Skip to content

Libyen-krigsdagbog, juni 2011

Kommentarer om hvad der sker og burde være sket – nu på fjerde måned. De nyeste bidrag findes længst nede. 8. juni 2011 MEDIERS ISCENESÆTTELSE AF KRIGEN I LIBYEN Jeg lytter i dag til P1 Morgen på Sveriges Radio. Indslaget om Libyen begynder med et interview med Peter Hultqvist, Socialdemokraterne, der slingrer sig ud og ind angående partiets ændrede holdning til hvor længe Sverige skal være i Libyen. Man havde jo sagt – også den nye partiformand Håkan Juholt – at

Read More →

Genmäle om Richard Swartz’s “bokslut” över Balkan-krigen

Kulturskribent Sören Sommelius och jag skrev genmälet nedan omedelbart efter att Swartz’ hade publicerats. Dagen Nyheter tog dock inte in texten. Da danske Information også trykte Swartz’ temmeligt forenklede “status” synes jeg at den i det mindste skal stå hér. Lund, 24:e juli 2011 Richard Swartz gjorde ett slags Bokslut på Balkan (DN 23/7), sedan den siste serbiske krigsförbrytaren gripits. Swartz hör till de svenska journalister som livslångt engagerat sig i konflikter och krig på Balkan. Han är en begåvad och inkännande journalist. Men i sin analys, sitt bokslut över de jugoslaviska krigen, hamnar han fel.

Read More →

Libyen-krigsdagbog, maj 2011

Kommentarer om hvad der sker og burde være sket – på tredje måned. De nyeste bidrag findes længst nede. 1. maj 2011 ENDNU ET FORSØG PÅ AT MYRDE KHADDAFI NATO’s helt specielle svar på gårsdagens libyske forhandlingsudspil. Den yngste søn og 3 små børn blev dræbt i en bygning hvor også Khaddafi og hans kone synes at have været til stede. Hvor er protesterne i den vestlige verden mod denne primitivitet under den ikke-dømte krigforbryder Anders Fogh Rasmussens NATO-ledelse? NATOs politik er

Read More →

Libyen – en krigsdagbog, april 2011

Du skal scrolle nedad hér for at se det seneste indlæg 6. april 2011 POLITIKEN’s MILITARISME – HØRUP ROTERER…. Den får ikke for lidt i dag øverst på Politikens internet-forside: Flyvevåbnet er lykkeligt (for at bidrage til død og ødelæggelse)! Hør brølet fra et F-16, kom med til basen på Sicilien! Hér bomber vi så lykkeligt! Skidegodt, Egon, vi vil jo så gerne vil have nye fly! Kære Politiken – hvad har det forsømte Flyvevåben betalt

Read More →

Libyen – en krigsdagbog, marts 2011

Løbende kommentarer til hvad der sker og hvad der i stedet burde været sket. Du skal altså scrolle ned for at se de nyeste indlæg… 9. marts 2011 LIBYEN: FATAL DISKUSSIONS-FATTIGDOM Jeg er bange for dette: Med undtagelse af Chavez’s forsøg er der ingen diskussion af civil intervention, mægling, fact-finding, høringer, FN-aktivitet, eller et EU-initiativ for at afværge storkrig. Der er kun ét forslag til diskussion:

