Monthly Archives: May 2017

NATO should be dissolved – 8 arguments

This is TFF Live on Facebook – the live broadcast I do now and then because live broadcasts have a much larger dissemination than articles, images, texts and Youtube videos.

You may find more here.

TFF-Live_FB_1 kopia.jpg

I argue why I believe NATO belongs to the past and should have been dissolved when the Soviet Union and the Warsaw Pact dissolved in 1989.

I also say a bit about what we need instead of what I now call the North Atlantic Treaty Outdated.I feel very strongly about this. So if you like I am very grateful if you also share this post where you can. Thanks.

Discussing Trump’s visit to Saudi Arabia

Here I am with my friends Donald, Bibi, Sara and Melania…
And speak a little about the stupidity of scapegoating Iran for everything, of giving Saudi Arabia even more weapons – and being bribed by it – of creating the preconditions for more warfare and about the fact that NATO is setting up shop in Kuwait and there are plans to have a Gulf NATO – something you can read much more about in my analysis Trump in Riyadh – A Gulf NATO to gang up against Iran and Syria.
It’s a TFF PressInfo and you can subscribe to them too so they wing into your mailbox – very irregularly and not too often… write to PI@transnational.org – and they are free of course and many of the best things in life.

Svenska försvarsmaktens desinformation

Försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB Micael Bydén skriver på DN Debatt om “Risk för desinformation om militärövningen Aurora”

Och det är då just vad de själva sysslar med.

DN

Inte ett ord om att det krävs två till att konflikta med varandra.

Inte ett ord om NATO:s expansion stick i stäv med givna löften till Gorbachev.

Inte ett ord om den USA-drivna regimförändring i Kiev, relaterad till försöket att på sikt får in Ukraine i EU och i NATO.

Inte ett ord om NATO-länders upprepade brott på folkrätten – Jugoslavien, Afghanistan, Iraq, Libyen, Syrien – men ord om Rysslands “aggression” i Ukraina.

Inte ett ord om att Ryssland har 8% av NATO:s militära utgifter och är tekniskt underlägsen – eller att Warszawapakten hade 60-70% av NATO:s militära utgifter på 1970/80-talet. Eller att runt tio fd Warszawapaktstater nu är NATO-medlemmar.

Inte ett ord om att denna övning – oavsett andra avtal – måste betraktas som starkt kontroversiell för en alliansfri nation.

Inte ett ord om det omöjliga i att bli allt närmare bunden till USA/NATO och samtidigt bevara Rysslands förtroende.

Inte ett ord om att man med ständigt ökad NATO-integration ökar risken att Ryssland kommer att fokusera på Sverige i fall det blir krig – dvs. att den förda politiken minskar svenska folkets framtida säkerhet.

Inte ett ord om NATO:s många andra övningar och stationering av trupp längs Rysslands gränser, bara om Rysslands Zapad 17. Är det inte just “mönster” militärer går efter i sin bedömning av hot?

Inte ett ord om en annan filosofi – om gemensam säkerhet, civila tilltag, förtroendeskapande insatser, möjligheter till civil konflikthantering, dialog, medling, ickevåld – bara militär, militär och mer militär.

Inte ett ord om att man vill ha dialog med kritiker av Aurora.

Kritikerna är – implicit enligt försvarsministerns vanliga, taskigt antydande stil – på förhand agenter för desinformation, läs Ryssland.

Svenska folket bör kräva ordentlig, mångfaldig information i stället för marknadsföringstexter, propaganda och desinformation som denne – diskutera, protestera och mobilisera mot smyganslutningen till NATO.

Denna smyganslutning har pågått i decennier och har medvetet inte givits möjlighet till reel offentliga debatt, folkupplysning och förankring i folkhemmet Sverige.

Till och med Palme/Carlsson-epoken var en sådan – demokratisk – förankring en grundbult i svensk säkerhets- og försvarspolitik.

Ministern och ÖB saknar uppenbarligen moralisk och intellektuell styrka gränsande till ohederlighet.

Jag är freds- och framtidsforskare med längre erfarenhet av internationell politik och fredsbyggande i konfliktområden än dessa författare.

Jag är givetvis helt desinformerad men vill bara säga att mig ska ni inte “försvara”.

US-Saudi Arabia’s endless militarism

To hit Iran and Syria in the future?
Why is Saudi Arabia already the 3rd or 4th largest military spender on earth?
The Gulf Cooperation Council 10 times bigger than Iran?
Is NATO setting itself up in the Arab world?
And why is Denmark’s ambassador Ms. Merete Juhl in the United Arab Emirates the main coordinator of helping NATO expand into the Middle East=?

Lost peace and fake news

By Jan Oberg

Proud to join “Middle East With Naskah Zada” at her program in New York and talking about the reasons that peace has become so ‘unpopular’.

Touching also upon international law, the new Cold War and the increasing U.S. involvement in Syria.

Nedrustning og fred er også i arbejdernes interesse

Min klumme i Arbejderen 4. maj 2017

Arb.jpg

Safe zones in Syria – very problematic

Commenting on PressTV after President Erdogan’s and Putin’s meeting on May 3, 2017