Kosovo: Hva det internasjonale «samfunn» aldri forstod

Jan Øberg*Lund, Sverige, 28. mai 2008 Det forstår knapt sin egen rolleMedia og politikere formidler et syn om at det internasjonale såkalte «samfunn» er en distansert fredsskaper i verdens konflikter, som nøytralt og upartisk kjemper for frihet, demokrati, fred og menneskerettigheter. Beklageligvis er dette internasjonale «samfunn» deltagere med fortidige, nåtidige eller fremtidige interesser. Ingen riddere [...]