“Vittnesrapport från Aleppo, en annorlunda konfliktanalys och vägar till fred i Syrien”

Videoinspelning av Jan Öbergs föredrag i Stockholm februari 2017 Inspelningen är uppdelad i två delar: Del 1: Vittnesrapport från Aleppo60 min. Del 2: Debatt och vägar till fred i Syrien45 min. Bakgrund10-14:e december 2016 vistades Jan Öberg i Aleppo. Med sin unika erfarenhet från staden ifrågasätter han den gängse massmediarapporteringen, argumenterar för ett nytt sätt…

The little girl from Eastern Aleppo

New year's night, January 1, 2017 This girl had come out of Eastern Aleppo after four dark years of occupation by Western-backed terrorists - too many to name. People who for no reason had destroyed her home, her part of that beautiful city. Perhaps half of her life living in fear, perhaps having lost family members.…

Humans in liberated Aleppo

Have just published the second of a series of photo stories from Syria - "Humans in liberated Aleppo". Boy in Eastern Aleppo demonstrating to me, as a visitor there during the days of the liberation, that he sees this as a liberation, as a victory - I hope he will soon see a beautiful re-built…

%d bloggers like this: