Monthly Archives: October 2016

SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute – turns 50: Time for a name change?

sipri-300x196

My congratulations to the institute at 50, a background – including my own working there as an intern many years ago – a bit about how a dream was never realised and why I suggest a new name, SIMSI.

Continue reading here – which is also TFF PressInfo # 391

Den nye verden

Blogartikel til Arbejderen, 23. oktober 2016

Den nuværende periode i menneskehedens historie vil blive svær at forklare for fremtidens historikere – hvis der da findes nogle.

Hvordan kunne det gå så skridt så hurtigt og på alle fronter for dén Vestverden, der efter 2. verdenskrig stod med alle kortene på hånden?

Hvordan kunne det amerikanske imperium, der byggede på frihed og demokrati, overhovedet styrte sammen dér tilbage i 2026?

Den vestlige NATO-baserede verden kunne ånde lettet op da Sovjetunionen og Warszawapagten var blevet opløst i 1989. Den havde vundet ideologisk – ingen ville siden have sovjetkommunisme – og økonomisk – Rusland producerede ingen attraktive forbrugsvarer – og militært. Ruslands militærudgifter var bare 8% af NATOs mod Warszawapagtens 75% af NATO førhen.

Den Kolde krig forsvandt lykkeligt nok uden Varm Krig eller atomvåbenbrug. En ny verden blev mulig. Ondskabens imperium, som præsident Reagan havde kaldt Kreml-systemet, var borte. Alle talte om fredens ”dividende”.

Men kun godt 25 år senere var verden gennemsyret af angst, terror, konfrontation, had, racisme, miljøkatastrofer, flygtningestrømme, markeds-økonomisme, militarisme og ting som ufatteligt dybe indkomstkløfter, mindskende velfærd og en vigende tro på demokratiet – samt indskrænkelser hele vejen rundt af den frihed, som netop denne ’frie verden’ stod for. Continue reading

NATO-Russia games

October 26, 2016

Yet another example of how tension build up in this New Cold War situation – instead of doing what we did during the first Cold War: trying confidence-building measures.

Today too BBC announced that the US will deploy – permanently – 300 US soldiers to norther Norway, a break with Norway’s policies since it became a NATO member. And Reuters brought the news that NATO will deploy thousands of new soldiers in the Baltic countries and in Poland and, next year, planes to Romania – on top of the reinforcements already made.

The above short interview contains comments on these dangerous steps too.

On Syria: Change the Russia-NATO discourse