Read More →

Våbenhandel og diktatorer

Hér en lille hurtig kommentar til Arbejderen – vel den eneste danske avis, der seriøst interesserer sig for op- og nedrustning og militarismen som politik, lidt som den fremragende “Klassekampen” i Norge. Ingen anden avis har samme fokus på det globale våbenvanvids konsekvenser for økonomi, politik og etik. Kommentaren knytter sig til det internationale fredsforskningsinstitut, SIPRI’s anayse af den stadig voksende global våbenhandel og virksomhederne der producerer og sælger disse våben. Lille indskud: Vidste du f.eks. at Sverige er den næststørste våbeneksportør i verden hvis man regner per indbygger? Nej vel – de fleste svenkere véd det heller ikke. Måske fordi vi ikke har en fri(tænkende) presse? “Også på dette område er USA og ledende NATO/EU-lande det store problem for verden. Det er utroligt – men sandt – at SIPRIs frygtelige fakta ikke vækker nogen større opmærksomhed i de gængse medier. Og at ingen “connect the dots” – dvs. ser sammenhængene mellem våbenhandelen og f.eks. den globale økonomiske krise eller det, der sker i Mellemøsten lige nu. Disse diktatorer – Saddam ikke at forglemme – er alle hovedsageligt produkter af det mentale og politiske storhedsvanvid, som store mængder af våben giver. Det er med NATO og EU-landes teknologi at demokrati- og frihedselskende borgere i disse lande mejes ned i disse timer. Det er takket vær disse importerede våben at de har kunnet holde sig ved magten – ja og fordi de selvsamme lande holder hånden over sine totalt misforståede “stratgeiske […]

Read More →

Forskning, fred og fotografi – Et nyt år med gamle og nye opgaver

Der blir nok at tage fat på! Videreudvikling af eksisterende ting – og nyudviklinger. 175 er et tal, der vil følge min kone, Christina, og mig i år: 65 som hun fyldte i november 2010 60 som jeg fyldte den 13. januar i år 25 som TFF fyldte den 1. januar i år 25 år som vi har været gift. TFF skal starte en ny aktivitet med henblik på de næste 25 år – Imagine A Better World, der skal være en åben platform på Internet, multi-dimensional og interaktiv. På sigt skal den produceres og udvikles af brugerne selv. Den skal gøre op med idéen om at fred handler om at være imod noget og i stedet sige: Hvor foregår der en masse positive ting og hvordan arbejder vi for noget positiv, en vision om freden s muligheder i en bedre verden? En læge kan jo heller ikke bare konstatere sygdommen og dens årsager eller meddele patienten at det nok snart er slut. Nej, der skal også stilles forslag til helbredelse, forebyggelse og et godt liv på længere sigt. Det blir en kæmpeopgave i årene fremover, men den vil være fuld af positiv energi, og den skal illustrere hvordan freden skabes hver dag og hvor – i forskning, i aktivisme, i kultur – kunst, musik, litteratur, og anden kreativt skabende virksomhed. Vi gider ikke længere de golde analyser og orker ikke mere at kun få negative nyheder om verden. Det […]

Read More →

Kosovo idag og Politiken dengang & idag

Den glimrende EU-site EUObserver afslører i dag at Europarådets undersøgelse viser at Kosovos premierminister Hacim Thaci er – og længe har været – en “organ-høstende maffia boss. Det er en ret saftig historie, må man sige! Det nye land i Europa – den anden albanske stat – som USA og EU så energisk støttede imod de folkemyrdende serbere har i årtier været en kriminalitetens sorte hul. Vi var nogle stykker som i 1990-erne opholdt os ret så meget i netop Kosovo og havde fået færden af dét – og af at alt ikke var sort og hvidt dér heller.

Read More →

Politiken-interview om Nordkorea og dækningen i almindelighed

Her en lille hilsen til journalist Kathrine Carlson på Politiken Lund, Sverige 2.12.2010 Kære Kathrine Carlsen Anders Kristensens synspunkter vedrørende demokratiet i Nordkorea er naturligvis hen i vejret, men han har en pointe omkring den konfucianske filosofi. For det andet er det godt at andre stemmer blir hørt – i det perspektiv er det fint at du har lavet interviewet. Men kunne du og Politiken ikke behandle Korea-konflikten på en mere professionel journalistisk måde end dette? Det er lidt beklemmende at mærke at dine spørgsmål kun bygger på de antagelser, der findes i den vestlige mainstream presse. Der er tonsvis af kontekst, fakta og historie, der systematisk lukkes ude, tendentiøse overskrifter, interview med folk, der i den grad repræsenterer det officielle vestlige perspektiv. Et enkelt spørgsmål ville være: Hvorfor gentagne, provokative amerikansk-sydkoreanske militærøvelser i farvande, der indiskutabelt er konfliktfyldte? I hvis interesse?

