Geisha-memoirer og geisha-jagt

Kort før min afrejse til fire måneders gæsteprofessorat i Kyoto gik jeg tilfældigvis forbi et kælderantikvariat i København. Oppe på gaden stod bogkasser og i en af dem fangede jeg ud af øjenkrogen to kraftigt malede røde læber - den slags tiltrækker jo altid opmærksomheden - og en hvid hage, hvorunder der stod "Memoirs of…

Ikke til at bære – Enkefru Plums Støttefond i graven

Det fremgår af en kronik i dagbladet Information af 28. januar 2010 at Enkefru Plums Støttefond efter alt at dømme bliver nedlagt af i hovedsagen tre grunde - en strid mellem sfærer i den familieejede koncern hvis overskud var fondens grundlag, insolvens og interne stridigheder mellem bestyrelsesmedlemmerne og direktør og livsvarig administrator, advokat Christian Harlang.…

DR’s “Orientering” om Irak

Naturligvis hører vi ting og sager forskelligt, modtager gennem de filtre som både kundskab og værdier vi har. Derfor er der sikkert en del, der hørte aftenens (5. juli) "Orientering" om Irak - i anledning af USAs såkaldte tilbagetrækning - på en anden måde end jeg. Min baggrund er nok så meget præget af 35…

Øberg FotoGrafik – Atelier og hjemmeside for fotokunst

Der har en tid været lidt stille hér. Det skyldes forberedelserne forud for at jeg den 2-3. maj åbnede et foto-atelier med udstillingslokale hér på Vegagatan 25. Det kan du se meget mere om her Det er en ny idé, en ny måde at producere, sælge og vise fotokunst på. Jeg tror der er nogle…

Ser DR verden uden for Danmark? Og svaret…

Lund, Sverige 18. januar 2009 Se Ulrik Haagerups svar under mit indlæg ÅBENT BREV TIL DR Kære DR-redaktører over et bredt spektrum Jeg er flittig bruger af dr.dk - hjemmesiden for public service-virksomheden DR. Jeg har som freds- og konfliktforsker i godt 30 år en særlig interesse i internationale spørgsmål. Det kan ikke udelukkes at…

1200 danske soldater dræbt i Afghanistan?

Den 19. december 2008 havde aviser og hjemmesider historien om de seneste tre dødsfald. Allerede den 20. om morgenen er de borte fra forsiderne. Ved søgning kan man dog læse at i alt 22 danske soldater indtil nu er blevet dræbt i Afghanistan. På Danmarks Radios hjemmeside står der: "Med de seneste tre dødsfald har…

Hemmelig FN-NATO samarbejdsaftale

For nogen tid siden offentliggjorde TFF's bestyrelse den hemmelige aftale som blev undertegnet af FN's og NATO's generalsekretærer den 23. september i år. Vi stillede i al fredsommelighed 9 korte spørgsmål om de mulige konsekvenser af denne aftale. Såvidt vi kan se har ingen nordiske medier med undtagelse af Arbejderen offentliggjort ét ord om aftalens…

Stoppa Sveriges smyganslutning till NATO !

Al Burke och jag har tagit initiativ till en ny debatt om förhållandet Sverige-NATO. Huvudsyftet är att föreslå en Medborgarkommission av intresserade och kunniga svenskar som ska utreda hur Sverige med tiden har kommit så nära NATO att många i dag argumenterar för att vi bör gå från förlovning till bröllop. Vad man än tycker…

Niels Meyer – visionær af den slags vi behøver 1000x flere af

FN-Dagen, 24. oktober 2008 For nogle dage siden havde min ven gennem vel snart 30 år, Niels Meyer, en kronik i Politiken, "Da danskerne vågnede op. Beretning om konsekvenserne af det danske folketingsvalg i 2010." Niels har igennem de mange år, han har været samfundsdebattør, bedre end de fleste forstået hvor vigtigt det er at…

Hjælp Søren Gade med et reality check!

