Nye krigsfly? Boykot dem eller brug folkefinanciering

Min klumme i ‘Arbejderen’ den 26. august 2015. At definere ”vores forsvar” som kun et spørgsmål om våben er og har altid været en grundsten i militarismen, oprustningen og den voldelige konfliktløsning. Tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (R) skriver på TV2 om hvorfor Danmark skal have ny krigsfly. Under overskriften ”Hvad vil vi egentlig med vores forsvar?” indleder han med, at “Vi bakker op om kampfly”, men afslutter med, at “den politiske debat om, hvad vi egentlig vil med vores forsvar, kan med fordel starte nu.” Altså først kampfly og derefter finde ud af hvad vi vil med ”vores forsvar”. Skrevet af en spindoktor eller en anti-intellektuel apparatchik? Artiklen er endnu et eksempel på, hvor lavt det kundskabs- og tankemæssige niveau er blevet i forsvarsdebatten. Men vækker en så vigtig politikers intellektuelle styrtdyk et ramaskrig? Hvis Lidegaard var læge med lige så lidt medicinsk faglighed, ville hans patienter dø på stribe. Ifølge Ingeniøren mener representanter for den militære og civile forskning som Mikkel Vedby Rasmussen, Ole Wæver, Henrik Breitenbauch og Peter Viggo Jakobsen, at vi skam skal have nye fly, og så kan der duttes lidt frem og tilbage om antal og leverantør. Læs hele artiklen hér.

Read More →

Krigsfly – hvad siger du? Jeg siger fra.

Ifølge Ingeniøren og NytKampfly.dk tegner der sig et ret så klart billede: Eksperterne er enige med politikerne som er enige med militæret som ikke stilles kritiske spørgsmål af pressen: Det er kun et spørgsmål om hvilket krigsfly, vi skal have. Diskussionen skal ikke dreje sig om ting som f.eks.: • Hvad vi vil med vor forsvar på en 30-årig horisont? • Hvordan hænger forsvaret sammen med vores udenrigspolitik og de erfaringer vi har gjort i Afghanistan, Irak, Libyen etc.? • Hvordan kan verden tænkes at se ud i fremtiden? • Hvordan med voldens rolle i konfliktløsning? • Hvor længe skal (vest)verdens militarisme fortsætte? • Hvordan forholder krigsfly sig til FN’s norm (Artikel 1) om at “fred skal skabes med fredelige midler”? • Hvordan kunne et alternativt militært og civilt forsvar tænkes at se ud og passe ind i fremtidens danske udenrigspolitik? Kort sagt, intet relevant spørgsmål skal diskuteres. Sådan fungerer demokratiet anno 2015. Og sådan fungerer MIMAK – det Militær-Industrielle-Medie-Akademiske Kompleks. Skatteyderne er tvunget til at betale regningen på vel omkring mindst 100 milliarder kroner for køb og drift. Det må være dem tilgivet hvis de ikke aner hvad der foregår eller hvorfor. De skal kun ane at der ikke findes alternativer til krigsfly. Vores syge og gamle forstår det sikkert såre godt; kulturens folk ligeså. De fattige og sultne ude i verden og flygtningene fra vore krigsflys krigszoner forventes også at have forståelse for at vi skaber sikkerhed for os selv og verden på netop denne måde.  Hvad siger du til det hele? Jeg siger […]

Read More →

Don’t underestimate Donald Trump

Don’t underestimate him, count him out or think he is crazy. NBC’s “Meet the Press” half-hour interview with Donald Trump is interesting. He has passion and a very fast mind, he seems to have integrity in the sense that he cannot be bought for money by others and he doesn’t mind having standpoints that conservative republicans find odd or surprising. He is clearly eclectic and pragmatic rather than a theoretician, ideology-bent politician – and seems to build a lot on his entrepreneur experience and sense of reading people. His vision – “making America great again!” – may be frightening and wrong and it is based on strength, on military but even more on economic strength. The interesting thing is that he is much more realistic

Read More →