag den 19. april for at sende Danmark i krig for 6. gang. Det vil blive endnu en forudsigelig fiasko. Beslutningen bør betegnes som landsskadelig for Danmark selv, idet en sådan indsats med fly og specialstyrker er i klar strid med folkerettens ånd og bogstav og øger risikoen for terror mod Danmark. Det er absurd at beslutte herom netop nu naar der for første gang er en våbenhvile og forhandlinger foregår i Geneve. Forsvarsministeren har udtalt at civile kan dræbes hvis den militære “nødvendighed” tilsiger det – men der findes ikke nogen nødvendighed i at Danmark overhovedet skal føre krig i Syrien – der forresten ikke har truet eller angrebet Danmark eller bedt om vores hjælp. Folkeretten som figenblad for kriminel aktivitet. Nej, Danmark skal kun bombe fordi USA har bedt os om det og fordi vi har cirka den samme udenrigspolitiske selvstændighed i forhold til Washington – His Master’s Voice – som Østtyskland havde til Moskva op til 1989. At være mere loyal med fremmed magt end med den dansk befolknings sikkerhedsbehov er ogsaa landsskadelig virksomhed. • For hver dræbt terrorist dernede vil der stille 5-10 nye, der er parate til at ofre deres liv. Men intet vestligt land er rede til at risikere kamptroppers liv for […]

Read More →

Gun in hand – less motivated to negotiate

Syrian Rebels in Aleppo Reject UN Peace Effort Perhaps understandable but tragic. When all this began in Syria some of us – a clear minority and without any media interest – suggested an arms embargo on all sides and involvement of the UN. But “Friends of Syria”, hot-headed politicians and media people knew that arming the opposition and never talk with Al-Assad was the only way. We he opposed it were considered ‘naive” and ‘unrealistic’. Today we see the results: Weapons embold people. Such people believe they can win – somebody else paying the price, but do they care? – and say no to each and every mediated solution. And, so, the killing, suffering, and displacement of innocent Syrian citizens – squeezed between the ruthless government and the ruthless rebels – will go on. When will the world norm change and arms traders be put on trial as the war criminals they are – civil as well as governmental arms traders who “weaponize” conflicts so they cannot possibly be solved?

Read More →