Om det nya svenska insatsförsvaret – och alternativen till det

Jan Öberg, fredsforskare vid TFF i Lund, Pål Jönsson, sakkunnig inom moderaternas riksdagskansli och Stefan Liljegren från Läkare Utan Gränser samt Tom Heyman debatterade på seminariet den 26 april 2008 om “Det nya svenska insatsförsvaret – en insats mot världsfattigdomen?” arrangerat av SKV och Fredskoalitionen Göteborg. Bandutskrift, Anna-Lisa Björneberg, redigering, Ingrid Ternert. Här är mitt inlägg. De övriga finns här.

Read More →