Read More →

Politiken gør det helt rigtigt i Muhammed-sagen

Politikens erklæring angående publiceringen af Muhammed-tegningerne er aldeles korrekt. Om noget kommer den for sent. Dén historie handlede aldrig om ytringsfrihed men om kultiverethed. Der er mange ting i livet vi kan – og har lov til – men som vi undlader at gøre fordi vi er civiliserede, følger visse normer for god adfærd. Det er lige til Fogh og de andre ufejlbarlige at dette handlede om ytringsfrihed.

Read More →

Geisha-memoirer og geisha-jagt

Kort før min afrejse til fire måneders gæsteprofessorat i Kyoto gik jeg tilfældigvis forbi et kælderantikvariat i København. Oppe på gaden stod bogkasser og i en af dem fangede jeg ud af øjenkrogen to kraftigt malede røde læber – den slags tiltrækker jo altid opmærksomheden – og en hvid hage, hvorunder der stod “Memoirs of a Geisha”. Det må jo […]

Read More →

Ikke til at bære – Enkefru Plums Støttefond i graven

Det fremgår af en kronik i dagbladet Information af 28. januar 2010 at Enkefru Plums Støttefond efter alt at dømme bliver nedlagt af i hovedsagen tre grunde – en strid mellem sfærer i den familieejede koncern hvis overskud var fondens grundlag, insolvens og interne stridigheder mellem bestyrelsesmedlemmerne og direktør og livsvarig administrator, advokat Christian Harlang. Det er – som forfatterne og bestyrelsesmedlemmerne Ole Donbæk Jensen, Birgitte Rahbek, Drude Dahlerup og Trine Pertou Mach siger som afslutning – “næsten ikke til at bære.” Jeg kendte Lise og Niels Munk Plum i næsten 20 år,

Read More →

DR’s “Orientering” om Irak

Naturligvis hører vi ting og sager forskelligt, modtager gennem de filtre som både kundskab og værdier vi har. Derfor er der sikkert en del, der hørte aftenens (5. juli) “Orientering” om Irak – i anledning af USAs såkaldte tilbagetrækning – på en anden måde end jeg. Min baggrund er nok så meget præget af 35 års erfaring af fredsforskning, mine besøg i Irak forud for krigen sammenfattet i min bog “Forudsigelig Fiasko. Om Irak-konflikten og Danmark som besættelsesmagt” (Tiderne Skifter 2004).

Read More →

Øberg FotoGrafik – Atelier og hjemmeside for fotokunst

Der har en tid været lidt stille hér. Det skyldes forberedelserne forud for at jeg den 2-3. maj åbnede et foto-atelier med udstillingslokale hér på Vegagatan 25. Det kan du se meget mere om her Det er en ny idé, en ny måde at producere, sælge og vise fotokunst på. Jeg tror der er nogle interessante forbindelser mellem foto (kunst i almindelighed) og fred. Mens der er mere end nok af voldspornografiske billeder (og film, videospil etc) så er der ikke for mange billeder af fred eller billeder, der giver en følelse af fred. Og her er billeder fra rundt om i verden – og mange andre temaer, der hele tiden vil blive suppleret. Nå kig selv ind. Projektet er kommersielt og jeg vil gerne sælge – også af de grunde, der står på foto-hjemmesiden. Priserne begynder ved 125 svenske kroner for unikke, signerede billeder. Husk det når du måske står og mangler en helt speciel gave.

