Sveriges MIMAK behöver Putin för sina JAS-plan

Klartecken för nya JAS-plan. En bidragande orsak till beslutet uppges vara att rysk trupp gått in i Ukraina – enligt Svenska Dagbladet. Sveriges MIMAK behöver Putin för sina JAS-plan. Militär-Industriella-Media-Akademiska Kompleks – vad skulle Sveriges MIMAK ha gjort utan Putin? They just love him! Detta är ungefär den dummaste motivering för 70 nya JAS 39 E (E för Enström? Enfaldig?) man kan föreställa sig. Varför? 

Read More →

Ukraine: Russia’s military is moving in

Ukraine: Russia’s military is moving in – BBC This is extremely serious. It’s a counterproductive way to react to the US regime change in Kiev, NATO’s military build-up and EU membership conditions. TFF is working to find out what the US/NATO is doing in and with Ukraine. There is at least 7 major parties in the Ukraine conflict formation – complicated! This clear violation of a border will give NATO a pretext for a massive build-up to be decided on September 4-5 in Wales. This is a conflict in which the world should have asked the UN to deploy large numbers of peacekeepers months ago and facilitate de-escalation and a negotiated solution. Putin should have gone that way before this one. Ban ki-Moon – if he wasn’t a spineless puppet of the US – should have taken action as he can according to Article 99 and 100 in the UN Charter. We are living in dark times when none of this is even discussed. And thus the times will get darker.

Read More →

Istedet for dansk militær transporthjælp til Irak og kurderne

Som følge af min intensive kritik af Folketingets beslutning den 27. august om at sende et Hercules transportfly til Irak for at hjælpe amerikanerne med at transportere våben og ammunition fik jeg spørgsmålet: Hvad vil du have foretrukket? Og det er da et godt og rimeligt spørgsmål. På 20 minutter skrev jeg det følgende: 1. Omfattende humanitær bistand med indbygget forsoning og utveydig undskyldning til det irakiske folk siden 2007. 2. Danmarks brud med de økonomiske sanktioner længe før andre – da de i praksis blev til et folkemord. 3. Tidlig afstandtagen fra USAs måde at administrere Irak på og spille shiiter ud mod sunnier, nedlægge hæren og baath-partiet. 4. En overgangsordning efter besættelsen med peace-building via det international samfund, specielt FN – hvad der havde været brug for ville være måske den største international fredsbyggende indsats siden 1945. Herunder fredsbevarende styrker fra FN-stater, der ikke har specielle interesser i området. 5. Ingen militær støtte fra vest til alt revl og krat i Syrien bare de var imod Assad. Ingen opdeling i to parter og ingen Syriens Venner. Men istedet en ordentlig tilrettelagt fredsprocess med konsultationer og senere forhandlinger med alle parter i Syrien, specielt civilsamfundet – og ikke de fuldstændigt inkompetente “forhandlinger” i Geneve.

Read More →

Debat med Pelle Dragsted, Enhedslisten, om militærtransporten til Irak og kurderne

Debatten begyndte med mit indlæg på Facebook den 25. august 2014: “☮ ☮ Trist med et folketing blottet for moral og nytænkning hvor ikke ét eneste medlem tør gå imod tidens vås om humanistiske krige. OK, danske F16-fly skal vel ikke bombe (endnu) men man ER i krig når man bistår USA og én part i en konflikt med våbentransport så de bedre i fællesskab kan smadre en anden part. Beslutningen bygger ikke på nogen analyse af hvorfor ISIS er dukket op (USAs og Danmarks besættelse – og dumme administration – af Irak) men derimod på den meget tvivlsomme tanke at man med militære midler og drab på terrorisTER kommer terrorISMEN til livs. Desuden strider beslutningen formentlig mod Artikel 1 og 33 i FN’s charter. Jeg véd ikke hvor mange danskere, der synes at fredelige midler er bedre end voldelige, men vi må da være nogle procent? Vi har – som i Libyen – ikke én folkevalgt, der repræsenterer os. Konklusion: Folket må jo så vælge nogle andre.” Det kommenterer Dragsted således: Når man beskylder samtlige partier i DK for at mangle moral, så holder jeg op med at høre efter. Har ellers stor respekt for Øberg. Hertil svarer jeg: Pelle Dragsted – hvis man efter at have bestemt sig for en humanitær indsats konverterer den til at bringe våben i stedet for mad og medicin – hvad bidrager man så til? Vold og død, ikke overlevelse. Det er umoral efter […]

Read More →

The Powers Behind The Islamic State

▶ The Powers Behind The Islamic State – YouTube Nafeez Ahmed, brilliant reliable researcher/journalist gives you, in 21 min, all you basically need to know about ISIS/Islamic State and why it is the result of policies conducted by the U.S., Britain, Qatar, Saudi-Arabia. He offers some common sense proposals on how to stop it. And there is NO military solution to it, only a shift in policies based on a recognition of just how much wrong we have done. Use these types of knowledge-based sources and forget Western mainstream media.

Read More →

Forsvarsminister Wammen er galt afmarcheret *

Kære Berlingske redaktion Kære Michael Ørtz Christiansen og Karen Clement, Berlingske Nyhedsbureau I bringer kl 11.41 i dag en artikel hvori forsvarsminister Wammen – uden henvisning til nogen folkeretslig bestemmelse – mener at den forestående Irak-operation er folkeretsligt OK. Det er den ikke. De to argumenter han bruger – at den irakiske regering har bedt om det og at der er en forfærdelig humanitær situation har intet med folkeretten at gøre. Derimod bryder aktionen klart mod FN-Pagtens Artikel 1 og 33. Jeg citerer:

Read More →