“Vittnesrapport från Aleppo, en annorlunda konfliktanalys och vägar till fred i Syrien”

Videoinspelning av Jan Öbergs föredrag i Stockholm februari 2017 Inspelningen är uppdelad i två delar: Del 1: Vittnesrapport från Aleppo60 min. Del 2: Debatt och vägar till fred i Syrien45 min. Bakgrund10-14:e december 2016 vistades Jan Öberg i Aleppo. Med sin unika erfarenhet från staden ifrågasätter han den gängse massmediarapporteringen, argumenterar för ett nytt sätt…

Snak om Syrien på en måde der fremmer fred!

En "meta"-kommentar i Arbejderen til den dødfødte måde man diskuterer konflikter på, især Syrien. Diskursen kommer aldrig frem til at sige noget væsentligt om fred - og den gavner ingen i Syrien, mindst af alt de uskyldige, der lider frygteligt i disse år. Man kan faktisk snakke om tingene på en anden måde. Se hér! (Kommentar…

%d bloggers like this: