Monthly Archives: April 2016

Danskerne vil ikke have nye kampfly!

Politiko.dk fortæller torsdag den 21. april at det står sløjt til med befolkningens støtte til nye kampfly til en anslået indkøbspris på 30 milliarder kroner – eller 5,300 kroner per mand, kvinde og barn i vort land.

Opinionsundersøgelsen, foretaget af Wilke for Jyllands-Posten, viser 53% imod, 31% for og 16%, der ikke véd hvad de skal mene.

Selv med en antaget stor fejlmargen er der altså ingen tvivl om at danskerne i overvejende grad er imod at bruge pengene på disse fly – som for øvrigt anslås at ville koste yderligere 60-70 milliarder at bruge og vedligeholde i de cirka 30 år, de skal kunne fungere i.

Det er da en meget positiv nyhed. Giver håb.

Og hvis forsvarsministeren ikke kan komme med bedre argument end dem, han disker op med hér af intellektuelt slappeste type, så står vi ret godt “rustet.”

Det er jo den traditionelle historie om at russerne er en trussel – til forskel fra da Sovjetunionen var faldet sammen og Warszawapagten blev opløst. Ja tænk! – russerne har rejst sig lidt siden da!

Og hans andet argument er at vi må gøre som de andre – det vil sige USA i første række, nemlig at opruste og stå sammen. Men han glemmer at sige at Ruslands militære udgifter stadig er omkring 8% af NATOs!

Selv om målingen ikke skulle vær helt præcis er der i hvert fald noget at bygge modstanden på.


Flykøbet skal vi nu mobilisere en debat om overalt. Spred gerne lænken til denne artikel.

Jeg lover at skrive alt hvad jeg kan og hvor jeg kan få det ind.

Du må ringe, smse, skrive og snakke til politikere du kender, mediefolk og tale med alle andre om det hér. Opinionsrevolution! – vi må gøre det selv, medierne klarer ikke at lave en ordentligt, balanceret pro-et-contra folkeoplysning om disse fly (som de ikke gjorde det heller vedrørende Danmarks militære engagment i Syrien).

Og hvis vi alligevel få disse fly er skattevægring en oplagt vej. Hvis du er en familie på mor og far og 2 børn handler det om 25,000 kroner. Lad forsvaret samle pengene ind fra frivillige og crowdfunde – now the crowd isn’t so big…

Det er 11. time.

Lad os komme igang!

Danmarks krigsdeltagelse i Syrien er landsskadelig

Udsendt til 1600+ modtagere i Danmark og Sverige
inklusive 330 mediefolk i Danmark

18. april 2016

Og det er på tide at tage alvorlige ting alvorligt

Efter alt at dømme beslutter et flertal i Folketinget sig tirsdag den 19. april for at sende Danmark i krig for 6. gang.

Det vil blive endnu en forudsigelig fiasko.

Beslutningen bør betegnes som landsskadelig for Danmark selv, idet en sådan indsats med fly og specialstyrker er i klar strid med folkerettens ånd og bogstav og øger risikoen for terror mod Danmark.

Det er absurd at beslutte herom netop nu naar der for første gang er en våbenhvile og forhandlinger foregår i Geneve.

Forsvarsministeren har udtalt at civile kan dræbes hvis den militære “nødvendighed” tilsiger det – men der findes ikke nogen nødvendighed i at Danmark overhovedet skal føre krig i Syrien – der forresten ikke har truet eller angrebet Danmark eller bedt om vores hjælp.

Folkeretten som figenblad for kriminel aktivitet.

Nej, Danmark skal kun bombe fordi USA har bedt os om det og fordi vi har cirka den samme udenrigspolitiske selvstændighed i forhold til Washington – His Master’s Voice – som Østtyskland havde til Moskva op til 1989.

At være mere loyal med fremmed magt end med den dansk befolknings sikkerhedsbehov er ogsaa landsskadelig virksomhed.

For hver dræbt terrorist dernede vil der stille 5-10 nye, der er parate til at ofre deres liv. Men intet vestligt land er rede til at risikere kamptroppers liv for alle de flotte idealer Vesten har. Imidlertid kan højteknologisk overlegenhed ikke kompensere for den moralske byrde for massemord og ødelæggelse af hele lande og kulturer.

Der vil blive mere had til Vesten, boomerang-terror mod Europa, herunder Danmark. Og mængder af nye flygtninge – fordi der bag enhver flygtning staar en vaabenhandler og en militaristisk regering.

Det er blevet alt for let for danske ministre, folketingsmedlemmer, medier og store dele af befolkningen at gå i krig. Continue reading

Danmark skal ikke bombe – Video

Danmark skal ikke bombe – 6 artikler

Den 19. april 2016 havde Folketinget 2. behandling af forslaget om også at bombe og indsætte specialstyrker i Syrien.

Jeg mener at sagen er fundamentalt vigtig for Danmark, danskerne og vor fremtidige rolle og ‘image’ ude i verden.

Desuden finder jeg at beslutningsgrundlaget, mediedækningen og den offentlige debat giver anledning til den største bekymring.

At gå i krig er den vigtigste beslutning en regering kan tage og en befolkning bakke op om. Men det er som om dette at deltage i krig stort set rager både ministre, folketingsmedlemmer, journalister og befolkning en forårsblomst.

Med en vis fortvivlelse skrev jeg derfor 6 artikler med forskellige temaer og producerede en video, der også foreslår hvad vi kunne gøre i stedet.

Jeg ville have disse ting sagt og spredt inden beslutningen blev taget.

Herunder findes de én for én som jeg har skrevet dem med en lille kommentar til publiceringsprocessen, som også i et vist omfang vidner – for mig i hvert fald – om mærkelige prioriteringer hvad angår tidspunkt og længde.

Alt andet lige bliver redaktionerne ikke oversvømmet af kvalificerede, kritiske og konstruktive artikler af denne type – men det er dog kun meget korte ting, man kan få ind. Om overhovedet…

1. Dansk krigsdeltagelse i Syrien vil være landsskadelig

Politiken 16. april 2016. Problemfri publicering.

13029617_10153527947571787_7412275099556844155_o

Den 19. april skal folketinget have 2. behandling af forslaget om at Danmark skal deltage i krigen over Syrien og endog have specialstyrker på landjorden.

Det vil i så fald være sjette krigsdeltagelse siden 1999 – Serbien, Afghanistan, Irak 2003-2007, Libyen, Irak igen. Continue reading