Read More →

Ser DR verden uden for Danmark? Og svaret…

Lund, Sverige 18. januar 2009 Se Ulrik Haagerups svar under mit indlæg ÅBENT BREV TIL DR Kære DR-redaktører over et bredt spektrum Jeg er flittig bruger af dr.dk – hjemmesiden for public service-virksomheden DR. Jeg har som freds- og konfliktforsker i godt 30 år en særlig interesse i internationale spørgsmål. Det kan ikke udelukkes at det følgende i nogen grad er farvet af min profession og orientering, men det er dog et generelt argument, jeg gerne vil fremføre til Jer. Som ganske vist uvidenskabeligt underlag for nedenstående har jeg lavet screen shots af dr.dk i løbet af én dag, den 8. januar 2009 (klokken 01.45, 11.30, 18.30 og sidst 23.00). Een dag siger ikke alt, men jeg besøger siden dagligt og har lavet denne test, fordi jeg længe har haft en fornemmelse af at den store verden ganske enkelt ikke findes på hjemmesiden. Det betyder ikke at den ikke gør det hist og pist i de konkrete radio- og tv-programmer; men dette at den samlede programflade slet ikke spejles i hjemmesiden gør ikke det problem, jeg fokuserer på, mindre. Den samlede hjemmeside fremstår som lokal og national, ikke som regional (europæisk) og overhovedet ikke global eller udenrigs-orienteret. Hjemmesiden bærer desuden præg af at sport, underholdning og petit vinder desuden frem på bekostning af hvad der i bred forstand kunne kaldes mere seriøse indslag. Vi lever i en tid af globalisering. Det må være en helt rimelig påstand at man ikke […]

Read More →

Hemmelig FN-NATO samarbejdsaftale

For nogen tid siden offentliggjorde TFF’s bestyrelse den hemmelige aftale som blev undertegnet af FN’s og NATO’s generalsekretærer den 23. september i år. Vi stillede i al fredsommelighed 9 korte spørgsmål om de mulige konsekvenser af denne aftale. Såvidt vi kan se har ingen nordiske medier med undtagelse af Arbejderen offentliggjort ét ord om aftalens eksistens eller refereret de rimeligt vigtige pespektiver, vi rejste. Det er snarere reglen end undtagelsen at den frie presse giver den slags ting spiller langt mindre ropmærksomhed end f.eks. Madonnas skilsmisseaftale eller IT Factory. Verdens fremtid er ikke halvt så vigtig som “kändiser” og den enkeltes pengepung. Vi bliver ved – på trods af den manglende evne til prioriteringer i vor omverden. Her er den danske tekst til det oprindelige engelske Statement:

Read More →

Stoppa Sveriges smyganslutning till NATO !

Al Burke och jag har tagit initiativ till en ny debatt om förhållandet Sverige-NATO. Huvudsyftet är att föreslå en Medborgarkommission av intresserade och kunniga svenskar som ska utreda hur Sverige med tiden har kommit så nära NATO att många i dag argumenterar för att vi bör gå från förlovning till bröllop. Vad man än tycker om NATO så är det viktigt att säkerhetspolitiken skapas genom bred debatt, öppenhet och blir ett bidrag till demokratin i stället för att riskera underminera den. Vi bad en rad svenska personligheter läsa vårt manus och skriva under ifall de tyckte det var bra. Uppropet/artikeln publicerades i Svenska Dagbladet den 1. december 2008 under “Brännpunkt” Vad vi vill med det hela kan Du läsa på den hemsida vi har skapat “Stoppa smyganslutningen till NATO!” Det finns massor av möjligheter att påverka utvecklingen! Läs! – Ta kontakt! – Skapa opinion! Kom med på utskickslistan!

Read More →

Niels Meyer – visionær af den slags vi behøver 1000x flere af

FN-Dagen, 24. oktober 2008 For nogle dage siden havde min ven gennem vel snart 30 år, Niels Meyer, en kronik i Politiken, “Da danskerne vågnede op. Beretning om konsekvenserne af det danske folketingsvalg i 2010.” Niels har igennem de mange år, han har været samfundsdebattør, bedre end de fleste forstået hvor vigtigt det er at skabe positive fremtidsbilleder for at give mennesker lyst til at være med på forandringer – de store forandringer, der skal til hvis vi overhovedet skal overleve.

Read More →