Skip to content

Anders Fogh Rasmussen gør store intellektuelle fremskridt

Se engang på denne korte video hvor NATOs Generalsekretær taler om Ruslands reaktion på den af vesten stærkt påvirkede udvikling i Ukraine. Man vil huske Anders Fogh Rasmussen som den danske statsminister under hvis ledelse Danmark blev besættelsesmagt i Irak fra 2003 og fire år frem. Derefter blev han belønnet med posten som NATOs Generalsekretær – en rolle i hvilken har er medansvarlig for at have smadret betydelige dele af Libyen og gået langt ud over det mandat, FNs Sikkerhedsråd var blevet enige om – hvilket ledte til at Kina og de fæle russere sagde nej til flere mandater af den slags vedrørende Syrien. Nu har han tilsyneladende lært af disse sørgelige handlinger. I denne “dørtærskel”-udtalelse – hvor han som rigtige magthavere ikke svarer på spørgsmål – ser man hvorledes han har læst FN-Erklæringen og mener at angreb på andre stater er noget skidt. Han betoner menneskers ret til selv at bestemme sin fremtid uden indblanding af andre magter og tilsyneslande afskyr han nu brugen af militære midler. Jeg synes det er godt gået, faktisk imponerende. Der skal altid være plads til respekt for mennesker, der lærer af sine fejltagelser i tale og – forhåbentlig – også i handling.

Read More →

De fæle russere spiller med musklerne…

Man behøver ikke at elske Rusland men kunne danske eksperter og medier bare en gang imellem anvende lidt indlevelse? Den 26. februar bragte dagbladet Politiken en forsideartikel med to eksperter, der udtaler sig om den russiske militærøvelse. Overskriften: “Eksperter: Putins militærøvelse skal skræmme EU. Rusland advarer politikere i baade EU og Ukraine med militærøvelse.” Ruslands militære udgifter udgør cirka 13% af USAs, 33% af EU’s og  9% af NATOs,  ifølge SIPRI, Stockholms Internationale Fredsforskningsinstitut. Saa medmindre eksperter anser at ledelsen  i Moskva er vanvittige er den trussel nok til at overskue. Dog kaldes øvelsen “foruroligende” og “overraskende”: “Russerne gør det klart, at de ikke vil acceptere EUs tilnærmelser til Ukraine. Hidtil har vi alle troet, at det, som Rusland ikke vil finde sig i, er når NATO får nye medlemmer i Ruslands nærområde. Det handlede Ruslands krig i Georgien i 2008 om. Denne optrapning fra russisk side er i virkeligheden det mest foruroligende i hele forløbet”, siger Mette Skak.

Read More →

Koldkrigsforskning – en banaliserende tilgang

Ulve, får og vogtere. Den kolde krig i Danmark 1945-1991 – Bent Jensen manipulerer og citerer lemfældigt i opgør med de røde – Politiken Således bringer Politikens ansvarshavende chefredaktør Bo Lidegaard nyheden om professor Bent Jensens tobindsværk på forsiden af netudgaven den 25. februar 2014. Det for mig fundamentale i hele denne historie er hverken Bent Jensen, DIIS, Dragsdahl eller Foghs “kulturkamp”. Heller ikke at der blev oprettet et center, der med regeringens øjne ville være politisk korrekt – jeg mener, hvor mange forskere får 10 millioner for at bekræfte et bestemt dogme? Hele projektet strider mod forskningens idé og – som Fogh gjorde også i andre sammenhænge – efterlignede Sovjets politiske kultur (hvad Bent Jensen naturligvis ikke ser). Nej, det fundamentale er den intellektuelle bundskraber, der ligger i at studere den Kolde Krig som om den kun havde én part, nemlig Sovjetunionen. Een trussel, nemlig Sovjet, etc.

Read More →

‘Deadline’ hepper på krig

Åbent brev og klage vedrørende Nynne Bjerre Christensens såkaldte interview med udenrigsminister Holger K. Nielsen i Deadline den 24. januar 2014 om mødet i Geneve om Syrien. Det kører fra 17 minutter inde i programmet til afslutningen ved 32:53. Inden indslaget med udenrigsministeren er der et interview med Steffen Gram og i introen til det siger Nynne Bjerre Christensen (NBC i det følgende) at Geneve II bygger på Geneve I, der indeholder en overgangsordning uden den nuværende præsident al-Assad. Det er faktuelt forkert. Geneve I-dokumentet af 30. juni 2012 indeholder ganske andre ting, nemlig formuleringer om at man respekterer Syrien som suveræn stat (alene af den grund kan man ikke udefra afgøre hvem, der skal være landet højeste leder); at der rigtignok skal skabes en overgangsordning men at denne skal imødekomme det syriske folks legitime aspirationer, samt at der kan indgå medlemmer fra den siddende regering i denne overgangsordning.