Den 4. oktober, udtalte forsvarsminister Søren Gade profetisk - Det er altid op til Folketinget at bestemme, om Danmark skal være der, men står det til mig, er vi også i Afghanistan om 10 år og stadig med et stort antal, siger Søren Gade til Morgenavisen Jyllands-Posten. TV-Avisen læste udtalelsen op uden én kommentar. Jeg…

Fredspriset till Ahtisaari ännu en skandal

Martti Ahtisaari uppfyller inte något av kriterierna för att få fredspriset, inte ens med en generös tolkning av formuleringarna i Alfred Nobels testamente från 1895; att bidra till broderskap i världen, reducera arméer och ordna fredskonferenser. Ahtisaari har vid upprepade tillfällen tjänstgjort som en ”fredsfixare” för makteliter i väst. 1999 var han den utsände som…

Gandhi 139 år: Ikkevold det mest livskraftige og…

...det mest ignorerede princip Den 2. oktober 2008 er Gandhis 139 års fødselsdag. Ikkevold – eller fred med fredelige midler – er det mest livskraftige alternative princip til løsning af de problemer, vor verden står overfor. Det er også det mest ignorerede – i medier, politik, økonomi og den offentlige debat. Gandhi sagde at ”ikkevold…

CEPOS & CEVEA: Ideforladt – og national – idedebat

Deadline havde i sidste uge en debat mellem to tænketanke-chefer, nemlig Martin Ågerup fra CEPOS og Jens Jonathan Steen fra CEVEA. De skulle diskutere den aktuelle finanskrise. Tidstypisk nok blev det en idéforladt debat inde i kapitalismens boks. Hovedsynspunktet fra den liberal-konservative CEPOS er at krisen bare viser at staten ikke skal regulere og at…

Väst måste sluta att spela översittare mot Ryssland

År 1994 ingick jag i en faktasamlande grupp utsänd av TFF till Georgien, Sydossetien och Abchazien. Att 8 augustikriget skulle bryta ut kändes mycket möjligt att förutsäga, om än inte den exakta tidpunkten. Man kan lätt inse detta om man börjar med att se på den bredare, globala tidsramen, på konfliktformationen och inte bara kriget…

Till Sydsvenskan om “hotet” från öst

Hej Olle Lönnaeus, Jag anser inte att det finns något hot från öst. (SDS 31:a augusti 2008 - "Hotet från öst kan ge försvaret ökade resurser"). Västlig politik skapar systematiskt sina egna fiender, och har gjort det sedan Murens fall. Hotet från öst jämförs aldrig med den västliga militära styrka och ekspansionspolitik.* Anser du och…

USA’s flyvevåben – kløjs med kærnevåben…

Det kan man se hér på CNN International. Men man skal ikke regne med at USA- og NATO-loyale medier i Danmark skriver om den slags småting: At vi af og til er tæt på situationer, der kunne udløse atomkrig. Af artiklen fremgår det bl.a. at mennesker, der er centralt placerede i atomvåbnenes kontrol-centre, falder i…

Krig i Georgien: Det måtte jo bare ske

I 1994 deltog jeg i en TFF fact-finding mission til Georgien, Sydossetien og Abkhasien. At 8. august-krigen i år skulle finde sted var forudsigeligt, om end ikke lige præcis hvornår den ville komme. Min tid i denne korte artikel er 20 år, mit rum er globalt og mit tema er konflikterne, ikke krigen som sådan.…

DR’s “Horisont” i Georgien

I aften handlede "Horisont" efter TV-Avisen om konflikten og krigen omkring Georgien. Den involverer jo i det mindste Georgien selv, Abkhasien, Syd-Ossetien, Rusland, EU, USA og på mange måder landene omkring Georgien. Og en handler om mi.itærstrategi, olie og fremtidens magtstruktur i området - og om forholdet mellem USA/Vest og Rusland. Alligevel vælger DR udelukkende…

Karadzic redan dömd – i medierna

"Bevakningen av kriget i det forna Jugoslavien är en katastrof” Jeg har formastet mig til at skrive en debat-artikel i Aftonbladet om mediernes dækning af Karadzic-sagen. Den kan du læse hér.

%d bloggers like this: