Skip to content

Frågor till Morgan Johansson

Till Morgan Johansson (S) med anledning av dina kommentarer i Dagens Nyheter 28:e januari 2016: Har du och regeringen gått helt i panik, slutat tänka och försöka bedöma vad som kommer att hända framöver?? “Vi måste även få länder att ta emot sina medborgare”, säger migrationsminiser Morgan Johansson. Vilken värld levar han i? Irak, Syrien eller Afghanistan som de flytt från? Hur ska regeringen tillsäkra att de efter ankomsten till hemlandet inte kommer att utsättas för just de övergrepp eller krig som de flytt infrån? Det här förslaget kommer att få mängder av avvisade asylsökande att gå under jorden i Sverige – alltså bara öka det problem man försöker lösa. Hur ska regeringen begränsa kriminaliteten här om den vill komma åt dem som ger avvisade möjlighet att överleva? Även om det är svart och fel kan det vara den enda överlevnadsmöjlighet medan man är under jorden i Sverige. Blir det nästa att det är kriminellt att vara gömmare, Morgan Johansson? Vill du och inrikesminister Ygeman kanske så småningom kriminalisera humanitet? Och vad ska hända med dem som efter 18 månader under jorden enligt Dublinkonventionen har rätt att söka asyl igen i Sverige och få ansökan behandlat? Ska du och inrikesminister Ygeman deportera dem också och bryta ned konventionen helt? Slutligen – du talar här om att “vi måste upprätthålla rättsprincipen” – ska du säga som sitter i en socialdemokratisk regering, som med nya gränskontrollen i praktiken har avskaffat den internationellt stadgade rätt till att söka […]

Read More →

North Korea’s bomb test hysteria

Here media hysteria goes again. This is BBC. It is very difficult to know what has happened. The media and many governments around the world immediately condemn this test. The EU says it is against UN Security Council resolutions – a council consisting exclusively of much stronger, nuclear powers. Before we get carried away, it should be pointed out that North […]

Read More →