Read More →

Ond, ondere…dummest

Reality-serien “Ond, Ondere, Ondest” – Tåbe-tv om ondskab Endnu en gang opkog på den gamle pølsepind om mennesket er født ondt. Som om der ikke kunne være onde situationer, onde strukturer – forhold mellem mennesker, der leder til onde handlinger. Det har forskningen set på i sådan cirka 50 år – men den er ikke nået frem til medierne. Når programmet så også benytter en psykolog, der er specialiseret på aber og har udtalt sig – alvorligt – om forholdet mellem penisstørrelse og magt – ja, så er der da gudskelov så meget andet man kan bruge tiden til. F.eks. kunne jeg bruge den til hævde at at der er en årsagssammenhæng mellem journalisterhvervet og lav pande… Jeg er helt enig med psykologen Rolf Kuschel, der har udtalt sig i Politiken, i at det er uvidenskabeligt, useriøst. Jeg ser det også som udtryk for “tidsånden” i medierne: at intet må behandles seriøst, det skal gøres til underholdning fordi man antager at seerne er dumme. Voldens og krigens mekanismer er altfor alvorlige evner til at de skal  gøres til underholdning. Må jeg foreslå at man skriver til DR3’s Facebook-side, DR, blogger, deler protesten mod dette så vi kan få en debat om selve principperne bag dette program og ikke om hvem der nu måtte spille rollen bedre end andre og hvordan det nu går i det næste afsnit…

Read More →

Folkets Nobelpris

Det er jo bare helt vidunderligt: At få den nyinstiftede Folkets Nobelpris af Nordens bedste fredsbevægelse – Fredsrörelsen på Orust! På den ene side er den en belønning for det arbejde TFF og jeg selv har gjort – i nært samarbejde med Fredrik Heffermehl, den norske jurist og fredsforfægter, der har udgivet Nobels Vilje –  siden 2007 for at skabe international debat om de højst mærkelige beslutninger, den norske Nobelkommitte har foretaget de sidste år, nemlig at give prisen til mennesker der ofte ikke bare ikke har gjort noget for freden men – helt i strid med Alfred Nobels testamente – er krigs- og ikke fredsforfægtere, som han kaldte dem i sit testamente. Alt dette blev diskuteret på det seminar man kan læse om på den første lænke ovenfor. På den anden side er det naturligvis en påskønnelse for det arbejde som Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning, TFF, har udført siden januar 1986. For prisen gik ikke, som det har stået hér og dér, til mig men til stiftelsen og dets stiftere, som altså er min kone Christina Spännar og jeg selv. Med prisen fulgte et tankevækkende digt af Ola Friholt (der også er poet og maler) og et smukt dokument, men desuden en gedigen (vel 15-18 kilo) sort granitsten med de smukke ord på og et billede ingraveret af Gandhi og “Fred är vägen” (som man også kan se på det første link). Med prisen følger derimod […]

Read More →

Deadline om Syrien

Brev til DR Deadline’s redaktion 29. december 2013 Ingen nævnte Vestens tåbelige konflikthåndtering og våbeneksport eller Kofi Annan og hvorfor dette det bedste initiativ blev undermineret. Ingen talte om at Syrien handler om hele Mellemøsten, Iran etc. Ingen spurgte om Friends of Syria var sådan en god idé? Flere talte om at “vi” og “det internationale samfund” havde gjort for lidt for de formodentligt fredelige oprører. Og alle syntes at tro på “forhandlinger”. Men forhandlinger har ikke en chance fordi man simpelthen ikke kan tage folk fra slagmarken til et forhandlingsbord uden meget meget omfattende konsultationer og planlægning. Ja, og så var fokus naturligvis helt på alle der har våben. 98% af menneskene i Syrien, der aldrig har rørt et skydevåben, eksisterede ikke. Og der blev ikke stillet spørgsmål om løsningen. Men tak til Poyâ Pâkzâd for at kæmpe bravt for det synspunkt at økonomisk krise er en meget central konfliktårsag. Med det argument følger også at det hele kunne være undgået hvis “vi” havde hjulpet på denne økonomi i sin tid i stedet for at indføre sanktioner og dermed blot øge krigsrisikoen. Med venlig hilsen Jan Øberg Docent, freds- og konfliktforsker Direktør, Den Transnationale Stiftelse, Lund, Sverige www.transnational.org oberg@transnational.org 0046 738 525200

Read More →

Syrien – hvad kunne være gjort og hvad kan stadig gøres?

December 2013, publiceret i Ræson Hvis det er fred, verden vil have, er det et ynkeligt spil vi har set, mener fredsforskeren Jan Øberg, medstifter og direktør for den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning i Lund – www.transnational.org Gad vide hvor mange mislykkede krige vi endnu skal igennem før især politikere og medier opdager det indlysende faktum at der findes et temmeligt bredt spektrum af handlingsmuligheder mellem at gøre ingenting og at smadre et land når konflikter dukker op? Det spektrum hedder konflikthåndtering og tilhører et fagområde der undervises i rundt om på verdens universiteter. Det kræver at FNs medlemsstater etablerer ”styrker” af uddannede konfliktanalytikere, facilitatorer, mæglere, områdeeksperter, forhandlere og forsoningsterapeuter, der kan rykke ud endnu hurtigere end de kan sende krydsermissiler og F-16 fly. For at dette spektrum kan blive inddraget forudsættes endvidere at regeringer ikke direkte ønsker krig under foregivende af at have gode og ofte humanitære motiver hvor de i virkeligheden har rå interesser. Med andre ord, man kan gøre noget ved den manifeste konfliktanalfabetisme, der først søger militære løsninger og – som en række danske politikere – hurtigt tilsidesætter folkeretten og FNs fornemste norm, nemlig den at fred skal skabes med fredelige midler og først når de alle har været prøvet og vist sig uden effekt kan man gribe til militære midler, vel at mærke i FN-regi. Eller anderledes udtrykt: fred kan læres. Når nu de fleste mennesker i verden – også 98% af de […]

Read More →

Syrien – hvad kunne være gjort og hvad kan stadig gøres?

Gad vide hvor mange mislykkede krige vi endnu skal igennem før især politikere og medier opdager det indlysende faktum, at der findes et temmeligt bredt spektrum af handlingsmuligheder mellem at gøre ingenting og at smadre et land når konflikter dukker op? Det spektrum hedder konflikthåndtering og tilhører et fagområde, der undervises i rundt om på verdens universiteter. Det kræver at FNs medlemsstater etablerer ”styrker” af uddannede konfliktanalytikere, facilitatorer, mæglere, områdeeksperter, forhandlere og forsoningsterapeuter, der kan rykke ud endnu hurtigere end de kan sende krydsermissiler og F-16 fly. For at dette spektrum kan blive inddraget forudsættes endvidere at regeringer ikke direkte ønsker krig under foregivende af at have gode og ofte humanitære motiver hvor de i virkeligheden har rå interesser. Med andre ord, man kan gøre noget ved den manifeste konfliktanalfabetisme, der først søger militære løsninger og – som en række danske politikere – hurtigt tilsidesætter folkeretten og FNs fornemste norm, nemlig den at fred skal skabes med fredelige midler og først når de alle har været prøvet og vist sig uden effekt kan man gribe til militære midler, vel at mærke i FN-regi. Eller anderledes udtrykt: fred kan læres. Når nu de fleste mennesker i verden – også 98% af de civile i konfliktzoner der ikke griber til vold men er dens ofre – ønsker fred skulle man kunne tage demokratiet alvorligt og gøre en kraftanstrengelse for at mindske (ikke afskaffe) militæret, der globalt koster 1700 milliarder dollar eller 30 […]

Read More →

Madeleine Albright får Anna Lindh-priset

Öppet brev till Anna Lindhs Minnesfond Lund, 4 september 2013 – reminder 24 september. Något svar kom aldrig. Hej Mona Sahlin Som freds- och konfliktforskare med 35 års erfarenhet av teoretiskt och praktisk arbete med konfliktlösning – peace with peaceful means enligt FN-stadgans Artikel 1, som är vår stiftelses intellektuella och moraliska grund – kan jag bara förvånas över att du och dina styrelseledamöter överhuvudtagit kan komma på att ge Anna Lindh-priset till Madeleine Albright.

Read More →

Syrien – hvad kunne være gjort og hvad kan stadig gøres?

Publiceret på Ræson 13. september 2013 Af Jan Øberg, docent Hvis det er fred, verden vil have, er det et ynkeligt spil vi har set, mener fredsforskeren Jan Øberg, medstifter og direktør for den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning i Lund – www.transnational.org Gad vide hvor mange mislykkede krige vi endnu skal igennem før især politikere og medier opdager det indlysende faktum at der findes et temmeligt bredt spektrum af handlingsmuligheder mellem at gøre ingenting og at smadre et land når konflikter dukker op? Det spektrum hedder konflikthåndtering og tilhører et fagområde der undervises i rundt om på verdens universiteter. Det kræver at FNs medlemsstater etablerer ”styrker” af uddannede konfliktanalytikere, facilitatorer, mæglere, områdeeksperter, forhandlere og forsoningsterapeuter, der kan rykke ud endnu hurtigere end de kan sende krydsermissiler og F-16 fly. For at dette spektrum kan blive inddraget forudsættes endvidere at regeringer ikke direkte ønsker krig under foregivende af at have gode og ofte humanitære motiver hvor de i virkeligheden har rå interesser. Med andre ord, man kan gøre noget ved den manifeste konfliktanalfabetisme, der først søger militære løsninger og – som en række danske politikere – hurtigt tilsidesætter folkeretten og FNs fornemste norm, nemlig den at fred skal skabes med fredelige midler og først når de alle har været prøvet og vist sig uden effekt kan man gribe til militære midler, vel at mærke i FN-regi. Eller anderledes udtrykt: fred kan læres. Når nu de fleste mennesker i verden […]

Read More →

Obama i Sverige – finns det annat och andra att minnas än judarna?

Nej det blir ett gemensamt svenskt-amerikanskt PR event. Dag Hammarskjöld till exempel? Nej det kan man inte för hans hus i Backåkra är stängt på andra året och man kan inte upphitta 5 fjuttiga miljoner för att renovera det, inte heller hos UD. Olof Palme – usch nejdå, hans fredsarbete var ju alltför radikalt – jag menar: att kritisera USA för Vietnam-kriget! Skulle Obama kunna besöka en moské, träffa människor från Afghanistan,

Read More →

Sådan opererer TV2News – bare så du véd det

Offentliggjort på bl.a. min blog og min Facebook-side. Se Arne Notkin’s svar og min duplik længst nede. Kære Arne Notkin, Christian Høgh og Tobias Jagd SÅDAN OPERERER TV2 NEWS – bare så DU ved det Man skal jo for “alsidighedens” skyld have en “dissident” med – altså i dagens verden en person som ikke synes at krig er sagen hver gang USA får et anfald af “mission civilisatrise”-sygdommen. Jeg bliver ringet op af en oprigtigt interesseret journalist på TV2NEWS’ redaktionen, der stiller gode spørgsmål og finder mine synspunkter interessante – anderledes. Du skal være med, siger han – formentlig cirka 10 min i aften ud af de 30 vi har, de andre debattører er (dem du så) og vi vil have dig til netop at fokusere på de spildte fredsmuligheder og på hvorfor bevisføringen ang det kemiske angreb ikke er det centrale. Sig lige netop det, du hér har sagt til mig. Det sidste jeg siger til ham er: Da du ikke selv er studievært, gør mig nu den tjeneste at virkeligt forklare for studieværten hvor jeg står og at det er dét og ikke andet, vi skal tale om (jeg har jo prøvet det hér før!) Men “dissidenten” skal ikke tale mer end

Read More →

Afrikas Holocaust! Men hur mycket bryr vi oss i t ex Skandinavien?

Fruktansvärd rapport i Läkaretidningen 2013-8: “Sex miljoner döda, två miljoner våldtagna och flera generationer som dömts till fattigdom, tvingats på flykt, skändats, slaktats och fått sina könsorgan förstörda.” – “De framsteg som gjorts av vår civilisation är nu på tillbakagång; de är på tillbakagång på grund av de nya grymheter som vi ser i Demokratiska Republiken Kongo och i Syrien; men också på grund av den öronbedövande tystnaden och bristen på mod inom det internationella samfundet.” Detta är måttet på västvärldens intresse för mänskliga rättigheter, rättvisa och demokrati. Om vi inte bryr oss om detta, vilka motiv har vi då för att intervenera i andra länder? Vi talar om Holocaust och judarnas lidande för snart 70 år sedan. Vi talar om 9/11 på 12:e år. Vi talar om risken för terror. Vi talar om risken att dö å grund av fetma. Men om Afrikas Holocaust talar vi inte. Om detta berättar inte våra media. Det säger för mycket om hur tunn vår civilisations fernissa är. Det säger för mycket om vår koloniala historia. Det talar om oss, vår kulturkrets som – bara sköter sina intressen. Och det talar om vår olidliga rasism. Ett sådant barbari hade aldrig fått pågå i åratal om befolkningen varit vit.

