Skip to content

Sverige går före med att upphäva asylrätten

Just så. Sverige gör sig till huvudansvarig för en domino-effekt genom EU. Enligt Aftonbladet är även FN djupt bekymrad. Detta kan i praktiken bli början till slutet på asylrätten. Slutet på respekten för folkrättens grundkrav och för mänskliga rättigheter. Slut på den humanism som i årtionden har präglat Sverige och Norden som rika välfärdssamhällen. Ja, vi är rika – rika nog att ställa upp, inte minst när offren för Danmarks och Norges krig och den svenska vapenexporten flyr från helvetet. Lösningerna? 1. Omorganisera Migrationsverket, Migrationsdomstolen mm som är en skandal – men får lov att fortsätta vara en skandal därför att rättsröta (jag har sett ett konkret fall och det räcker) mm bara drabbar icke-svenskar. Hade det varit ett statligt verk som på samma sätt drabbade svenska folket hade man gjort något radikalt åt det för länge sedan. 2. Arbeta för gemensamma EU-lösningar i stället för att låta Svarta Per gå vidare med hjälp av nationalistiskt panikbeslut. De som inte kan ta sig in i Sverige kommer att försöka att ta sig in i annat land. Smärtan, faran, människosmugglingen kommer att öka. Och utan en gemensam politik kommer Schengen och Dublin att falla ihop – och vad finns då kvar av EU?

Read More →

Nej Løkke Rasmussen

Nej, Løkke Rasmussen! Flygtninge”krisen” udfordrer Danmark fordi begreber som solidaritet, humanisme, internationalisme, fred, forsoning er blevet fremmedord i dansk politik (og en stor del af befolkningen). Og hvad siger det om dit ministerium og regering at du ikke spørger: Hvorfor kommer de? Alle dine ord, som de citeres hér på DR, er varsler om at du vil bidrage til at gøre 2016 endnu værre end 2015. Nu venter vi så på at Du statsmandsmæssigt meddeler at Danmark skal i krig for 6.e gang på 16 år, i Syrien, og at vi har råd til nye kampfly. Eller gælder den pengeknaphed, du taler om, kun flygtningene?

Read More →

Kunne Danmark også gøre noget godt for verden?

Danmarks stadigt mere triste retning i verdens øjne: • Muhammetegningerne og afvisningen af diplomatisk samtale • Bombninger, krig, besættelse – fra Jugoslavien i 1999 til Irak 2 x, Libyen • Beredvilligheden at bombe Syrien • Medansvar for ISIS gennem besættelsen af Irak • Generel fremmedfjendtlighed – to say the least • Håndtering af terrorangreb, der ikke var det – i […]

Read More →