Hvordan Danmark blev en krigsførende nation

Trykt i tidsskriftet Ræson 4/14 I politisk forstand eksisterer det Danmark jeg voksede op i ikke mere. Det var et land hvor man i rimeligt omfang troede på humanisme, på retfærdighed, ligeberettigelse, velfærdsstat og på at snakke om tingene. Selvom vi var med i NATO så skulle konflikter løses i overensstemmelse med folkeretten og ved at snakke om tingene. Idag er Danmark ledende på to områder, som mange i min generation dengang ville have forsværget at vi nogensinde ville røre med en ildtang: fremmedfjendtlighed og militarisme. Selvom der er en sammenhæng mellem disse to ting så skal jeg i det følgende i en slags listeform svare på det spørgsmål Ræson har stillet mig: Hvad er det for en udvikling der er sket i DK’s syn på verden og militær magtanvendelse de sidste 25 år? Man kunne også spørge: Hvorfor er den aktivistiske udenrigspolitik i første række militær? Hvorfor er det moralske argument om at vi ”må da gøre noget når” kun relevant dér hvor F16 kan bruges men ikke dér hvor fattigdommens og fejludviklingens problemer tager tusinder af liv hver dag? Punkterne, der dækker de nævnte 25 år – altså tiden siden den gamle kolde krigs afslutning i 1989 – er ikke prioriterede. Alting hænger sammen og den lineær tænkning samt enkel kausalitet af typen A forårsager B forårsager C er forældede begreber. Det globale perspektiv. Alt uden for EU, altså sådan cirka 93 % af verden – er blevet […]

Read More →

Hvad skal Danmark med kampfly?

Der findes bedre argumenter imod end for. De officielle argumenter holder i hvert fald ikke. Og i det hele taget handler en informeret debat i et demokrati absolut ikke bare om hvilket kampfly, vi skal have. “Opinionen. Magasinet med tværkulturel kant” har lavet et længere interview om disse ting og om hvad dansk udenrigspolitik også kunne være – med en lille smule krativitet. God læsning!

Read More →

Burundi – Early warning and violence prevention

Burundi is a country with very special characteristics. It’s always been in the shadow of Rwanda and relatively neglected by the international community. A very very serious crisis is now unfolding because its president, Pierre Nkurunziza, is willing to risk everything to get elected for a third 5-year time which is very dubious according to the constitution. It’s a country with a GDP per capita of around US$ 300 and the Global Power Index places it as Number One in the world in terms of percentage of the population going hungry. Nkurunziza’s first years were in many ways very positive but since about 2008 there is no evidence of real change or leadership. The only Burundians, it seems, who want him for a third term are his own ruling party and the poorest and illiterates in the countryside. Virtually all segments of society want him to step down. The people are protesting and the ruling party’s response is now coming close to dictatorship – with killings, arrests, tear gas, water cannons, closing down of civil society organisations, cutting communication and closing down all non-state media. I write a bit about this since I have worked on and off in Burundi between 1999 and 2012 with youth organisations and other civil society organisation, with the Ministry of Foreign Affairs, a university and others. I fear very much what could happen the next weeks and months and sense how woefully inadequate the […]

Read More →

Behind every refugee stands an arms trader

It would be good if we could address the reasons why refugees come from Africa to Europe. It’s difficult to do anything serious about the problems – and avoid terrible human suffering like those we have just witnessed – if nobody bothers to talk about root causes and believe that the solution is just to allocate more money to deal with symptoms and “repair” work. We must also be very careful that the word “refugee” is not replaced – as is increasingly the case – with the word “migrant”. The two a very different and a refugee has a right to protection. He or she is fleeing from hell and not coming to Europe to “seek a better life”. Refugees are not happiness-seekers. This is what I deal with in TFF PressInfo #318.

Read More →

The links between refugees and war

It’s our wars, stupid! A short interview on Russia Today about Europe’s woefully inadequate understanding of why refugees come here. Towards a solution: Deal with conflicts early and by peaceful means, criminalise arms trade and abolish war and you’ve solved most of the world’s refugee problems! Interview on YouTube with RT International (700 million viewers worldwide and to be broadcast repeatedly on April 20, 2015).

Read More →