Read More →

Søvndals og Gades blip båt og gud hvor går det godt

Desværre havde hverken Politiken selv eller Berlingske Tidende plads til dette. Af Jan Øberg, docent Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning, TFF www.transnational.org Udenrigsminister Villy Søvndal og MF Steen Gades kronik om at ”Vi har aldrig været tættere på verdensfreden” er selektiv og skæv i forhold til vores de facto problematiske verden. Den kan sikkert få mange danskere til at læne sig endnu mere tilbage i eskapismens hygge for den er jo lige til ”blib båt og gud hvor går det godt…” OK de har helt ret at der gudskelov kan registreres forbedringer på en række sociale indikatorer som de også nævner. Det er resten, der bør skabe debat.

Read More →

Hvordan undgår vi krig mod Iran?

Politikens kronik 6. jun. 2013 KL. 19.11 I både retorik og politik er Vesten på kollisionskurs med det enorme land Vestens politik i forhold til Iran er skruet sammen på en måde, der øger risikoen for krig – hvad enten det er hensigten eller ej. Det er derfor helt nødvendigt, at vi snarest diskuterer alternativer til denne politik, uanset hvad man i øvrigt måtte mene om Irans ledelse. Vestens politik består for øjeblikket af en komponenter, som jeg med denne Kronik vil kritisere en for en. Komponenterne er: 1) Økonomiske sanktioner, der strammes med jævne mellemrum. 2) En olieembargo, der betyder, at man lader være med at købe olie fra Iran og samtidig forsøger at tvinge andre, som for eksempel Japan, til at lade være eller reducere sin import. 3) Alvorlige trusler om bombning af landet – man må formode militære anlæg, atomkraftanlæg samt ledelsens centre. »Alle muligheder findes på bordet« siges det, når man taler om krig, men ikke ønsker at fremstå som krigerisk. 4) Kraftig oprustning af Irans naboer som Israel, Saudi-Arabien og Golfstaterne. 5) En mediedækning, der stort set kun ser konflikten fra vestligt perspektiv og er ude af stand til at se eller dække noget positivt i Iran. 6) Infiltration, udenlandske agenter, drab på iranske forskere, virusangreb på deres computere etc. 7) Sidst, men ikke mindst er der ingen såkaldt exitstrategi, dvs. det er ikke defineret som en del af denne politik, hvad det er, Iran […]

Read More →

Sådan manipulerer Radio 24syv

Hvis du lyttede til Globus-programmet om droner idag den 29 januar 2013 lagde du sikkert mærke til at Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, blev brug i cirka 40 min og jeg i 2. Her er baggrunden: Hvad jeg fik at vide inden indspilningen af interviewet med mig var at jeg skulle svare på 5 spørgsmål og få en 5-8 min og at der derefter ville være en studiediskussion med Jakobsen og (forhåbentlig) en jurist. Intet om at en 1 ud af 5 spørgsmål til mig skulle lægges ind i samtalen med Jakobsen med hans frie mulighed for at være uenig. På de 2 timer der gik mellem indspilningen af mig – hvor de fik mindst 15 minutters materiale – og programmet blev sendt har man altså besluttet at droppe praktisk taget alt hvad jeg sagde og dermed muligheden for en alsidig behandling af spørgsmålet om droner. Hvad du som lytter fik var 40 min uden et kritisk ord om droner og drab, med gennemført forståelse for alt militær, argumenter af typen af det danske forsvar “må jo ikke koste noget”, at amerikanerne skam stort set retter sig efter folkeretten og atomafskrækningen har fungeret fint og “når man nu skal ud og dræbe bad guys, ja så…” Det er 117 gang jeg ved egen medvirken erfarer hvorledes medier manipulerer sig frem til hvad du skal høre og ikke høre i det militære, realpolitiske perspektivs favør. Den information jeg fik om […]

Read More →